Aviz curs pentru programul de specializare – Stivuitorist

Adaugă valoare cu portofoliul nostru de servicii

Adaugă valoare cu portofoliul nostru de servicii

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE CURS?

Acest curs se adresează tuturor celor care își doresc să se califice sau să își perfecționeze cunoștințele privind profesia de stivuitorist conform cerințelor ANC și ISCIR, astfel încât să permită persoanei înscrise la curs să desfășoare activități specifice ocupației. 

DESFĂȘURAREA CURSULUI

Clasificarea stivuitoarelor:
- tipuri de stivuitoare;
- antrenarea   stivuitoarelor: echipamentul de forţă electrică sau hidraulică.
Componente de securitate la stivuitoare:
- limitatoare de sfârşit de cursă;
- limitatoare de sarcină;
- limitatoare de viteză;
- paracăzătoare;
- supape de reglare a vitezei şi supape de blocare;
- supape de siguranţă;
- întrerupător de securitate;
- tampoane, opritori;
- piese de reazem, curăţitoare de şină;
- contacte şi siguranţe electrice.
Dispozitive de frânare:
- tipuri existente, descriere, rol, mod de funcționare, reglare și verificare.
Cabluri şi lanţuri:
- materiale, construcţie, mod de fixare, uzură permisă, întreţinere.
Dispozitive de manevrare a sarcinilor
Obligaţiile stivuitoristului
Manevrarea şi exploatarea stivuitoarelor:
- manevre permise şi interzise, cauzele deranjamentelor;
- organizarea exploatării, cartea stivuitorului, registrul de evidenţă a supravegherii.
Întreţinerea, revizia, reparaţia şi verificarea tehnică:
- întreţinerea, revizia şi repararea stivuitorului;
- verificarea tehnică, autorizarea funcţionării, încercări dinamice, verificări periodice la scadenţă.
Avarii şi accidente la stivuitoare:
- cauzele avariilor şi accidentelor;
- măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor şi accidentelor.
Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident
Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni


CUM ESTE ACEST CURS CONSTRUIT?

Cursul este alcătuit din 56 de ore teoretice, respectiv 44 de ore practice. 2 ore vor fi rezervate verificării însușirii cunoștințelor.

CUI ÎI DEDICĂM ACEST CURS?

Acest curs este dedicat tuturor celor care își doresc să desfășoare activități specifice ocupației de Stivuitorist. 

 

URMĂTORII PAȘI

Selectați locația dvs.