Environmental & Sustainability Solutions

Seminar za interne auditore prema ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 - SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

SEMINAR ZA INTERNE AUDITORE PREMA NORMI ISO 14001:2015

ISO 14001 međunarodno je priznata kao vodeća norma sustava upravljanja okolišem (EMS) i prikladna je za organizacije svih veličina. Norma pruža sustavan okvir za integriranje praksi upravljanja okolišem podupiranjem zaštite okoliša, sprječavanja onečišćenja, smanjenjem otpada i smanjenjem potrošnje energije i materijala.

 

SVRHA SEMINARA:

Polaznici dvodnevnog seminara steći će potrebne kompetencije za provođenje internih audita sustava upravljanja okolišem prema zahtjevima norme ISO 14001:2015 u organizaciji.

Tijekom seminara polaznici će se upoznati sa zahtjevima sustava upravljanja okolišem prema zahtjevima norme ISO 14001:2015 i smjernicama za auditiranje prema normi ISO 19011:2018 te razvijati pristup razmišljanju temeljenom na rizicima. Polaznici će se upoznati s poslovima pripreme za audit, pristupom tijekom audita, podnošenjem izvještaja te s rješavanjem nesukladnosti.

Na kraju edukacije polaznici će pristupiti provjeri znanja za stjecanje certifikata o uspješnoj edukaciji za internog auditora sustava upravljanja okolišem prema zahtjevima norme ISO 14001:2015.

 

SADRŽAJ:

Prezentacija zahtjeva norme ISO 14001:2015

 • Tumačenje zahtjeva norme ISO 14001 s obzirom na svrhu pojedinih zahtjeva norme i komentare:
 • Kontekst organizacije: Razumijevanje organizacije i njezina konteksta, potreba i očekivanja zainteresiranih strana, područja primjene (opsega) sustava upravljanja okolišem, sustav upravljanja okolišem
 • Vodstvo: opredijeljenost, politika okoliša, uloge, odgovornosti i ovlasti u organizaciji
 • Planiranje: radnje koje treba poduzeti za obradu rizika i prilika, ciljevi okoliša i planiranje njihovog ostvarenja
 • Podrška: resursi, kompetentnost, svijest, komunikacija, dokumentirane informacije
 • Provedba: planiranje i nadzor rada, pripravnost i odziv na izvanredne situacije
 • Ocjena postignuća: praćenje, mjerenje, analiza i ocjena, interni audit, ocjena uprave
 • Poboljšavanje: nesukladnost i korektivna radnja, stalno poboljšavanje

 • Metode i tehnike audita, priprema programa, provedba audita i pisanje izvješća
 •  

 • Upoznavanje sa smjernicama za auditiranje prema normi ISO 19011
 • Provođenje internih audita prema normi ISO 14001:2015
 • Metode provođenja internih audita – CAPD metoda
 • Rasprava o praktičnim primjerima provođenja audita
 • Pisana provjera znanja

 

CILJNA SKUPINA:

Interni auditori sustava upravljanja okolišem, vlasnici procesa, menadžment, predstavnik kupaca, predstavnik menadžmenta.

 

TRAJANJE:

2 dana, od 09:00 do 16:00 sati

 

KOTIZACIJA:

2.400,00 Kn (bez PDV-a)

U cijenu seminara uključena je organizacija obuke, hrana i osvježenje u pauzi te materijali koji će se podijeliti prije edukacije.

Ukoliko prijavite četiri ili više polaznika iz tvrtke za individualnu obuku, ostvarujete popust od 20%.

Uplatu možete izvršiti osam dana nakon primitka računa koji ćemo Vam ispostaviti nakon seminara. Rok za eventualna otkazivanja je tri radna dana prije početka treninga.

Također zadržavamo pravo promjene termina ili otkazivanja seminara o čemu ćemo Vas obavijestiti tri dana prije zakazanog termina.

 

Brzo i jednostavno prijavite se klikom na ovaj gumb!

 

 

KONTAKT OSOBA:

Ivana Lapat, Voditelj ureda – administrator

Tel.: +385 (0)40 31 31 61

Mobilni: +385 (0)98 344 537

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

 

Sljedeći koraci

Izberite vašo lokacijo