Curso Especialista en SMART CITY

Eficiența energetică pentru localități

Adăugați valoare afacerii dumneavoastră cu portofoliul nostru de servicii

Adăugați valoare afacerii dumneavoastră cu portofoliul nostru de servicii

MANGEMENT ENERGETIC PENTRU LOCALITĂȚI

Considerând faptul că sectorul construcțiilor şi operarea clădirilor generează până la 40% din consumul global de energie – o cifră semnificativă în contextul costurilor tot mai mari ale energiei şi deficitului de combustibili fosili, planificarea inteligentă, sustenabilă, la nivelul autorităţilor locale este prioritară pe agenda guvernelor. Planuri de dezvoltare urbană sustenabilă sunt realizate în toată lumea, bazându-se pe concepte energetice fiabile şi de acurateţe.

CADRUL LEGISLATIV

Legea 121/2014 (actualizată) transpune Directiva 2012/27/CE (privind eficienţa energetică) a Parlamentului şi a Consiliului European și introduce noi elemente pentru susținerea eficienței energetice la nivel local, în principal, prin următoarele prevederi:

  • autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori au obligația de a întocmi programe de îmbunătățire a eficientei energetice care includ măsuri atât pe termen scurt, cât și pe termen de 3-6 ani;
  • autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori au obligația să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice care includ măsuri pe termen scurt și pe termen de 3-6 ani și să numească un manager energetic.

SERVICII

Preluarea activității specifice managerului energetic pentru localități:

  • realizarea strategiei pe termen mediu și scurt;
  • realizarea și actualizarea anuală a ″Planului de îmbunătățire a eficienței energetice″;
  • realizarea rapoartelor informative privind cadrul legislativ existent;
  • realizarea rapoartelor informative privind principalele surse de finanțare a proiectelor de eficiență energetică;
  • monitorizarea contractelor de achiziție de energie;
  • colaborarea cu toți factorii de decizie implicați în prioritizarea și implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice la nivel local.

Realizarea programelor de îmbunătățire a eficienței energetice pentru localități.

TÜV SÜD lucrează în parteneriat cu municipalități din toată lumea pentru a crea concepte energetice personalizate. Revizuim politicile energetice şi indicăm direcţii de îmbunătăţire a eficienţei energetice. Împreună, dezvoltăm concepte alternative privind furnizarea energiei, luând în calcul limitările economice şi propunând măsuri de reducere a emisiilor.

URMĂTORII PAȘI

Selectați locația dvs.