irca iso 27001

ISO/IEC 27001 Program de Formare Lead Auditor Privind Sistemul de Management al Securității Informațiilor

Curs acreditat CQI/IRCA

Curs acreditat CQI/IRCA

Standardul internațional ISO/IEC 27001:2013 specifică cerințele pentru stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management al securității informațiilor în contextul organizației. De asemenea, include cerințe pentru evaluarea și tratarea riscurilor de securitate a informațiilor adaptate nevoilor organizației.

Informația fiind un activ valoros și un element de construcție este cheia creșterii oricărei organizații. Informațiile trebuie protejate în mod corespunzător, ca orice alt activ important al afacerii.

CURS DE CERTIFICARE LEAD AUDITOR ISO 27001

Cursul va fi condus de auditorii noștri conducători ISO 27001 cu experiență, care au auditat numeroase organizații. Acest curs intensiv de certificare a lead auditorului ISO 27001 este o cerință cheie pentru a deveni lead auditor înregistrat ISO 27001. Cursul este structurat pentru a oferi cunoștințele și abilitățile necesare pentru a evalua sistemul de management al securității informațiilor unei organizații în raport cu cerințele standardului ISO / IEC 27001:2013.

Acest curs cuprinzător de cinci zile de certificare a lead auditorului ISO 27001 cuprinde studii de caz, instruire, jocuri de rol pentru a se asigura că participantul înțelege pe deplin rolul unui lead auditor ISO 27001 și dobândește expertiza necesară pentru a efectua audituri eficiente. Participanților care parcurg cu succes cursul de audit ISO 27001 li se va prezenta un CQI-IRCA (Registrul Internațional al Auditorilor Certificați) înregistrat „Certificat de finalizare cu succes”.

BENEFICIILE FORMĂRII ÎN MANAGEMENTUL RISCURILOR:

  • Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor;
  • Va fi capabil să ofere informații valoroase conducerii cu privire la ISMS;
  • Va fi capabil să adauge valoare în calitate de auditor prin prezentarea constatărilor auditului care vor ajuta la îmbunătățirea generală a ISMS;
  • Va permite să vă îmbunătățiți perspectivele de carieră la nivel mondial.

CONȚINUTUL CURSULUI/SCHEMA

Subiectele care vor fi tratate în acest curs includ:

  • Efectuarea auditurilor eficiente ale Sistemului de Management al Securității Informaționale ale unei organizații pe baza cerințelor standardului internațional ISO / IEC 27001:2013
  • Înțelegerea rolurilor și responsabilitățile unui auditor.
  • Planificarea, executarea, raportarea și urmărirea unui audit al Sistemului de Management al Securității Informaționale.

CINE AR TREBUI SĂ PARTICIPE?

Practicieni în securitatea informațiilor

Șef – IT, Chief Information Security Officer (CISO)

Consultanți sau reprezentanți ai managementului în sistemul de management al securității informațiilor

Manageri de securitate a informațiilor

Membrii grupului de bază sau profesioniștii responsabili cu stabilirea, implementarea, menținerea, auditarea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Securității Informației

DURATA TRAININGULUI

5 zile

PRECONDIȚII

Participanții care sunt interesați să participe la acest curs de formare pentru auditori conducători ISO 27001 trebuie să aibă cunoștințe anterioare despre sistemele de management și principiile și conceptele managementului securității informațiilor. Participanții care aspiră să devină lead auditor ISMS ISO 27001 trebuie să aibă, de asemenea, cunoștințe prealabile despre cerințele standardului ISO/IEC 27001 și ISO/IEC 27000.

EXAMEN ŞI CERTIFICARE

Participanții vor fi evaluați pe parcursul cursului de formare a lead auditorului ISO 27001 pentru punctualitate, abilități de prezentare, abordare interactivă, implicare, joc de rol, teste zilnice etc. și, în final, printr-o examinare scrisă (carte închisă) la sfârșitul cursului. Criteriul minim de promovare este de 70%.

Participanților care au un punctaj de 70% și mai mult atât la evaluarea continuă, cât și la examenul scris li se va elibera un certificat de curs de formare a lead auditorului acreditat CQI IRCA ISO 27001. Candidaților nereușiți li se va elibera un certificat de participare.

LIMBĂ PREDARE

Cursul va fi ținut în limba engleză.

URMĂTORII PAȘI

Selectați locația dvs.