FMEA metodologija (Failure mode and effects analysis)

SVRHA WEBINARA

Upoznati sudionike sa FMEA (Failure mode and effects analysis ) metodom procjene rizika koja je timski orijentirana, sistematična, kvalitativna analitička metoda za predviđanje potencijalnih pogrešaka u procesima, analizu i poduzimanje mjera za smanjenje učinka pogrešaka. 

SADRŽAJ WEBINARA

- Povijest rizika

- Povijest metode FMEA

- Temeljne postavke za primjenu FMEA

- Primjeri za primjenu FMEA

CILJ WEBINARA

Cilj seminara je upoznati sudionike sa praktičnom primjenom FMEA metode za procjenu rizika prilikom dizajna proizvoda, proizvodnje i uspostave procesa.

CIJENA JEDNODNEVNOG WEBINARA PO OSOBI

1.000 HRK (plus PDV)

Za više od 3 polaznika iz istog poduzeća omogućujemo popust od 15%.

Plaćanje se provodi po ponudi sedam dana prije datuma održavanja seminara što je ujedno i krajnji rok za otkazivanje sudjelovanja. Pravo na promjenu termina ili otkazivanje seminara također pridržava TÜV SÜD Sava d.o.o. o čemu ćemo vas pravovremeno informirati.

PRIJAVA

Prijavnicu za seminar možete preuzeti na ovoj poveznici. Popunjenu prijavnicu molimo pošaljite na dolje navedenu e-mail adresu najkasnije 10 dana prije seminara.

KONTAKTNA OSOBA

Ivana Lapat, voditelj ureda

Telefon: 040 31 31 61 ili 098 344 537

E-mail: [email protected]
 

Sljedeći koraci

Izberite vašo lokacijo