Viitorul e in mainile noastre

Intra in echipa noastra de experti

Intra in echipa noastra de experti

De ce să alegeți să lucrați la TÜV SÜD România?

 • Pentru că veți avea ocazia să vă dezvoltați cariera într-o companie cu peste 150 de ani de tradiție;
 • Veți deveni membrul unei organizații care are o prezență internațională în peste 1.000 de filiale din întreaga lume, cu peste 24.500 de profesioniști;
 • Veți avea un rol important de jucat, alături de un angajator de încredere, cu un brand bine cunoscut și recomandat în întreaga lume;
 • Veți avea în mod constat noi oportunități de învățare care susțin dezvoltarea pe termen lung, atât din punct de vedere personal cât și profesional;
 • Veți fi un important actor în îmbunătățirea și progresul industriei românești;
 • Veți avea ocazia de a lucra atât într-un birou modern din centrul Bucureștiului, cât și remote.

 

Mai jos puteți vedea care sunt pozițiile libere

Dacă nu găsiți jobul potrivit pentru dumneavoastră, vă încurajăm să ne urmăriți pentru a putea observa noile poziții ce apar odată cu dezvoltarea companiei

În cazul în care doriți o colaborare mai rapidă cu noi, ne puteți scrie la [email protected] și vă vom contacta când identificăm oportunitățile potrivite. 

 • Inginer sudor / Welding engineer

  CANDIDATUL IDEAL

  Mechanical or Welding Engineer or Science and Materials Engineering
  - Language: English - fluent (is a must) / German - (is a plus).
  - Proficient user of Microsoft Office - Word, Excel, Outlook, Power Point
  - Proactive, own initiative and working under minimal supervision
  - IWE (International Welding Engineer)
  - VT, level 2 - other NDT qualifications are a plus
  - Planning and organizing skills
  - Strong communication skills- Minimum experience of 3 years- Holder of a valid driving license. Available for travel.

   

  DESCRIEREA JOBULUI

  TASKS AND RESPONSABILITIES

  You will be responsible for inspecting products for any defects or deviations. You will be an important contributor to reducing errors and improving processes, assessing product quality and analyzing recurring manufacturing errors or defects.

   

  WHY CHOOSE TO WORK AT TÜV SÜD ROMANIA?

  Because you will have the opportunity to develop your career in a company with over 150 years of tradition;
  You will become a member of an organization that has an international presence in more than 1,000 branches worldwide, with more than 24,500 professionals;
  You will have an important role to play, alongside a reliable employer with a well-known and recommended brand worldwide;
  You will constantly have new learning opportunities that support long-term development, both personally and professionally;
  You will be an important actor in the improvement and progress of the Romanian industry;
  You will have the opportunity to work both in a modern office in downtown Bucharest and remotely.

   

  DESCRIEREA COMPANIEI

  For more then 150 years, TUV SUD experts have been working to make our world a safer place. Their aim: to maintain a decisive technological edge on the competition. Each and every day, more than 20.000 employees give serious consideration to the issues that concern people today and that will concern them in years to come.

  Our experts and engineers share the common goal of bringing together people, technology and the environment. At more than 600 locations in some 50 countries, they increase safety and add economic value for our customers. Leveraging innovative services, they optimize technology, system and expertise.
 • REGIONAL PROJECT LEAD SAP SUCCESSFACTORS – CENTRAL EASTERN EUROPE (CEE) REGION

  TASKS  

   

  • As a member of the Global SuccessFactors (SF) Project Team, you will lead the regional implementation in the CEE Region covering the entire project life cycle (design, build, pilot, and rollout).
  • You will ensure that the project is delivered on time, on budget and with high quality.
  • You ensure high-level customer satisfaction through a well-coordinated project and utmost transparency across different stakeholders: Business, HR, IT, Controlling, Shared Services, Employees, etc.
  • In close coordination with the global project and change management team and relevant local stakeholders, you ensure delivery of project goals.
  • You live project management and its methods, utilizing them pragmatically and effectively combining agility with classic corporate specifications.
  • You support the design of the upcoming SAP SuccessFactors Suite, starting with the Global Template Development of all Talent Management modules as well as Employee Central.
  • You steer the localization and implementation to all subsidiaries of TÜV SÜD within your region.
  • You keep up to date with innovations and you will consult the Global HR Organization function in optimizing the processes in SAP SF.
  • You will build up an SF Key User Organization in your region that will form part of the Global SF Key User Organization, accompany the implementation process, strengthen the acceptance of the region, and continuously improve the SuccessFactors Suite. 

   

     

  QUALIFICATIONS  

     

  • Successfully completed studies in the field of business management, economics, computer science, business informatics, or a comparable field. 
  • Minimum of 5 years of experience in project management specifically on SuccessFactors implementation, with a willingness to share references for projects completed in this area. 
  • Strong knowledge of SAP SuccessFactors best practices and how to integrate local legal regulations. 
  • Combined knowledge and practical experience working in the SAP HCM and SuccessFactors environment, understanding how they can work well together. 
  • Solid understanding of HR Core processes, with the ability to translate process requirements into technology. 
  • Practical experience with agile project and process models, ideally paired with relevant certifications such as PMI, PRINCE2, Scrum, or IPMA. 
  • Independent and solution-oriented way of working, with a convincing and confident demeanour and a pronounced focus on quality, results, and customer satisfaction. 
  • Strong social and communication skills, working in a collaborative manner while knowing when to apply assertiveness. 
  • Be up to date with the latest innovations in the SAP and SuccessFactors environment, especially those that may impact the project. 
  • Willingness to travel internationally as needed for the project (approximately 10-20%). 

   

 • Lead Auditor for different management systems
  Education – at least Bachelor’s Degree;

  Successful completion of auditor training course for the following standards (at least 2 of the following standards): ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000, IATF, ISO 27001 or other standards.

  Work experience: at least 5 years, from which minimum 3 years work experience in a certification body ;

  The candidate shall demonstrate:

  - knowledge of how a business operates to ensure appropriate interpretation of standard requirements

  - interpersonal skills with the proven ability to communicate effectively at all levels within an organization.

  Fluent knowledge of English, German could be an advantage.

  Very good knowledge of MS Office.

  Valid driving license.
 • Expert în eficiență energetică

  Descrierea poziției

  Titlul postului: Expert în eficiență energetică-Audituri energetice / Energie regenerabilă / Gestionarea energiei
  Funcția: Consultant Senior (Expert Tehnic)
  Program: Full time
  Divizie / BU: Industry Services / Energy & Systems Business Unit
  Locatie: Bucuresti / Romania
  Raportează către: Energy & Systems Business Unit Manager

   

  Scurtă descriere a funcției

  Furnizarea de servicii de eficiență energetică (consultanță, audituri, teste și certificări) pentru orașe / municipalități, părți interesate, proprietari de clădiri, producători, furnizori de energie, autorități de reglementare și consumatori finali.

   

  • Sarcini și responsabili

   • Efectuarea de audituri energetice și bilanțuri energetice pentru diferiți clienți industriali (colectarea datelor, vizite la fața locului, analiza datelor privind consumul de energie / producția, identificarea și evaluarea măsurilor de economisire a energiei, planul de acțiune, analiza comparativă, concluziile și recomandările).
   • Efectuarea măsurătorilor necesare în auditurile energetice și balanțele energetice (măsurători ale parametrilor electrici, măsurători ale debitului de căldură, termografie în infraroșu, analiza gazelor de ardere). 
   • Realizarea de studii de fezabilitate/due diligence tehnic pentru proiecte de energie conventionala si regenerabila (cogenerare, solara, eoliana).
   • Furnizarea de asistență tehnică sau inspecții tehnice în faza de implementare a proiectelor de eficiență energetică și energie regenerabilă.
   • Efectuarea de evaluări pentru stabilirea garanțiilor de origine (dovada de origine) pentru energia electrică produsă.
   •Identificarea de noi clienti, intocmirea ofertei tehnice si comerciale si, dupa caz, intocmirea documentatiei de atribuire

  Experiență (competențe, cunoștințe)

  • Experiență de 3 până la 5 ani în sectorul eficienței energetice (audituri / solduri energetice, gestionarea energiei, surse regenerabile de energie).
  • Foarte buna cunoastere a legislației si reglementarilor românesti privind eficiența energetică. 
  • Experiență în evaluarea, proiectarea și implementarea soluțiilor de îmbunătățire a eficienței energetice (un plus).

  Educație și limbi străine

  • Diplomă universitară tehnică în domeniul energiei (generarea de energie electrică sau procese industriale), Inginerie electrică sau domeniu conex.
  • Auditor energetic certificat / Manager energetic certificat - (este considerat un plus)
  • Limba: Engleză - fluent (a must) / Germană - (este considerat un plus)
  • Titularul unui permis de conducere valabil categoria B. Disponibil pentru călătorii.

  Dacă sunteți interesați de această poziție, așteptăm un email cu CV-ul dumneavoastră la adresa [email protected].

  ENGLISH VERSION

  JOB PROFILE

  Job Title:  Energy efficiency expert

                    Energy audits / Renewable energy / Energy management

  Function:  Senior Consultant (Technical Expert)

  Schedule:  Full time

  Division / BU: Industry Services / Energy & Systems Business Unit                                                       

  Location: Bucharest / Romania

  Reports to: Energy & Systems Business Unit Manager

   

  Short description of function

  Providing energy efficiency services (consultancy, audits, testing and certifications) for cities / municipalities, stakeholders, building owners, manufacturers, energy providers, regulators, and end consumers.

  Tasks & Responsibility

  • Performing energy audits and energy balances for different industrial customers (data collection, on-site visit, analysis of energy consumption / production data, identification and evaluation of energy saving measures, action plan, benchmarking, conclusions, and recommendations).

   

  • Performing measurements required in energy audits and energy balances (measurements of electrical parameters, heat flow measurements, infrared thermography, flue gas analysis).
  • Conducting feasibility / technical due diligence studies for conventional and renewable energy projects (cogeneration, solar, wind).
  • Provide technical assistance or technical inspections in the phase of the implementation of energy efficiency and renewable energy projects.
  • Performing assessments to establish the guarantees of origin (proof of origin) for electricity produced.
  • Identify new clients, preparing the technical and commercial offer and if the case, preparing the tender documentation

    

  Experience & Background (competencies, knowledge)

   

   

  • 3 to 5 years’ experience on energy efficiency sector (energy audits / balances, energy management, renewables).
  • Very good knowledge of Romanian law and regulations for energy efficiency
  • Experience in evaluation, design, and implementation of energy efficiency improvement solutions (a plus).

   

  Education & Languages

   

  • Technical University Degree in Energy (power generation or industrial processes), Electrical Engineering or related field.
  • Certified energy auditor / Certified energy manager - (a plus)
  • Language:English - fluent (a must) / German - (a plus)
  • Holder of a valid driving license. Available for travels.

  If you are interested in this position, please leave us your CV at our adress [email protected] .

   

   

   

 • Expert Tehnic - Specialist Securitatea Mașinilor Industriale/ Technical Expert - Industrial Machine Safety Specialist

   Sarcini și responsabilitate

  • Efectuarea de audituri de siguranță și/sau evaluări de conformitate cu marcajul CE pentru diferite tipuri de mașini industriale (sau linii de producție) și asistarea clienților cu orice preocupări legate de siguranță.
  • Efectuarea inspecției vizuale asupra sistemelor mecanice, electrice, pneumatice și hidraulice ale utilajelor, pentru identificarea pericolelor/neconformităților (zone cu potențial risc de accidentare).
  • Evaluarea și testarea tuturor componentelor sistemului de control al siguranței existent.
  • Verificarea documentației existente a mașinii industriale pentru a se asigura că toate informațiile relevante există și sunt în conformitate cu cerințele legislative aplicabile (standarde, directive).
  • Stabilirea nivelului de risc (scăzut/mediu/ridicat) pentru fiecare pericol identificat.
  • Furnizarea de recomandări (măsuri de control detaliate) pentru eliminarea sau controlul riscului asociat fiecărui pericol identificat.
  • Definirea planului de acțiune care trebuie urmat pentru a se asigura că mașinile industriale (liniile de producție) evaluate sunt sigure și respectă toate directivele și standardele relevante de siguranță.

  Experiență
  • 3 până la 5 ani de experiență în domeniul siguranței mașinilor industriale (evaluări de risc, protecția mașinii, evaluare a siguranței funcționale).
  • Înțelegerea temeinică a reglementărilor de siguranță a mașinii. Cunoașterea cerințelor relevante ale Directivei UE privind mașinile 2006/42/EC, ISO 12100:2010 Siguranța utilajelor. Concepte fundamentale, principii generale de proiectare și ISO 60204-1 Siguranța mașinilor. Echipament electric al mașinii.
  • Experiența în oferirea de consultanță cu privire la evaluările de conformitate cu marcajul CE pentru mașini industriale reprezintă un plus.
  • Experiența în evaluarea, proiectarea și implementarea funcțiilor de siguranță (de exemplu, opriri de urgență, perdele luminoase) reprezintă un plus.

  Educație

  • Licență universitară tehnică în Inginerie Electrică, Inginerie Mecanică, Energie (generare de energie sau procese industriale) sau domeniu conex.
  • Certificare de inginer în siguranță funcțională sau echivalent - (este un plus).
  • Limba: engleză - fluent (este obligatoriu) / germană - (este un plus).
  • Posesor de permis de conducere valabil. Disponibil pentru călătorii.
  Dacă sunteți interesați de această poziție, trimite-ne un email cu subiectul Expert Tehnic - Specialist Securitatea Mașinilor Industriale pe adresa de email [email protected].

   

  ENGLISH VERSION

  Tasks & Responsibility
  • Performing safety audits and/or CE marking conformity assessments for various types of industrial machines (or production lines) and assist customers with any safety-related concerns.
  • Performing visual inspection over mechanical, electrical, pneumatic and hydraulic systems of the machines, for identifying hazards/non-compliances (areas with potential risks of injury).
  • Assessing and testing all the components of the existing safety control system.
  • Checking the existing documentation of the industrial machine to ensure that all the relevant information exist and is in compliance with the applicable legislative requirements (standards, directives).
  • Establishing the risk level (low/medium/high) for each identified hazard.
  • Providing recommendation (detailed control measures) for eliminating or controlling the risk associated to each identified hazard.
  • Defining the action plan that needs to be followed to ensure that the assessed industrial machines (production lines) are safe and comply with all relevant safety directives and standards.

  Experience & Background
  • 3 to 5 years’ experience on industrial machine safety (risk assessments, machine safeguarding, functional safety assessment).
  • Thorough understanding of machine safety regulations. Knowledge of the relevant requirements of the EU Machinery Directive 2006/42/EC, ISO 12100:2010 Safety of machinery. Fundamental concepts, general principles of design and ISO 60204-1 Safety of machinery. Electrical equipment of machine.
  • Experience in offering consultancy on CE marking compliance assessments for industrial machines is a plus.
  • Experience in evaluation, design, and implementation of safety functions (e.g., emergency stops, light curtains) is a plus.

  Education & Languages
  • Technical University Degree in Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Energy (power generation or industrial processes) or related field.
  • Functional Safety Engineer Certification or equivalent - (is a plus).
  • Language: English - fluent (is a must) / German - (is a plus).
  • Holder of a valid driving license. Available for travel.

  If you are interested in this position, send us an email with the subject Technical Expert - Industrial Machine Safety Specialist at the email address [email protected]

 • Auditor pentru dispozitive medicale non-active/ Auditor for Non-Active Medical Devices

  OFERIM

  • Angajare în baza unui contract de muncă cu normă întreagă/permanentă;

  • Accesul la un pachet de beneficii pentru angajați;

  • Oportunitate de dezvoltare și formare profesională;

  • Lucrați într-un grup de specialiști, într-o companie cu o poziție stabilită pe piață;

  • Atmosferă prietenoasă;

  • Instrumente de lucru necesare;

  • Posibilitatea de a lucra de la distanță.

   

  RESPONSABILITĂŢI

  • Efectuarea auditurilor la fața locului la sediul producătorului (aproximativ 50% din timpul de lucru se desfășoară în deplasare);

  • Auditarea sistemelor de management al calității în conformitate cu cerințele Regulamentului privind dispozitivele medicale și a altor sisteme de certificare SMC, cum ar fi ISO 13485, ISO 9001 și MDSAP;

  • Evaluarea documentației tehnice ca parte a evaluărilor conformității produselor dispozitivelor medicale inactive în conformitate cu cerințele Regulamentului privind dispozitivele medicale 2017/745;

  • Întocmirea rapoartelor incluzând rapoarte de deficienta în caz de neconformități conform cerințelor standardelor ISO 13485, ISO 9001, MDR și MDSAP;

  • Furnizarea de servicii de înaltă calitate, fiabile și previzibile în intervale de timp definite;

  • Supravegherea independentă a proiectelor de certificare pentru clienții noștri internaționali în calitate de manager de proiect;

  • Disponibilitate pentru familiarizarea intensivă cu standardele ISO 13485, ISO 9001, MDR și MDSAP.

   

  CALIFICĂRI

  • Diplomă universitară în studii tehnice sau științifice, de exemplu biotehnologie, biochimie, inginerie biomedicală, farmacie sau domeniu de studiu comparabil;

  • Cel puțin patru ani de experiență profesională în mediul de producție din sectorul sănătății, de exemplu cu un producător de dispozitive medicale;

  • Cunoștințe tehnice de produs în domeniul tehnologiei medicale;

  • Fluență în limba engleză scrisă și vorbită;

  • Cunoașterea limbii germane reprezintă un plus;

  • Calificarea dovedită ca auditor sau iesle de calitate este un plus;

  • Cunoștințe solide de management al calității sau afaceri de reglementare în conformitate cu ISO 13485 și ISO 9001;

  • Excelente abilități de comunicare organizațională și profesională;

  • Abilitatea de a lucra în echipă, orientare pronunțată către client și o bună auto-organizare;

  • Curiozitatea și dorința de a învăța;

  • Experiență de lucru cu aplicațiile și programele MS Office;

  • Permis de conducere categoria B valabil.

   

  Completați acest scurt chestionar și vă vom contacta noi

   

   

  ENGLISH VERSION

  WE OFFER
  • Employment based on an employment contract full time /permanent;
  • Access to a package of employee benefits;
  • Opportunity for development and professional training;
  • Work in a group of specialists, in a company with an established position on the market;
  • Friendly atmosphere;
  • Necessary work tools;
  • Possibility to work remotely.


  RESPONSIBILITIES
  • Performing onsite Audits at manufacturer’s premises (approximately 50% travel required for this role);
  • Auditing Quality Management Systems in accordance with the requirements of the Medical Devices Regulation, and other QMS certification schemes such as ISO 13485, ISO 9001 and MDSAP;
  • Assessing Technical Documentation as part of product conformity assessments of Non-Active Medical Devices according to the requirements of the Medical Device Regulation 2017/745;
  • Preparing reports included deficiency reports in case of non-conformities according to the requirements of the ISO 13485, ISO 9001, MDR and MDSAP standards;
  • Delivering high-quality, reliable, and predictable services within defined timeframes;
  • Independent supervision of certification projects for our international customers as a project manager;
  • Readiness for intensive familiarization with the ISO 13485, ISO 9001, MDR and MDSAP standards.


  QUALIFICATIONS
  • University degree in technical or scientific studies, e.g. biotechnology, biochemistry, biomedical engineering, pharmacy or comparable field of study;
  • At least four years of professional experience in the manufacturing environment of the health care sector, e.g. with a manufacturer of medical devices;
  • Technical product knowledge in the field of medical technology;
  • Fluency in written and spoken English;
  • Proven qualification as an auditor or quality manger is a plus;
  • Sound knowledge of quality management or regulatory affairs according to ISO 13485 and ISO 9001;
  • Excellent organisational and professional communication skills;
  • Ability to work in a team, pronounced customer orientation and good self-organization;
  • Curiosity and willingness to learn;
  • Experience working with MS Office applications and programs;
  • Full and valid driving licence.

  Fill in this short questionnaire and we will contact you

 • Auditor pentru dispozitive medicale IVD/ Auditor for IVD Medical Devices

  OFERIM

  • Angajare în baza unui contract de muncă cu normă întreagă;

  • Accesul la un pachet de beneficii pentru angajați;

  • Oportunitate de dezvoltare și formare profesională;

  • Lucrați într-un grup de specialiști, într-o companie cu o poziție stabilită pe piață;

  • Atmosferă prietenoasă;

  • Instrumente de lucru necesare;

  • Posibilitatea de a lucra de la distanță.

   

  RESPONSABILITĂŢI

  • Efectuarea auditurilor la fața locului la sediul producătorului (aproximativ 50% din timpul de lucru se desfășoară în deplasare);

  • Auditarea sistemelor de management al calității în conformitate cu cerințele Regulamentului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și a altor sisteme de certificare QMS, cum ar fi ISO 13485, ISO 9001 și MDSAP;

  • Evaluarea documentației tehnice ca parte a evaluărilor conformității produselor dispozitivelor medicale IVD în conformitate cu cerințele IVDR 2017/746;

  • Întocmirea rapoartelor incluzând rapoarte de deficienta în caz de neconformități conform cerințelor standardelor ISO 13485, ISO 9001, IVDR și MDSAP;

  • Furnizarea de servicii de înaltă calitate, fiabile și previzibile în intervale de timp definite;

  • Supravegherea independentă a proiectelor de certificare pentru clienții noștri internaționali în calitate de manager de proiect;

  • Disponibilitate pentru familiarizarea intensivă cu standardele ISO 13485, ISO 9001, IVDR și MDSAP.

   

  CALIFICĂRILE

  • Diplomă universitară în studii tehnice sau științifice, de exemplu biologie, biochimie, biotehnologie sau domeniu de studiu comparabil;

  • Cel puțin patru ani de experiență profesională în mediul de producție din sectorul sănătății, de exemplu cu un producător de dispozitive medicale;

  • Cunoștințe tehnice de produs în domeniul tehnologiei medicale;

  • Fluență în limba engleză scrisă și vorbită;

  • Cunoașterea limbii germane reprezintă un plus;

  • Calificarea dovedită ca auditor sau iesle de calitate este un plus;

  • Cunoștințe solide de management al calității sau afaceri de reglementare în conformitate cu ISO 13485 și ISO 9001;

  • Excelente abilități de comunicare organizațională și profesională;

  • Abilitatea de a lucra în echipă, orientare pronunțată către client și o bună auto-organizare;

  • Curiozitatea și dorința de a învăța;

  • Experiență de lucru cu aplicațiile și programele MS Office;

  • Permis de conducere categoria B valabil.

   

  Completați acest scurt chestionar și vă vom contacta noi

   

   

  ENGLISH VERSION

  WE OFFER
  • Employment based on an employment contract full time /permanent;
  • Access to a package of employee benefits;
  • Opportunity for development and professional training;
  • Work in a group of specialists, in a company with an established position on the market;
  • Friendly atmosphere;
  • Necessary work tools;
  • Possibility to work remotely.


  RESPONSIBILITIES
  • Performing onsite Audits at manufacturer’s premises (approximately 50% travel required for this role);
  • Auditing Quality Management Systems in accordance with the requirements of the In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation, and other QMS certification schemes such as ISO 13485, ISO 9001 and MDSAP;
  • Assessing Technical Documentation as part of product conformity assessments of IVD Medical Devices according to the requirements of the IVDR 2017/746;
  • Preparing reports included deficiency reports in case of non-conformities according to the requirements of the ISO 13485, ISO 9001, IVDR and MDSAP standards;
  • Delivering high-quality, reliable, and predictable services within defined timeframes;
  • Independent supervision of certification projects for our international customers as a project manager;
  • Readiness for intensive familiarization with the ISO 13485, ISO 9001, IVDR and MDSAP standards.


  QUALIFICATIONS
  • University degree in technical or scientific studies, e.g. biology, biochemistry, biotechnology or comparable field of study;
  • At least four years of professional experience in the manufacturing environment of the health care sector, e.g. with a manufacturer of medical devices;
  • Technical product knowledge in the field of medical technology;
  • Fluency in written and spoken English;
  • Proven qualification as an auditor or quality manger is a plus;
  • Sound knowledge of quality management or regulatory affairs according to ISO 13485 and ISO 9001;
  • Excellent organisational and professional communication skills;
  • Ability to work in a team, pronounced customer orientation and good self-organization;
  • Curiosity and willingness to learn;
  • Experience working with MS Office applications and programs;
  • Full and valid driving licence.

   

  Fill in this short questionnaire and we will contact you 

 • Auditor pentru dispozitive medicale active/ Auditor for Active Medical Devices

  OFERIM

  • Angajare în baza unui contract de muncă cu normă întreagă;

  • Accesul la un pachet de beneficii pentru angajați;

  • Oportunitate de dezvoltare și formare profesională;

  • Lucrați într-un grup de specialiști, într-o companie cu o poziție stabilită pe piață;

  • Atmosferă prietenoasă;

  • Instrumente de lucru necesare;

  • Posibilitatea de a lucra de la distanță.

   

  RESPONSABILITĂŢILE

  • Efectuarea auditurilor la fața locului la sediul producătorului (aproximativ 50% din timpul de lucru se desfășoară în deplasare);

  • Auditarea sistemelor de management al calității în conformitate cu cerințele Regulamentelor UE privind dispozitivele medicale 2017/745 și ale altor sisteme de certificare QMS, cum ar fi EN-ISO 13485 și MDSAP;

  • Evaluarea documentației tehnice ca parte a evaluărilor conformității produselor dispozitivelor medicale active în conformitate cu cerințele Regulamentului privind dispozitivele medicale 2017/745;

  • Întocmirea rapoartelor incluzând rapoarte de deficiență în caz de neconformități conform cerințelor Regulamentului privind dispozitivele medicale 2017/745;

  • Furnizarea de servicii de înaltă calitate, fiabile și previzibile în intervale de timp definite;

  • Supravegherea independentă a proiectelor de certificare pentru clienții noștri internaționali în calitate de manager de proiect;

  • Disponibilitate pentru familiarizarea intensivă cu standardele ISO 13485, ISO 9001, MDR și MDSAP.

   

  CALIFICĂRILE

  • Diplomă universitară în studii tehnice sau științifice, de exemplu inginerie biomedicală, inginerie mecanică, inginerie electronică, inginerie electrică, inginerie informatică sau domeniu de studiu comparabil;

  • Cel puțin patru ani de experiență profesională în mediul de producție din sectorul sănătății, de exemplu cu un producător de dispozitive medicale;

  • Cunoștințe tehnice de produs în domeniul tehnologiei medicale;

  • Fluență în limba engleză scrisă și vorbită;

  • Cunoașterea limbii germane reprezintă un plus;

  • Calificarea dovedită ca auditor sau iesle de calitate este un plus;

  • Cunoștințe solide de management al calității sau afaceri de reglementare în conformitate cu ISO 13485 și ISO 9001;

  • Excelente abilități de comunicare organizațională și profesională;

  • Abilitatea de a lucra în echipă, orientare pronunțată către client și o bună auto-organizare;

  • Curiozitatea și dorința de a învăța;

  • Experiență de lucru cu aplicațiile și programele MS Office;

  • Permis de conducere categoria B valabil.

  Completați acest scurt chestionar și vă vom contacta noi

   

   

  ENGLISH VERSION

  WE OFFER
  • Employment based on an employment contract full time /permanent;
  • Access to a package of employee benefits;
  • Opportunity for development and professional training;
  • Work in a group of specialists, in a company with an established position on the market;
  • Friendly atmosphere;
  • Necessary work tools;
  • Possibility to work remotely.


  RESPONSIBILITIES
  • Performing onsite Audits at manufacturer’s premises (approximately 50% travel required for this role);
  • Auditing Quality Management Systems in accordance with the requirements of the EU Medical Device Regulations 2017/745, and other QMS certification schemes such as EN-ISO 13485 and MDSAP;
  • Assessing Technical Documentation as part of product conformity assessments of Active Medical Devices according to the requirements of the Medical Device Regulation 2017/745;
  • Preparing reports included deficiency reports in case of non-conformities according to the requirements of the Medical Device Regulation 2017/745;
  • Delivering high-quality, reliable, and predictable services within defined timeframes;
  • Independent supervision of certification projects for our international customers as a project manager;
  • Readiness for intensive familiarization with the ISO 13485, ISO 9001, MDR and MDSAP standards.


  QUALIFICATIONS
  • University degree in technical or scientific studies, e.g. biomedical engineering, mechanical engineering, electronic engineering, electrical engineering, computer engineering or comparable field of study;
  • At least four years of professional experience in the manufacturing environment of the health care sector, e.g. with a manufacturer of medical devices;
  • Technical product knowledge in the field of medical technology;
  • Fluency in written and spoken English;
  • Proven qualification as an auditor or quality manger is a plus;
  • Sound knowledge of quality management or regulatory affairs according to ISO 13485 and ISO 9001;
  • Excellent organisational and professional communication skills;
  • Ability to work in a team, pronounced customer orientation and good self-organization;
  • Curiosity and willingness to learn;
  • Experience working with MS Office applications and programs;
  • Full and valid driving licence.

  Fill in this short questionnaire and we will contact you 


 • Evaluator de documentație tehnică pentru dispozitive medicale active/ Technical Documentation Assessor for Active Medical Devices

  OFERIM:

  • Angajare în baza unui contract de muncă cu normă întreagă/permanentă;

  • Accesul la un pachet de beneficii pentru angajați;

  • Oportunitate de dezvoltare și formare profesională;

  • Lucrați într-un grup de specialiști, într-o companie cu o poziție stabilită pe piață;

  • Atmosferă prietenoasă;

  • Instrumente de lucru necesare;

  • Posibilitatea de a lucra de la distanță.

   

  RESPONSABILITĂŢI:

  • Evaluarea documentației tehnice ca parte a evaluărilor conformității produselor dispozitivelor medicale active în conformitate cu cerințele Regulamentului privind dispozitivele medicale 2017/745;

  • Întocmirea rapoartelor incluzând rapoarte de deficiență în caz de neconformități conform cerințelor Regulamentului privind dispozitivele medicale 2017/745;

  • Furnizarea de servicii de înaltă calitate, fiabile și previzibile în intervale de timp definite;

  •  Supravegherea independentă a proiectelor de certificare pentru clienții noștri internaționali în calitate de manager de proiect;

  • Disponibilitate pentru familiarizarea intensivă cu standardele ISO 13485, ISO 9001, MDR și MDSAP;

  • Oferirea opțională de asistență în timpul auditurilor SMC ale producătorilor de dispozitive medicale în conformitate cu ISO 13485;

  • Posibilitatea de a participa la conferințe medicale.   

   

  CALIFICĂRILE

  • Diplomă universitară în studii tehnice sau științifice, de exemplu inginerie biomedicală, inginerie mecanică, inginerie electronică, inginerie electrică, inginerie informatică sau domeniu de studiu comparabil;

  • Cel puțin patru ani de experiență profesională în mediul de producție din sectorul sănătății, de exemplu cu un producător de dispozitive medicale;

  • Cel puțin doi ani de experiență practică practică bine fundamentată în domeniul proiectării și dezvoltării, managementului calității, producției, testării sau departamentului de reglementare este un plus;

  • Experienta în crearea sau evaluarea documentației tehnice și pentru dispozitivele medicale clasa III cu standardele de produs aplicabile în prezent și cerintele de reglementare conform MDR;

  • Cunoștințe tehnice de produs în domeniul tehnologiei medicale;

  • Fluență în limba engleză scrisă și vorbită;

  • Calificarea dovedită ca auditor sau iesle de calitate este un plus;

  • Excelente abilități de comunicare organizaționala și profesională;

  • Abilitatea de a lucra în echipă, orientare pronunțată către client și o bună auto-organizare;

  • Curiozitatea și dorința de a învăța;

  • Experiență de lucru cu aplicațiile și programele MS Office.

   

  Completați acest scurt chestionar și vă vom contacta noi

   

  ENGLISH VERSION

  WE OFFER
  • Employment based on an employment contract full time /permanent;
  • Access to a package of employee benefits;
  • Opportunity for development and professional training;
  • Work in a group of specialists, in a company with an established position on the market;
  • Friendly atmosphere;
  • Necessary work tools;
  • Possibility to work remotely.

  RESPONSIBILITIES
  • Assessing Technical Documentation as part of product conformity assessments of Active Medical Devices according to the requirements of the Medical Device Regulation 2017/745;
  • Preparing reports included deficiency reports in case of non-conformities according to the requirements of the Medical Device Regulation 2017/745;
  • Delivering high-quality, reliable, and predictable services within defined timeframes;
  • Serving as an internal point of contact for TDA matters as part of the interfaces with other departments, offering support of and close exchange with colleagues;
  • Independent supervision of certification projects for our international customers as a project manager;
  • Readiness for intensive familiarization with the ISO 13485, ISO 9001, MDR and MDSAP standards;
  • Optionally providing support during QMS audits of medical devices manufacturers according to ISO 13485;
  • Possibility of attending medical conferences.


  QUALIFICATIONS
  • University degree in technical or scientific studies, e.g. biomedical engineering, mechanical engineering, electronic engineering, electrical engineering, computer engineering or comparable field of study;
  • At least four years of professional experience in the manufacturing environment of the health care sector, e.g. with a manufacturer of medical devices;
  • At least two years of well-founded hands-on practical experience at design and development, quality management, manufacture, testing or regulatory affairs department is a plus;
  • Experience in creating or evaluating of technical documentation and for medical devices class III with the currently applicable product standards and regulatory requirements according to MDR;
  • Technical product knowledge in the field of medical technology;
  • Fluency in written and spoken English;
  • Proven qualification as an auditor or quality manger is a plus;
  • Excellent organisational and professional communication skills;
  • Ability to work in a team, pronounced customer orientation and good self-organization;
  • Curiosity and willingness to learn;
  • Experience working with MS Office applications and programs.

   

  Fill in this short questionnaire and we will contact you 


 • Evaluator de documentație tehnică pentru dispozitive medicale IVD/ Technical Documentation Assessor for IVD Medical Devices

  OFERIM:

  • Angajare în baza unui contract de muncă cu normă întreagă/permanentă;

  • Accesul la un pachet de beneficii pentru angajați;

  • Oportunitate de dezvoltare și formare profesională;

  • Lucrați într-un grup de specialiști, într-o companie cu o poziție stabilită pe piață;

  • Atmosferă prietenoasă;

  • Instrumente de lucru necesare;

  • Posibilitatea de a lucra de la distanță.

   

  RESPONSABILITĂŢILE

  • Evaluarea documentației tehnice, a dosarelor de produs și a rezultatelor testelor loturilor de producție de produse pentru diagnostic in vitro, cele mai multe produse cu risc ridicat, ca parte a evaluărilor conformității produselor în conformitate cu cerințele IVDR;

  • Întocmirea rapoartelor incluzând rapoarte de deficiență în caz de neconformități conform cerințelor Regulamentului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro 2017/746;

  • Furnizarea de servicii de înaltă calitate, fiabile și previzibile în intervale de timp definite;

  • Servind ca punct intern de contact pentru problemele TDA ca parte a interfețelor cu alte departamente, oferind sprijin și schimb strâns cu colegii;

  • Supravegherea independentă a proiectelor de certificare pentru clienții noștri internaționali în calitate de manager de proiect;

  • Disponibilitate pentru familiarizarea intensivă cu standardele ISO 13485, ISO 9001, MDR și MDSAP;

  • Oferirea opțională de asistență în timpul auditurilor SMC ale producătorilor de dispozitive medicale în conformitate cu ISO 13485;

  • Posibilitatea de a participa la conferințe medicale.

   

  CALIFICĂRILE

  • Diplomă universitară într-un studiu științific, de exemplu chimie, biotehnologie, biochimie, bioinginerie sau domeniu de studiu comparabil (doctoratul este un plus);

  • Cel puțin patru ani de experiență profesională în mediul de producție din sectorul sănătății, de exemplu cu un producător de dispozitive medicale;

  • Cel puțin doi ani de experiență practică bine fundamentată în domeniul proiectării și dezvoltării, managementului calității, producției, testării sau departamentului de reglementare este un plus;

  • Experiență în crearea sau evaluarea documentației tehnice, inclusiv a dispozitivelor medicale cu risc ridicat, cu standardele de produs aplicabile în prezent și cerințele de reglementare în conformitate cu IVDR;

  • Cunoștințe solide de imunologie, biologie moleculară și tehnici conexe;

  • Fluență în limba engleză scrisă și vorbită;

  • Calificarea dovedită ca auditor sau iesle de calitate este un plus;

  • Excelente abilități de comunicare organizațională și profesională;

  • Abilitatea de a lucra în echipă, orientare pronunțată către client și o bună auto-organizare;

  • Curiozitatea și dorința de a învăța;

  • Experiență de lucru cu aplicațiile și programele MS Office.

   

  Completați acest scurt chestionar și vă vom contacta noi

   

  ENGLISH VERSION

  WE OFFER
  • Employment based on an employment contract full time /permanent;
  • Access to a package of employee benefits;
  • Opportunity for development and professional training;
  • Work in a group of specialists, in a company with an established position on the market;
  • Friendly atmosphere;
  • Necessary work tools;
  • Possibility to work remotely.

  RESPONSIBILITIES
  • Assessing technical documentation, product dossiers and test results of production batches of in-vitro diagnostic products, most high-risk products as part of product conformity assessments according to the requirements of the IVDR;
  • Preparing reports included deficiency reports in case of non-conformities according to the requirements of the In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation 2017/746;
  • Delivering high-quality, reliable, and predictable services within defined timeframes;
  • Serving as an internal point of contact for TDA matters as part of the interfaces with other departments, offering support of and close exchange with colleagues;
  • Independent supervision of certification projects for our international customers as a project manager;
  • Readiness for intensive familiarization with the ISO 13485, ISO 9001, MDR and MDSAP standards;
  • Optionally providing support during QMS audits of medical devices manufacturers according to ISO 13485;
  • Possibility of attending medical conferences.


  QUALIFICATIONS
  • University degree in a scientific studies, e.g. chemistry, biotechnology, biochemistry, bioengineering or comparable field of study (PhD is a plus);
  • At least four years of professional experience in the manufacturing environment of the health care sector, e.g. with a manufacturer of medical devices;
  • At least two years of well-founded hands-on practical experience at design and development, quality management, manufacture, testing or regulatory affairs department is a plus;
  • Experience in creating or evaluating of technical documentation including high risk medical devices with the currently applicable product standards and regulatory requirements according to IVDR;
  • Sound knowledge of immunology, molecular biology and related techniques;
  • Fluency in written and spoken English;
  • Proven qualification as an auditor or quality manger is a plus;
  • Excellent organisational and professional communication skills;
  • Ability to work in a team, pronounced customer orientation and good self-organization;
  • Curiosity and willingness to learn;
  • Experience working with MS Office applications and programs.

   

  Fill in this short questionnaire and we will contact you 


 • Evaluator de documentație tehnică pentru dispozitive medicale neactive/ Technical Documentation Assessor for Non-Active Medical Devices

  OFERIM

  • Angajare în baza unui contract de muncă cu normă întreagă;

  • Accesul la un pachet de beneficii pentru angajați;

  • Oportunitate de dezvoltare și formare profesională;

  • Lucrați într-un grup de specialiști, într-o companie cu o poziție stabilită pe piață;

  • Atmosferă prietenoasă;

  • Instrumente de lucru necesare;

  • Posibilitatea de a lucra de la distanță.

   

  RESPONSABILITĂŢI

  • Evaluarea documentației tehnice ca parte a evaluărilor conformității produselor dispozitivelor medicale inactive în conformitate cu cerințele Regulamentului privind dispozitivele medicale 2017/745;

  • Întocmirea rapoartelor incluzând rapoarte de deficienta în caz de neconformități conform cerințelor Regulamentului privind dispozitivele medicale 2017/745;

  • Furnizarea de servicii de înaltă calitate, fiabile și previzibile în intervale de timp definite;

  • Servind ca punct intern de contact pentru problemele TDA ca parte a interfețelor cu alte departamente, oferind sprijin și contact strâns cu colegii;

  • Supravegherea independentă a proiectelor de certificare pentru clienții noștri internaționali în calitate de manager de proiect;

  • Disponibilitate pentru familiarizarea intensivă cu standardele ISO 13485, ISO 9001, MDR și MDSAP;

  • Oferirea opțională de asistență în timpul auditurilor SMC ale producătorilor de dispozitive medicale în conformitate cu ISO 13485;

  • Posibilitatea de a participa la conferințe medicale.

   

  CALIFICĂRILE

  • Diplomă universitară în studii tehnice sau științifice, de exemplu biotehnologie, biochimie, inginerie biomedicală, farmacie sau domeniu de studiu comparabil;

  • Cel puțin patru ani de experiență profesională în mediul de producție din sectorul sănătății, de exemplu cu un producător de dispozitive medicale;

  • Cel puțin doi ani de experiență practică bine fundamentată în domeniul proiectării și dezvoltării, managementului calității, producției, testării sau departamentului de reglementare este un plus;

  • Experiență în crearea sau evaluarea documentației tehnice și pentru dispozitivele medicale clasa III cu standardele de produs aplicabile în prezent și cerințele de reglementare conform MDR;

  • Cunoștințe tehnice de produs în domeniul tehnologiei medicale;

  • Fluență în limba engleză scrisă și vorbită;

  • Cunoașterea limbii germane reprezintă un plus;

  • Calificarea dovedită ca auditor sau iesle de calitate este un plus;

  • Excelente abilități de comunicare organizațională și profesională;

  • Abilitatea de a lucra în echipă, orientare pronunțată către client și o bună auto-organizare;

  • Curiozitatea și dorința de a învăța;

  • Experiență de lucru cu aplicațiile și programele MS Office.

  Completați acest scurt chestionar și vă vom contacta noi

   

  ENGLISH VERSION

  WE OFFER
  • Employment based on an employment contract full time /permanent;
  • Access to a package of employee benefits;
  • Opportunity for development and professional training;
  • Work in a group of specialists, in a company with an established position on the market;
  • Friendly atmosphere;
  • Necessary work tools;
  • Possibility to work remotely.

  RESPONSIBILITIES
  • Assessing Technical Documentation as part of product conformity assessments of Non-Active Medical Devices according to the requirements of the Medical Device Regulation 2017/745;
  • Preparing reports included deficiency reports in case of non-conformities according to the requirements of the Medical Device Regulation 2017/745;
  • Delivering high-quality, reliable, and predictable services within defined timeframes;
  • Serving as an internal point of contact for TDA matters as part of the interfaces with other departments, offering support of and close exchange with colleagues;
  • Independent supervision of certification projects for our international customers as a project manager;
  • Readiness for intensive familiarization with the ISO 13485, ISO 9001, MDR and MDSAP standards;
  • Optionally providing support during QMS audits of medical devices manufacturers according to ISO 13485;
  • Possibility of attending medical conferences.


  QUALIFICATIONS
  • University degree in technical or scientific studies, e.g. biotechnology, biochemistry, biomedical engineering, pharmacy or comparable field of study;
  • At least four years of professional experience in the manufacturing environment of the health care sector, e.g. with a manufacturer of medical devices;
  • At least two years of well-founded hands-on practical experience at design and development, quality management, manufacture, testing or regulatory affairs department is a plus;
  • Experience in creating or evaluating of technical documentation and for medical devices class III with the currently applicable product standards and regulatory requirements according to MDR;
  • Technical product knowledge in the field of medical technology;
  • Fluency in written and spoken English;
  • Proven qualification as an auditor or quality manger is a plus;
  • Excellent organisational and professional communication skills;
  • Ability to work in a team, pronounced customer orientation and good self-organization;
  • Curiosity and willingness to learn;
  • Experience working with MS Office applications and programs.

   

  Fill in this short questionnaire and we will contact you 


 • Evaluator clinic pentru dispozitive medicale/ Clinical Assessor for Medical Devices

  OFERIM

  • Angajarea în baza unui contract de muncă, la alegere:

  - normă întreagă / permanentă;

  - cu jumătate de normă (opțional, continuarea practicării medicine cu jumătate de normă);

  • Accesul la un pachet de beneficii pentru angajați;

  • Oportunitate de dezvoltare si formare profesională;

  • Lucrați într-un grup de specialiști, într-o companie cu o poziție stabilită pe piață;

  • Atmosferă prietenoasă;

  • Instrumente de lucru necesare;

  • Posibilitatea de a lucra de la distanță.

   

  RESPONSABILITĂŢI

  • Ofeirea de suport în evaluările clinice ca parte a evaluărilor documentației tehnice în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentul european privind dispozitivele medicale 2017/745;

  • Întocmirea rapoartelor incluzând rapoarte de deficiență în caz de neconformități conform cerințelor Regulamentului privind dispozitivele medicale 2017/745;

  • Furnizarea de servicii de înaltă calitate, fiabile și previzibile în intervale de timp definite;

  • Servind ca punct intern de contact pentru problemele TDA ca parte a interfețelor cu alte departamente, oferind sprijin și schimb strâns cu colegii;

  • Supravegherea independentă a proiectelor de certificare pentru clienții noștri internaționali în calitate de manager de proiect;

  • Servind ca punct intern de contact pentru probleme clinice, ca parte a interfețelor cu alte departamente, oferind sprijin și schimb strâns cu colegii;

  • Disponibilitate pentru familiarizarea intensivă cu standardele ISO 13485, ISO 9001, MDR și MDSAP;

  • Furnizarea opțională de sprijin în timpul auditurilor clinice ale producătorilor de dispozitive medicale în calitate de expert clinic (ar putea necesita un anumit nivel de călătorie);

  • Sprijinirea elaborării de documente de poziție interne pentru anumite (grupuri de) dispozitive medicale pentru a asigura și menține coerența evaluărilor clinice în cadrul TÜV SÜD;

  • Posibilitatea de a participa la conferințe medicale.

   

  CALIFICĂRI

  • Medic cu diplomă medicală finalizată;

  • Un total de cel puțin patru ani de experiență profesională în domeniul practicii clinice în domeniul serviciilor de sănătate sau în sectoarele conexe, inclusiv doi ani în utilizarea, dezvoltarea sau testarea/evaluarea dispozitivelor medicale sau studii/investigații clinice sau evaluarea clinică a dispozitivelor medicale;

  • Experiența în căutarea literaturii științifice în context medical;

  • Fluență în limba engleză scrisă și vorbită;

  • Cunoașterea limbii germane reprezintă un plus;

  • Abilitatea de a crea rapoarte calificate incluse rapoarte de deficiențe;

  • Abilitatea de a lucra în echipă, orientare pronunțată către client și o bună auto-organizare;

  • Experiență de lucru cu aplicațiile și programele MS Office;

  • Excelente abilități de comunicare organizațională și profesională;

  • Curiozitatea și dorința de a învăța.

   

  Completați acest scurt chestionar și vă vom contacta noi

   

  ENGLISH VERSION

  WE OFFER
  • Employment based on an employment contract:
  - full time /permanent;
  - part time (optionally continuing to practice medicine part-time);
  • Access to a package of employee benefits;
  • Opportunity for development and professional training;
  • Work in a group of specialists, in a company with an established position on the market;
  • Friendly atmosphere;
  • Necessary work tools;
  • Possibility to work remotely.

  RESPONSIBILITIES
  • Assessing clinical evaluations as part of technical documentation assessments according to the requirements laid down in the European Medical Device Regulation 2017/745;
  • Preparing reports included deficiency reports in case of non-conformities according to the requirements of the Medical Device Regulation 2017/745;
  • Delivering high-quality, reliable, and predictable services within defined timeframes;
  • Serving as an internal point of contact for TDA matters as part of the interfaces with other departments, offering support of and close exchange with colleagues;
  • Independent supervision of certification projects for our international customers as a project manager;
  • Serving as an internal point of contact for clinical matters as part of the interfaces with other departments, offering support of and close exchange with colleagues;
  • Readiness for intensive familiarization with the ISO 13485, ISO 9001, MDR and MDSAP standards;
  • Optionally providing support during clinical audits of medical device manufacturers as a clinical expert (might require a certain level of travel);
  • Supporting the development of internal position papers for certain (groups of) medical devices to ensure and maintain consistency of assessments of clinical evaluations within TÜV SÜD;
  • Possibility of attending medical conferences.

  QUALIFICATIONS
  • Physician with completed medical degree;
  • A total of at least four years of professional experience in the field of clinical practice in health care services or related sectors including two years in usage, development or testing/evaluation of medical devices or clinical studies/investigations or clinical evaluation of medical devices;
  • Experience with scientific literature searches in the medical context;
  • Fluency in written and spoken English;
  • Ability to create qualified reports included deficiency reports;
  • Ability to work in a team, pronounced customer orientation and good self-organization;
  • Experience working with MS Office applications and programs;
  • Excellent organisational and professional communication skills;
  • Curiosity and willingness to learn.

   

  Fill in this short questionnaire and we will contact you 

Information about applying at TÜV SÜD

Selectați locația dvs.