DIN SPEC 91436 ZERO WASTE

Privire de ansamblu a mărcii de calitate

Privire de ansamblu a mărcii de calitate

Model de referință pentru managementul operațional al deșeurilor și al materialelor reciclabile orientat după o viziune „Zero Waste“

Certificare:

zero waste certification mark

Certificarea sistemului de management (ISO/IEC 17021) / Verificare voluntară
 
Bază de verificare:

Lista de verificare A, B și C a DIN SPEC 91436 model de referință pentru managementul operațional al deșeurilor și al materialelor reciclabile orientat după o viziune „Zero Waste“ 

Link pentru descărcare

DIN SPEC 91436 - 2021-05 - Beuth.de 

 

Legislatorul standardului: 

Emitentul standardului este Institutul German de standardizare (DIN), care este responsabil pentru verificarea, respectiv revizuirea sistematică a DIN SPEC. DIN SPEC a fost elaborat sub conducerea DIN conform procedurii PAS într-un consorțiu DIN SPEC cu participarea TÜV SÜD Management Service.


CE CONȚINE STANDARDUL DIN SPEC 91436? 

Standardul stabilește cerințele pentru managementul operațional al deșeurilor și al materialelor reciclabile orientat după o viziune „Zero Waste“ al unei  organizaţii. Aici se numără, printre altele:

 • Stabilirea limitelor sistemului, analiza mediului operațional și definirea setului de obiective 
 • Stabilirea rolurilor și a responsabilităților, comunicare și structura unui concept de instruire 
 • Procese de gestionare a deșeurilor și reciclabilelor (prevenire, colectare și sortare, concept de container, reutilizare, reciclare, compostare, fermentare, recuperare termică sau energetică și depozitarea deșeurilor) 
 • Recenzie 
 • Indicatori, monitorizare și raportare 
 • Îmbunătățire continuă

Ce înseamnă „certificare”, respectiv acordarea unei mărci de calitate pentru DIN SPEC 91436 prin TÜV SÜD Management Service GmbH?

 • Clientul s-a supus unei verificări voluntare (audit) pe baza criteriilor stabilite (baza verificării). 
 • Un certificat, respectiv un permis pentru utilizarea unei mărci de calitate se acordă numai atunci când în cadrul unei verificări nu au putut fi constatate abateri esențiale față de cerințele bazei de verificare, adică În ceea ce privește cerințele DIN SPEC, acest lucru înseamnă în mod specific că listele de verificare relevante trebuie să fie îndeplinite 100%. 
 • Certificatele și mărcile de certificare au o perioadă limitată de valabilitate. Părțile interesate pot verifica valabilitatea certificatelor individuale în baza de date a certificatelor. 
 • Pentru a menține certificarea, titularul certificatului trebuie să finalizeze anual un audit anunțat cu un rezultat pozitiv. 
 • Auditurile inopinate sunt, de asemenea, posibile.

CUM SE EFECTUEAZĂ AUDITUL?

Experții independenți și calificați (auditorii) aplică următoarele tehnici de audit:

 • Audit la fața locului:
  În cadrul auditului la fața locului la societatea sau organizația în cauză, auditorii verifică conformitatea titularului certificatului cu cerințele și/sau criteriile definite. În acest scop, auditorii intervievează membrii top managementului și persoanele responsabile cu gestionarea deșeurilor și reciclabilelor, precum și alți angajați din diferite domenii, echipe sau departamente. Procedând astfel, auditorii stabilesc măsura în care titularul certificatului respectă următoarele cerințe: 
 • Lista de verificare A = grad de maturitate bronz, înseamnă ≥ 85 % evitare, revalorificare, reciclare, compostare sau fermentație a cantității totale de deșeuri 
 • Lista de verificare A și B = grad de maturitate argint, înseamnă ≥ 90% evitare, revalorificare, reciclare, compostare sau fermentație a cantității totale de deșeuri
 • Lista de verificare A, B și C = grad de maturitate aur, înseamnă ≥ 95 % evitare, revalorificare, reciclare, compostare sau fermentație a cantității totale de deșeuri 
 • Revizuirea documentelor  
  Pe lângă auditul la fața locului, documentele relevante vor fi inspectate și revizuite fie la fața locului, fie înainte de audit. Acestea includ informații documentate pe care organizația se angajează să le respecte conform DIN SPEC 91436, planuri de prevenire a generării de deșeuri, inventare de deșeuri, dovezi de eliminare, certificate de formare personal etc.

CE ESTE DINCOLO DE DOMENIUL DE APLICARE AL CERTIFICĂRII ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL DIN SPEC 91436?

 • Următoarele se aplică tuturor tipurilor de certificate ale sistemului de management: Această certificare nu constituie certificarea produsului. Prin urmare, certificarea nu oferă nicio declarație directă cu privire la calitatea unui produs sau serviciu al clientului certificat. Certificarea în conformitate cu DIN SPEC 91436 nu înseamnă că societatea ofera produse sau servicii de calitate superioară. 
 • Certificarea în conformitate cu DIN SPEC 91436 nu înseamnă că societatea produce zero deșeuri. 
 • Certificarea DIN SPEC 91436_Zero Waste nu constituie o dovadă a conformității cu cerințele sau condițiile legale, reglementările sau legile municipale, de reglementare sau de altă natură. 

EXPLORE

Broșuri

Management System Certification Marks

Learn more about the certification marks and how to use them.

Download here

VIEW ALL INDUSTRY RESOURCES

URMĂTORII PAȘI

Selectați locația dvs.