EMF Testing

Elektromanyetik Alan (EMF) Testi

Guarantee the quality of your products

Guarantee the quality of your products

ELEKTROMANYETİK ALAN TESTİ GÜVENLİK VE UYGUNLUK SAĞLAR

Elektrikli cihazlar ve ekipmanlar her kullanıldıklarında bir elektromanyetik alan (EMF) emisyonu kaynağı haline gelirler. Tüketiciler giderek daha fazla EMF'ye maruz kalıyor ve etkileri konusunda artan bir endişe var.

ELEKTROMANYETİK ALAN (EMF) TESTİ NEDİR?

Elektromanyetik alan testi, bir ürünün kullanıcılarına statik, aşırı düşük frekans ve radyo frekansı alanları dahil olmak üzere yaydığı elektrik, manyetik ve elektromanyetik maruz kalma miktarını ölçer. Mesleki ve genel kamu maruziyeti için farklı düzenleyici limitler vardır. Maruz kalma seviyelerini değerlendirmek ve bunları referans seviyelerle karşılaştırmak için EMF testi gereklidir.

ELEKTROMANYETİK TEST NEDEN ÖNEMLİDİR?

EMF uyumluluğu, Avrupa, ABD, Kanada, Çin, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere çoğu pazarda zorunlu bir gerekliliktir. Elektromanyetik alan testi, yasal gereklilikleri karşılamanıza, ürün güvenliğini artırmanıza ve maliyetli uyumsuzluk riskini azaltmanıza yardımcı olur. Üreticiler, maliyetli geri çağırmaları önlemek için EMF emisyonlarının tanımlanmış yasal sınırlar içinde olmasını sağlamalıdır.

Üçüncü taraf EMF testleri ve uygunluk değerlendirmeleri, tüketici güvenliğine olan bağlılığınızı göstererek pazardaki rekabetçi konumunuzu güçlendirmeye de yardımcı olur.

TÜV SÜD'ÜN ELEKTROMANYETİK ALAN TESTLERİNDEKİ UZMANLIĞI, SIK MEVZUAT GÜNCELLEMELERİNE UYUMLULUĞU SAĞLAR

TÜV SÜD, önde gelen elektromanyetik alan testi uzmanlarıdır. Dünya çapında akredite laboratuvarlarımız var ve her bir ürünün yaydığı EMF'nin boyutunu belirlemek için çok çeşitli testler yürütebiliyoruz. Uzmanlarımız, uluslararası EMF test kuruluşlarının üyeleridir ve müşterilerimizin ürünlerinin en son mevzuatla uyumlu olmasını sağlamak için farklı yargı alanlarındaki değişen yönetmeliklerle güncel kalıyoruz.

Tüketici, endüstriyel, laboratuvar, bilimsel ve tıbbi dahil olmak üzere çok çeşitli elektrikli ürünleri hem laboratuvarlarımızda hem de müşterimizin tesislerinde test edebiliriz. Testleri hızla gerçekleştirebilir ve uyumluluğu sağlamak için iyileştirmeler konusunda size önerilerde bulunabiliriz.

TÜV SÜD'ÜN ELEKTROMANYETİK TEST SÜRECİ

EMF'ye maruz kalma seviyesini ölçmek için uzmanlarımız, elektrik ve manyetik alan kuvveti, manyetik akı yoğunluğu, güç yoğunluğu ve kontak akımı gibi fiziksel miktarları referans seviyelere göre test eder. Ölçülen miktarlar referans seviyelerinden daha yüksekse, akım yoğunluğu, dahili elektrik alanı ve spesifik absorpsiyon oranı (SAR) dahil olmak üzere fiziksel miktarlar için temel kısıtlamalara uygunluğa erişmek için daha ayrıntılı analiz gerekir.

Ölçmek için uzmanlığa ve donanıma sahibiz:

  • Manyetik alanalan

  • Elektrik alanıElektrik alanı

  • Elektromanyetik

  • nedeniyle indüklenen akım yoğunluğu (aydınlatma ekipmanı için EMF)

  • Spesifik absorpsiyon oranı (SAR) testiDaha fazlası

Konumunuzu seçin