AVIZ STAGIU DE INSTRUIRE PERIODICĂ – OPERATOR UMPLERE RECIPIENTE GPL

Adaugă valoare cu portofoliul nostru de servicii

Adaugă valoare cu portofoliul nostru de servicii

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE STAGIU?

La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizaţiei eliberate până la intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, pentru a obţine un nou talon în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei, personalul de deservire trebuie să urmeze un stagiu de instruire. Stagiul de instruire se organizează de persoane juridice avizate, precum TÜV SÜD. 


Pentru a putea participa la stagiul de instruire, solicitantul depune la organizator următoarele documente:
a) cererea de participare la stagiul de instruire;
b) copia autorizaţiei şi a talonului pentru vize anuale care urmează a fi înlocuit.

TEMATICA  STAGIULUI

• Partea teoretică;

• Legislaţie şi reglementări tehnice;

• Noi tipuri de instalaţii/echipamente;

• Deservirea eficientă și în condiții de siguranță a instalațiilor/echipamentelor;

• Avarii şi accidente.


CUM ESTE ACEST STAGIU CONSTRUIT?

Durata totală a stagiului este de 8 ore, după care se va elibera un nou talon pentru vize anuale valabil 4 ani. La sfârşitul stagiului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor următoarele:
a) documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire;
b) talonul pentru vize anuale, pe baza unui proces-verbal.

CUI ÎI DEDICĂM ACEST STAGIU?

Persoanelor fizice autorizate de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de distribuţie GPL (gaz petrolier lichefiat) la autovehicule, conform prevederilor prescripţiei tehnice C8.

URMĂTORII PAȘI

Selectați locația dvs.