ISO 22301:2019

Formare CQI IRCA Lead Auditor pentru Managementul Continuității Afacerilor bazat pe ISO 22301:2019

Înțelegeți elementele cheie, conceptele de audit și principiile BCMS

Înțelegeți elementele cheie, conceptele de audit și principiile BCMS

DESPRE CURS

În lumea modernă, continuitatea afacerii este cheia pentru susținerea și creșterea oricărei organizații. Cu un sistem eficient de management al continuității afacerii (BCMS) bazat pe ISO 22301:2019, organizațiile își pot dezvolta rezistența și capacitatea de a sprijini și de a rula procese și activități critice fără întreruperi. Problemele de sănătate și siguranță, calamitățile naturale, atacurile cibernetice sunt câteva dintre numeroasele incidente neprevăzute care afectează organizațiile și pot duce la pierderi mari de oameni și bunuri. BCMS protejează organizațiile de riscurile pe termen lung și este una dintre cele mai critice componente ale strategiei de recuperare. Pentru a vă sprijini organizația în implementarea unui BCMS eficient, TÜV SÜD este încântat să vă ofere Training Auditor/Lead Auditor pe BCMS bazat pe ISO 22301:2019. Acest curs cuprinzător de cinci zile cuprinde studii de caz, instruire și jocuri de rol pentru a se asigura că participanții înțeleg pe deplin rolul unui auditor/lead auditor și dobândesc expertiza necesară pentru a efectua audituri eficiente.

 

BENEFICIILE DUMNEAVOASTRĂ

A înțelege scopul și elementele cheie ale managementului continuității afacerii, rolurile și abilitățile cerute de un auditor/lead auditor, conceptele și principiile auditului;

Revizuiți structura și cerințele ISO 22301:2019;

Planificarea, efectuarea și raportarea auditurilor în conformitate cu ISO 19011:2018;

Învață să aplici Abordarea PDCA în timp ce auditezi ISO 22301;

Dobândiți/îmbunătățiți abilitățile de audit pentru a deveni auditor certificat/lead auditor.

 

CONȚINUTUL CURSULUI/SCHEMA

Acest curs este un curs interactiv care le va permite candidaților să înțeleagă în profunzime ISO 22301:2019 prin „Modelul de învățare accelerată”

Subiectele care vor fi tratate în acest curs includ:

 • Conceptele BCMS și standardul ISO 22301
 • Principii de audit
 • Rolurile și responsabilitatea auditorilor
 • Planificarea unui audit
 • Efectuarea unui audit
 • Raportarea rezultatelor auditului
 • Acțiuni corective
 • Examinare

 

CINE AR TREBUI SĂ PARTICIPE?

Continuitatea afacerii, Securitatea informațiilor, profesioniștii în domeniul riscului, managerii IT și operațiuni sau consultanți care doresc să stăpânească procesul de audit al Sistemului de management al continuității afacerii

Auditori interni sau externi ai sistemului de management al continuității afacerii

Membrii grupului central de operațiuni responsabili de stabilirea, implementarea, menținerea, auditarea și îmbunătățirea sistemelor de management al continuității afacerii

Experți care au un rol de jucat în implementarea Sistemului de Management al Continuității Afacerii

 

DURATA TRAININGULUI

Cinci (5) zile (40 de ore)

 

PRECONDIȚII

Se așteaptă ca participanții să aibă cunoștințe anterioare despre:

Sisteme de management - Înțelegeți ciclul Planificare-Efectuare-Verificare-Acționare (PDCA).

Managementul continuității afacerii (principiu și concept)

 • conștientizarea necesității continuității afacerii și a componentelor continuității afacerii;
 • responsabilitatea pentru continuitatea afacerii;
 • utilizarea rezultatelor analizei impactului asupra afacerii și evaluărilor riscurilor pentru a determina strategiile adecvate de continuitate a afacerii și structura de răspuns la incident.

Reevaluarea continuă a securității informațiilor și efectuarea modificărilor, după caz

ISO/IEC 22301

 • Cunoașterea cerințelor ISO 22301 (cu ISO 22313) și a termenilor și definițiilor de management al continuității afacerii utilizate în mod obișnuit, conform ISO 22300

*Dovezile relevante trebuie prezentate

Acest curs nu este pentru a umple golurile în cunoștințele despre standard, ci pentru îmbunătățirea cunoștințelor despre același lucru în ceea ce privește contextul de audit.

 

DETALII EXAMEN (DURATA, MODEL)

Participanții vor fi evaluați pe tot parcursul cursului pentru punctualitate, abilități de prezentare, abordare interactivă, implicare, joc de rol, teste zilnice etc. și, în final, printr-o examinare scrisă la sfârșitul cursului. Examenul este „carte închisă” și este permisă doar o copie a standardului ISO 22301:2019.

Criterii de promovare: 70%.

 

CERTIFICARE

TÜV SÜD în calitate de partener de formare aprobat al CQI IRCA îndeplinește toate cerințele cursului PR363: BCMS ISO 22301:2019 Lead Auditor;

Participanților care vor promova cu nota 70% și mai mult atât la evaluarea continuă, cât și la examinarea scrisă li se va elibera un certificat înregistrat CQI (Charted Quality Institute) și IRCA (Registrul Internațional al Auditorilor Certificati) la finalizarea cu succes a cursului;

Participanților care parcurg cursul cu succes li se va prezenta, de asemenea, „Certificatul de realizare” înregistrat CQI-IRCA (Registrul Internațional al Auditorilor Certificati), odată ce TÜV SÜD primește acreditarea de la CQI IRCA;

Participanților care nu se pot califica pentru certificatul de promovare li se va elibera un certificat de participare de la TÜV SÜD;

Dacă doriți să organizați un training intern într-o altă locație decât cea menționată mai sus, vă rugăm să completați formularul.

 

LIMBĂ PREDARE

Cursul va fi ținut în limba engleză.

 

FAQ

URMĂTORII PAȘI

Selectați locația dvs.