Ürün Listeleme Şeması

Ek güvence için ürünlerin bağımsız sertifikasyonu

Ek güvence için ürünlerin bağımsız sertifikasyonu

Ürünlerde güvenlik ve kalite için artan inceleme ile tüketiciler, endüstri alıcıları ve düzenleyiciler bugün ek güvence için bağımsız sertifikalı ürünleri seçmektedir. Üreticiler ve tüccarlar, ürünlerinin saygın bir sertifikasyon kuruluşu tarafından sertifikalandırılmasını sağlayarak bu güvenceyi sağlayabilir.

Uluslararası kabul görmüş bir test ve belgelendirme kuruluşu olarak TÜV SÜD, ürünlerin uluslararası standartları ve uygunluk gerekliliklerini karşılamasını sağlayarak üreticilerin ve tüccarların hem yerel hem de küresel pazarlara erişmelerine yardımcı olabilir.

Bu Ürün Listeleme Planı, ürünlerin ulusal ve uluslararası standartlara göre güvenlik ve performans testlerini gerektirir. TÜV SÜD, test edilen ürünler gerekli standartları karşıladığında Uygunluk Sertifikası ve PSB Onay İşareti verecektir.

Ürün Listeleme Planı, Singapur Sivil Savunma Gücü, İnsan Gücü Bakanlığı, Kara Taşımacılığı Otoritesi, Dubai Sivil Savunma Departmanı gibi düzenleyicilerin çeşitli yangın güvenliği ürünleri ve malzemeleri, personel koruyucu cihazlar vb. için düzenleyici gerekliliklerini yerine getirmede sektörü destekler.

Tüm tedarikçiler ve uygulanabilir olduğu durumlarda ilgili standartlara ve ek düzenleyici gerekliliklere uygun ürünler üretebilen üreticiler PLS için başvurabilir.

PLS'de listelenen tüm ürünler Sertifika Gezgini'nde bulunabilir. PLS dizininde bulunmayan bilinen bir COC numarasının sertifika durumunu öğrenmek için lütfen bize sorunuzu gönderin. Formlarımız ve etiket özelliklerimiz için indirme linkleri aşağıdaki gibidir.

  • Ürün Listeleme Programı Başvuru Formu

  • Uygunluk Beyanı

  • Talebi Etiket Talep Formu

  • TÜV SÜD PSB PLS Etiket Spesifikasyonları

Düzenleyicilerin veya büyük alıcıların gereksinimlerine göre, PLS'de listelemenin üç sınıflandırması vardır:

Sınıf 1A (ISO Sertifikasyon Tipi 5) – Fabrika ve Ürün Gözetim

ile PLS'de Sınıf 1A altında listelenen Ürünler, “PSB Listeli” Etiketleri ile etiketlenmeye hak kazanır. Bu etiketler, ürünün cinsine göre ya başvuru sahibi tarafından basılır ya da başvuru sahibi tarafından beyan edilen ürünün üretim hacmine göre TÜV SÜD tarafından düzenlenir. Sınıf 1A'da listelenen ürünler fabrika ve ürün gözetimine tabidir.

Sınıf 1B (ISO Sertifikası Tip 1b) – PLS'deToplu Kontrollü

Sınıf 1B altında listelenenÜrünler, “PSB Listeli” etiketlerle etiketlenmeye hak kazanır. Bu etiketler, partinin boyutuna göre ve partinin TÜV SÜD tarafından yapılacak parti testini/denetimini geçmesi şartıyla TÜV SÜD tarafından düzenlenir.

Sınıf 1C (ISO Sertifikası Tip 5) –Fabrika Gözetimli

PLS'de Sınıf 1C altında listelenenÜrünler, “PSB Listeli” Etiketleri ile etiketlenme hakkına sahiptir. Bu etiketler başvuru sahibi tarafından yazdırılır. Sınıf 1C altında listelenen ürünler, yılda dört kez fabrika denetimine tabidir ve uygun olduğunda, her bir sertifikalı ürünü en az 2 yılda bir kapsayacak şekilde denetime tabidir. Herhangi bir güvenlik endişesi belirlenmezse, yerinde gözetimlerin sıklığını yılda iki defaya indirmek mümkündür.

Sınıf 2 (ISO Belgelendirme Tip 2) – PLS'dePiyasa Gözetim

Sınıf 2 altında listelenenÜrünleri ile “PSB Listeli” etiketleri ile etiketlenme hakkı yoktur. Ancak, ürün incelemesi/piyasa gözetimi yapılacaktır.Type Testing of Products

product listing scheme type 1A

product listing scheme 1a regulated

product listing scheme 1b

product listing scheme 1c

product listing scheme class 2

Daha fazlası

Konumunuzu seçin