1037-ZDHC-wastewater-treatment-system-operator-qualification-basic-physical-or-chemical-Vietnamese

ZDHC Wastewater Treatment System Operator Qualification Training Course (Vietnamese) – I (ZDHC ETP Operator Training)

Self-paced Learning720 minsBeginnerE-learning

ZDHC đã xuất bản Hướng dẫn về trình độ tối thiểu của người vận hành hệ thống xử lý nước thải vào tháng 2 năm 2021 về các yêu cầu năng lực đối với người vận hành nhà máy xử lý nước. Hướng dẫn ZDHC dự định thiết lập các kỳ vọng tối thiểu được tiêu chuẩn hóa đối với giáo dục, đào tạo và kinh nghiệm của người vận hành và kỹ thuật viên được giao nhiệm vụ vận hành hệ thống xử lý nước thải tại các cơ sở sản xuất hỗ trợ ngành dệt may và da giày.

Hướng dẫn này áp dụng cho từng cơ sở sở hữu và/hoặc vận hành một hoặc nhiều hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt hoặc hỗn hợp nước thải công nghiệp và sinh hoạt, bất kể hệ thống xử lý đó có nằm trong cơ sở của họ hay không. Người vận hành cần chứng minh trình độ chuyên môn của mình thông qua kỳ thi do ZDHC tổ chức và dự kiến sẽ gia hạn trình độ của họ hai năm một lần. Người vận hành hệ thống xử lý nước thải và kỹ thuật viên phải có đủ trình độ chuyên môn và được đào tạo đầy đủ để đáp ứng các kỳ vọng của Hướng dẫn xử lý nước thải ZDHC và tuân thủ quy định. Dự kiến, chỉ những người vận hành đủ điều kiện mới được phép vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải.


Bạn có thể đăng ký khóa học này ngay bây giờ với giá 400 đô la.
Trên trang Địa chỉ, chọn hộp có nội dung "Bạn có muốn thêm địa chỉ của mình không?" và chọn "Quốc gia" từ danh sách thả xuống.


**Nếu bạn không thể phát video bên dưới, điều này có thể là do chính sách CNTT của công ty bạn có thể đã hạn chế quyền truy cập vào YouTube.

Mô tả Khóa học:

ZDHC Foundation tin rằng nếu không có đội ngũ kỹ thuật viên cùng nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải đủ trình độ và được đào tạo thích hợp thì một số cơ sở vẫn sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu chí được nêu trong Hướng dẫn về Nước thải ZDHC và tuân thủ quy định liên quan.

Mục đích của chương trình đào tạo ZDHC WTP là thiết lập các kỳ vọng tối thiểu được tiêu chuẩn hóa về giáo dục, đào tạo và kinh nghiệm cho những người vận hành và kỹ thuật viên được giao nhiệm vụ vận hành hệ thống xử lý nước thải tại các cơ sở sản xuất phục vụ cho ngành giày dép và may mặc.

Chương trình học:

 • Hiểu các nguyên tắc cơ bản của hệ thống xử lý nước thải, đặc biệt là trong ngành dệt nhuộm.
 • Cho thấy quy trình xử lý vật lý/hóa học cơ bản theo yêu cầu trong Hướng dẫn của ZDHC.
 • Nâng cao kỹ năng để trở thành người vận hành nhà máy xử lý nước và nước thải thành thạo.
 • Quản lý các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình xử lý nước thải.

Tài liệu khóa học:

 • Quy trình sàng lọc trong hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm
 • Đông tụ & keo tụ trong hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm
 • Quy trình lọc trong hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm
 • Bể tuyển nổi DAF trong các hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm
 • Kết tủa ô nhiễm trong các hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm
 • Khâu làm lắng trong hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm
 • Cân bằng độ pH trong hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm
 • Khử trùng cơ bản bằng phương pháp vật lý hoặc hóa học
 • Khâu xử lý bùn và lắng cặn trong các hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm
 • Khâu lấy mẫu và thử nghiệm trong các hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm
 • Đường ống và thiết bị đo kiểm trong các hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm
 • Chất lượng nước và nước thải

Khóa học e-learning này được chuyên môn thiết kế cho người vận hành hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy dệt nhuộm, da, thuộc da và các nhà máy khác để có được sự hiểu biết cần thiết giúp họ chứng minh rằng họ có thể đáp ứng được các yêu cầu trong Hướng dẫn của ZDHC và vượt qua các kỳ thi. Được tạo cho thị trường ASMEA.

Lợi ích của Khóa học:

Khóa học trực tuyến e-learning này được chuyên môn thiết kế cho người vận hành hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy dệt nhuộm, da, thuộc da và các nhà máy khác để có được sự hiểu biết cần thiết giúp họ chứng minh rằng họ có thể đáp ứng được các yêu cầu trong Hướng dẫn của ZDHC và vượt qua các kỳ thi.

System requirements

Supported browsers include:
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer
 • Firefox
Additional requires include:
 • A high-speed internet connection will provide best results.
 • An email address is required to register for courses.
 • Microsoft Media Player or equivalent is needed to play audio and video files.
 • Flash Player is used for content and interactive learning. If necessary, download and install Flash Player to ensure proper operation of course content.

1. What is included with the course?
Each course will include access to e-learning content, quizzes, and proof of completion. Additional resources may also be included and this will vary by course.

2. Can I pause the course and log in to it anytime?
Certainly. The course allows the learner to take a break and return to it within the defined access period (typically 365 days).

3. Are there any quizzes in the middle of the course?
Our e-learning courses are designed to promote interaction between learner and content and often include quizzes. Quizzes are designed to help understand where successful learning has been achieved, and where opportunities for additional review exist.

4. Can I get a refund if I cancel my enrollment?
Refunds cannot be provided once a course is activated. Please be sure to review course information prior to activation.

5. What happens if I don’t finish the course within the access period?
The standard access period is 365 days to allow sufficient time to complete your course.

Phương pháp luận:

Khóa học e-learning này sử dụng nhiều công cụ đào tạo khác nhau để nâng cao trải nghiệm học tập, chẳng hạn như các bài đánh giá liên quan đến nội dung học và các bài tập tương tác khác. Dễ dàng truy cập thông qua thiết bị mà bạn ưa thích, khóa học này cho phép bạn đăng nhập và học mọi lúc, mọi nơi.

Net Price (excl. GST)
₹ 33,105.00
infoWe accept major credit cards, debit cards and UPI. EMI options are also available from major banks*


Recently Viewed

View All