machinery industry robotics

Siguranța mașinăriilor și utilajelor

Oferim beneficii reale afacerii dumneavoastră

Oferim beneficii reale afacerii dumneavoastră

CERINțE DE SIGURANță A MAșINăRIILOR / UTILAJELOR

Siguranța mașinilor este o preocupare pentru furnizorii și întreprinderile producătoare din întreaga lume și există o mare varietate de reglementări care ajută la protejarea oamenilor și a bunurilor față de pericole sau daune. Majoritatea șantierelor de fabricație cuprind o serie de ansambluri de mașini diferite, la care se adaugă complexitatea procesului de producție.

 

CE ESTE DIRECTIVA UE pentru MAșINI?

Directiva UE privind mașinile (2006/42 / CE) specifică o serie de cerințe esențiale de sănătate și siguranță (EHSR), care sunt concepute pentru a garanta că orice piesă de mașini industriale va fi sigură de utilizat. Cerințele acoperă o gamă largă de mașini și utilaje. Pentru a vizualiza o listă de echipamente și cerințe din anexa IV, descărcați documentul complet al Directivei UE privind utilajele.

 

EN ISO 12100 - ANALIZA RISCURILOR

Pentru toate produsele care intră sub incidența Directivei privind utilajele, trebuie efectuată o analiză a pericolului/ evaluarea riscurilor. O evaluare a riscurilor urmează o serie de pași logici pentru identificarea și examinarea oricăror pericole potențiale asociate utilajelor. Aceasta oferă informații pentru o evaluare a riscurilor, în cadrul căreia se ia o decizie cu privire la siguranța utilajelor pentru a reduce riscurile acolo unde este necesar. Standardul european EN ISO 12100, prezintă procedura de analiza/ evaluare a riscurilor, după cum urmează:

  • Determinarea limitelor utilajului;
  • Identificarea pericolelor;
  • Estimarea riscului și evaluarea riscului.

 

Care sunt beneficiile aduse afacerii dumneavoastră?

  1. Identificarea stării actuale a echipamentelor – prin comparare cu reglementările din standardele și directivele în vigoare, precum și procesele de cele mai bune practici.
  2. Evitarea accidentelor la locul de muncă – prin identificarea zonelor de pericol și prezentarea unor măsuri de control, reducere sau eliminare a riscurilor asociate neconformităților identificate.
  3. Asigurați accesul pe piața de desfacere – respectați cerințele de reglementare și industrie pentru a aborda cu succes piețele internaționale.
  4. Câștigați încrederea clienților – confirmați nivelul ridicat de siguranță al produselor dumneavoastră printr-o certificare terță parte.

EN ISO 12100 oferă, de asemenea, îndrumări privind siguranța mașinilor și tipul de documentație necesară pentru verificarea evaluării riscurilor. Directiva privind mașinile este una dintre numeroasele reglementări UE care trebuie respectate pentru a obține marcajul CE. Marcajul CE este o cerință legală pentru toate produsele comercializate în Uniunea Europeană și demonstrează că au fost îndeplinite cerințele minime de Securitate ale tuturor directivelor aplicabile.

EXPLORE

Top Misunderstandings about Functional Safety
Webinar

Misunderstandings about functional safety

Learn how to avoid functional safety errors in future safety projects.

Learn more

Explosion protection
White paper

Safety in explosive atmospheres

Learn about the technical requirements of the ATEX Directive and the IECEx Scheme.

Learn more

Smart Manufacturing
Stories

Smart Manufacturing

Unlocking the potential of Industry 4.0

Learn more

VEZI TOATE RESURSELE

PAȘII URMĂTORI

Selectați locația dvs.