Recycling

Biomasa

Energia provenită din biomasă – pentru un viitor înfloritor

Energia provenită din biomasă – pentru un viitor înfloritor

Biomasa va deveni a doua sursă de energie regenerabilă, după energia eoliană. Multe companii de utilităţi intenţionează să intre pe piaţa energiei de biomasă, datorită mecanismelor de susţinere pe care le oferă guvernele multor ţări.

Investitorii trebuie să proiecteze centrale pe biomasă cu funcţionare eficientă, pentru a se asigura că acestea funcţionează în siguranţă şi asigură randamentul estimat. Operatorii trebuie să fie siguri că instalaţiile lor funcţionează în condiţii de siguranţă şi eficient, iar biocombustibilii şi biolichidele sunt certificate conform standardelor internaţionale.

TÜV SÜD oferă o gamă complexă de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru investitorii, producătorii de echipamente şi operatorii de centrale pe biomasă. Serviciile noastre sunt concepute pentru a asigura randamentul maxim, eficienţa operaţională optimă şi un cost redus al suspendării activităţii pentru lucrări de întreţinere.

Serviciile noastre, pe scurt

Servicii pentru investitori, bănci, companii EPC şi dezvoltatori

 • Studii de prefezabilitate
 • Evaluarea resurselor
 • Studii privind bancabilitatea
 • Studii de fezabilitate
 • Due diligence de mediu
 • Prognoză energetică
 • Prognoză financiară
 • Analiza contractelor
 • Asistenţă pentru achiziţii
 • Servicii de verificare a furnizorilor
 • Conformitate cu reţeaua electrică

Servicii pentru producătorii de echipamente şi componente

 • Consultanţă pentru directivele ASME şi PED
 • Consultanţă privind calitatea produsului
 • Certificarea calităţii produsului
 • Evaluare de risc pentru componente
 • Training şi calificare a personalului pentru calitate şi siguranţă
 • Certificarea sistemelor de management pentru: ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001, OHSAS 18001

Servicii pentru proprietari şi operatori

 • Certificare de sustenabilitate pentru biocombustibili solizi şi lichizi
 • Planificarea logistică pentru colectarea, tratarea, depozitarea şi transportul biomasei
 • Certificare GreenMethane – biometan pentru reţeaua de gaze naturale
 • Validarea şi verificarea proiectelor CDM
 • Calculul proiectelor JI
 • Certificare CO2
 • Evaluare conform EEG, paragraful 27
 • Inspecţii periodice
 • Rapoarte privind calitatea şi siguranţa
 • Monitorizarea continuă a emisiilor
 • Măsurarea emisiilor de formaldehide
 • Training şi calificare pentru personal
 •  
 • Beneficii

  • Serviciile noastre de fezabilitate şi profitabilitate le permit investitorilor şi instituţiilor financiare să stabilească corect producţia de energie şi beneficiile investiţiilor lor
  • Certificăm biocombustibilii solizi şi lichizi şi vă oferim TÜV SÜD Certification Mark – considerat la nivel global drept semn al încrederii şi calităţii
  • Experţii noştri sunt membri în comitetele naţionale şi internaţionale de standardizare, oferindu-vă cunoştinţele necesare şi informaţii în avans privind noile standarde.

URMĂTORII PAȘI

Selectați locația dvs.