Steam and Pressure Technology

Buhar ve basınç teknolojisi

Güvenli, verimli buhar ve basınç ekipmanıyla çalışın.

Güvenli, verimli buhar ve basınç ekipmanıyla çalışın.

GÜVENLI, VERIMLI BUHAR VE BASINÇ EKIPMANIYLA ÇALIŞIN.

Buharlı ve basınçlı ekipman tasarımcıları, imalatçıları ve işletmecileri küresel rekabetten kaynaklanan fiyat artışı baskısı, ulusal ve uluslararası güvenlik kalite ve çevre standartlarının yaptırımları sebebiyle büyüme sağlamakta çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Ekipmanınızdaki kalite kusurları, satın alan müşterilerinizin tesis uygunluğunu ve bakım maliyetlerini etkileyebilir, marka itibarınıza zarar verebilir, siparişlerde azalmaya yol açıp ve kar-zarar dengenizi etkileyebilir.

TÜV SÜD aşağıdaki standartlara göre üreticiler için denetim ve belgelendirme sağlamaktadır:

 • Kalite Sistemleri EN 729; HP0/W0 Onayı
 • Avrupa Basınçlı Ekipman Direktifi (PED) Ek I. 4.3
 • ASME
 • Hint Boyler Regülasyonu IBR
 • Alman AD Kodu
 • İngiliz Standartları
 • Fransız CODAP
 • İtalyan RACOLTA

Uzmanlarımız uzun yıllardır buharlı ve basınçlı ekipmanlar için güvenlik ve kalite hizmetleri sunmakta, ulusal ve uluslararası standartlarla ilgili komitelerde görev almaktadır.

BASINÇLI KAPLAR

 • Lisans ve izin başvurularının gözden geçirilmesi
 • Tasarımın ilgili sektör standartlarına uygunluğunun incelenmesi
 • İnşaat ve montajın denetlenmesi
 • Cihazların ve kontrol teknolojisi montajlarının test ve belgelendirmesi
 • Kaza ve hasar incelemeleri, analizleri ve uzman görüşleri

TANK SISTEMLERI / SU KORUMA

 • İnşaat ve suyla ilgili yasalara göre lisansların değerlendirilmesi
 • Yakıt istasyonları ve tank sistemlerinin test edilmesi
 • Tesisat tescil ve değerlendirme
 • Standartlara uygun tasarım incelemeleri

  BAŞLICA KAZA TEHLIKELERININ KONTROLÜ
 • Alarm ve acil durum yanıt planlaması, PAAG ve HAZOP prosedürü ve hata ağacı analizine göre tehlike analizi
 • Etki değerlendirmeleri
 • Tesise özgü patlama korumasının değerlendirilmesi

BUHAR VE SICAK SU BOYLERLERI

 • Lisans ve izin başvurularının gözden geçirilmesi
 • Test ve termin yönetimi
 • İnşaat ve montajın denetlenmesi
 • Suyun kimyasal durumunun değerlendirilmesi
 • Korozyon riskini göz önünde bulundurarak, sıcak su boylerlerinin değerlendirilmesi
 • Çözünmüş gazların besleme suyundan fiziksel olarak uzaklaştırılması için (oksijen, karbondioksit) cihazların etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Yoğuşma ve besleme suyu sistemlerinin dış hava girişine göre usule uygun değerlendirilmesi
 • Ürün ya da yabancı madde girişinin ardından yoğuşma sistemlerinin kirlenme riskinin değerlendirilmesi
 • Doymuş ve aşırı ısıtılmış buharda, buhar saflığının sürekli sodyum ve iletkenlik ölçümü üzerinden değerlendirilmesi
 • Dersler, kurslar ve spesifik saha eğitimi ile operasyonel personelin eğitilmesi
 • Tasarımın ilgili sektör standartlarına uygunluğunun incelenmesi
 • Enstrümanların ve kontrol teknolojisi montajlarının test ve belgelendirmesi
 • Kaza ve hasar incelemeleri, analizleri ve uzman görüşleri

BORU HATLARI

 • Cihazların ve kontrol teknolojisi montajlarının test ve belgelendirmesi
 • ASTM D 2992'ye göre statik ve dinamik kısa ve uzun vadeli iç basınç testi
 • Kısa ve uzun vadeli sıkıştırma testi
 • Gerilim testleri
 • HAZOP'a uygun tehlike analiziyle büyük kaza tehlikelerinin kontrolü
 • İnşaat ile montajın takibi ve incelenmesi
 • Test ve profesyonel mühendislik (PE) belgelendirmesi
 • Hata analizi, hasar araştırmaları ve uzman görüşleri
 • Boru destek bölgesinin dış kısmında korozyon ve yalıtım çiftinin anot malzemesinin iç kaybı için EN 473'e göre tahribatsız muayene edilmesi
 • Kaza ve hasar incelemeleri, analizleri ve uzman görüşleri
 • Tasarımın ilgili sektör standartlarına uygunluğunun incelenmesi

Daha fazlası

Konumunuzu seçin