Marcaj CE pentru echipamente industriale

Marcaj CE pentru echipamente industriale

SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE A ECHIPAMENTELOR INDUSTRIALE

SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE A ECHIPAMENTELOR INDUSTRIALE

Introdus în 1995, marcajul CE (Conformité Européenne) a fost creat pentru a stimula libera circulație a mărfurilor în Comunitatea Europeană. Marcajul CE atunci când este aplicat oricărui produs, echipament indică faptul că firma care introduce produsul sau echipamentul pe piața Uniunii Europene (UE) a declarat că produsul sau echipamentul respectă cerințele din standardele și directivele europene aplicabile, respectiv îndeplineşte toate normele privind siguranţa și sănătatea utilizatorilor precum și normele de protecție a mediului.

 

DE CE ESTE IMPORTANT?

În cazul echipamentelor industriale principala directivă care se are în vedere pentru aplicarea marcajului CE este Directiva Mașini 2006/42/CE. De asemenea, avand în vedere că în general echipamentele industriale au componente electrice pot fi aplicabile și următoarele directive care conțin cerințe suplimentare care trebuie îndeplinite înainte de aplicarea marcajului CE: Directiva 2014/35/EU privind punerea pe piață a echipamentelor electrice și Directiva 2014/30/UE (EMC) cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

 

 Analiza de verificare a conformității echipamentului industrial cu cerințele din standardele și directivele aplicabile se poate face de companii acreditate (Notified Body) precum TUV SUD, însă pentru unele tipuri de echipamente această analiză se poate face chiar de entitatea care introduce echipamentul pe piața UE.

SERVICIILE NOASTRE

Consultanță în vederea aplicării marcajului CE:

  • Identificare standarde și directive aplicabile;
  • Realizare analiză riscuri: identificare riscuri, recomandări de eliminare sau control al riscurilor;
  • Realizare analiză referitoare la siguranța în funcționare a echipamentelor;
  • Asistență pentru formarea cărții tehnice a echipamentului;
  • Asistență pentru emiterea declarației de conformitate;
  • Asistență pentru emiterea declarație de încorporare a echipamentelor tehnice parțial finalizate;
  • Asistență privind modul în care se aplică marcajul CE.
  • Ralizare cursuri de specializare în vederea aplicarii marcajului CE.

*Evaluatorii de terță parte nu pot aplica marcajul CE și nu pot face declarații de conformitate decât dacă sunt responsabili pentru introducerea produsului în UE.


DE CE SA ALEGETI TÜV SÜD?

TÜV SÜD este un organism de certificare acreditat la nivel global pentru o gamă largă de servicii menite să sprijine dezvoltarea durabilă a business-ului dumneavoastră. Certificările noastre sunt recunoscute la nivel internațional și oferă încredere partenerilor internaționali. Specialiștii noștri au o expertiză vastă în aplicarea marcajelor CE pentru echipamentele industriale și sunt gata să vină în sprijinul dumneavoastră cu soluții personalizate, menite să ajute afacerea dumneavoastră să treacă la următorul nivel.

 

PAȘII URMĂTORI

Selectați locația dvs.