Solar energy yield studies

Management energetic

Adăugați valoare afacerii dumneavoastră cu portofoliul nostru de servicii

Adăugați valoare afacerii dumneavoastră cu portofoliul nostru de servicii

Pentru ca într-o organizație (publică sau privată), eficienţa energetică să ajungă la un nivel înalt, ea trebuie să constituie pentru conducere, pentru factorii decizionali o preocupare continuă şi o prioritate. În acest context, la nivelul organizațiilor trebuie desfășurate activități de management energetic prin care se pot crea platforme de gestiune a energiei care permit cunoașterea şi controlul consumului energetic al fiecărui centru de consum, permițând planificarea folosirii în mod rațional a resurselor și promovarea programelor de economie a energiei.

În România cadrul legislativ în vigoare (legea 121/2012, modificată de legea 160/2016 și actualizată în anul 2021) prevede existența unui manager energetic în:

 • cadrul operatorilor economici cu un consum energetic mai mare de 1000 tone echivalent petrol/an;
 • cadrul localităților cu peste 20.000 de locuitori.

 

Management energetic privind consumatorii industriali

Conform prevederilor legislative în vigoare (legea 121/2012, modificată de legea 160/2016 și actualizată în anul 2021), operatorii economici care consumă anual o cantitate mai mare de 1.000 tone echivalent petrol / an obligația să numească un manager energetic, atestat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri sau Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termenul valabilităţii atestatului, conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică atestată de Direcţia eficienţă energetică, care are statut de persoană fizică autorizată, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice, atestată în condiţiile legii.

 

TÜV SÜD poate asigura serviciile specifice activității de manager energetic pentru consumatori industriali fiind companie prestatoare de servicii energetice acreditată de Ministerul EnergieiANRE. În principal, în cadrul activității de management energetic TÜV SÜD România va:

 

 • elabora declarația și chestionarele de consum energetic conform prevederilor legislative în vigoare (aceste documente vor fi transmise către Ministerul Energie până la data de 30 iunie a fiecarui an);
 • elabora programul de îmbunătățire eficiență energetică cu luarea în considerare a recomandărilor rezultate din auditul energetic anual pus la dispoziție de către beneficiar, conform prevederilor legislative în vigoare (aceste documente vor fi transmise către Ministerul Energie până la data de 30 septembrie a fiecarui an);
 • monitoriza consumul lunar de resurse energetice pe baza unor chestionarelor tip ce vor fi completate de beneficiar;
 • asista beneficiarul la selectarea furnizorilor și negocierea contractelor de achiziție de energie;
 • acorda beneficiarului suport activ și consultanță pe probleme legate de eficiența energetică;
 • colabora cu factorii de decizie ai companiei pentru obținerea susținerii acestora în dezvoltarea și implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice;
 • asista beneficiarul la controalele Ministerului Energiei/ ANRE, ori de câte ori acest lucru îi este solicitat de către beneficiar.

 

Management energetic pentru localități / municipalități

 

 

Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori au obligația, conform prevederilor legislative în vigoare (legea 121/2012, modificată de legea 160/2016 și actualizată în anul 2021), să numească un manager energetic, atestat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri sau Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termenul valabilităţii atestatului, conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică atestată de Direcţia eficienţă energetică, care are statut de persoană fizică autorizată, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice, atestată în condiţiile legii.

TÜV SÜD poate asigura serviciile specifice activității de manager energetic pentru localități fiind companie prestatoare de servicii energetice acreditată de către Ministerul EnergieiANRE. În principal, în cadrul activității de management energetic TÜV SÜD va:

 • realiza o strategie pe termen mediu și scurt, o prioritizare a proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice, în urma discuțiilor cu factorii de decizie la nivel local și pe baza "Planului de îmbunătățire a eficienței energetice";
 • actualiza anual ″Planului de îmbunătățire a eficienței energetice″ și îl va depune la Ministerul Energiei / ANRE până la data stabilită de legislația în vigoare (30 septembrie a fiecarui an);
 • realiza rapoarte informative privind cadrul legislativ existent și va stabili obligațiile ce revin autorităților publice locale conform prevederilor legislative din domeniul energetic (ori de cate ori apar elemente de interes noi);
 • realiza rapoarte informative privind principalele surse de finanțare a proiectelor de eficiență energetică și va identifica principalele surse, instrumente, programe de finanțare care la momentul respectiv se pretează a fi utilizate cu prioritate pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor de eficiență energetică;
 • monitoriza contractele de achiziție de energie (energie electrică, termică, gaze naturale, combustibili) și va oferi asistență la selectarea furnizorilor și negocierea contractelor de achiziție de energie;
 • colabora cu toți factorii de decizie implicați în prioritizarea și implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice la nivel local;
 • asista beneficiarul la controalele Ministerului Energiei / ANRE, ori de câte ori acest lucru îi este solicitat de către beneficiar.

 

PAȘII URMĂTORI

Selectați locația dvs.