ITV calibracion

İnşaat ve yapı mühendisliği hizmetleri

Üçüncü taraf denetimlerde ve proje yönetim sürecinde sağladığımız teknik destek ile yapısal kalite güvencesi edinin.

Üçüncü taraf denetimlerde ve proje yönetim sürecinde sağladığımız teknik destek ile yapısal kalite güvencesi edinin.

Geliştirici ve yatırımcılar için inşaat projelerinin karlılığını sağlayacak maliyet optimizasyonunun yanında yasal sorunlara ve proje gecikmelerine yol açabilecek inşaat hatalarını yönetmek de önemlidir. Şirketler, anlaşmazlık yaşanan durumlarda tarafsız uzmanlık ve metraj cetveli belgelerinde desteğe gereksinim duyar.

TÜV SÜD'ün inşaat mühendisliği ve yapı hizmetleri, yapım aşamasındaki ve mevcut projelerin tek tek her aşamasında veya tamamında baştan sona destek sağlanmasını kapsamaktadır. Tek noktadan sunduğumuz hizmetler, ilgili ulusal ve uluslararası konut, ticari ve endüstriyel bina düzenlemelerine uyumluluğu garantilemektedir.

hİZMETLERİMİZ

Proje yönetimi teknik desteği

 TÜV SÜD, ön planlamadan nihai kabul aşamasına kadar, inşaat sürecinizi sorunsuz hale getirerek projelerinizi takvim planına uygunluğunu sağlar. Yatırımcıların iş süreçlerinin optimizasyonunda, tasarımın incelenmesi ve onaylanmasında, metraj cetveli ve diğer konularda teknik destek sunmaktayız.

Üçüncü taraf kalite güvencesi ve kalite kontrol

TÜV SÜD, projelerin planlarınıza ve inşaat şartnamesine uygun olarak yürütülmesini sağlamak için düzenli olarak, üçüncü taraf kalite güvence ve kalite kontrol (KG/KK) uygulamaları gerçekleştirmektedir. Uzmanlarımız, süreçlerinizin ve son ürünün, güvenlik ve kalite gereksinimlerinin tamamına uygun olduğunu garantilemek için finansal ve teknik çözümler önerir.
Yapısal kontrol

Yapısal kontrol Yapısal kontrol hizmetlerimiz, inşaat sürecinde ve sonrasındaki garanti periyodunda güvenlik ve stabiliteyi içermektedir. Bu kapsamda; sel sonrası denetim ile yangın testlerinin yanında yapısal yük taşıma kapasitesinin incelenmesi gibi özel kontroller yer almaktadır. Uzmanlarımız inşaatta kullanılan beton ve çeliklerin tahribatlı ve tahribatsız testlerinin yanında kimyasal ve fiziksel analizlerini de gerçekleştirmektedirler. Yapısal sorunların ortaya çıkması durumunda, restorasyon ve tadilat tavsiyelerine ek olarak maliyet tahminleri de sunmaktadırlar.

Ses yalıtımı ve bina akustiği

TÜV SÜD'ün derinlemesine yapısal ve organizasyonel yangına karşı güvenlik anlayışı, kapsamlı kaçış, kurtarma ve yangınla mücadele planları geliştirmenizi sağlar. Duman tahliye stratejileri ve simülasyonları, kaçış, yangın söndürme suyu beslemesi ve diğer konularda teknik destek sunmaktayız.

Ses yalıtımı ve bina akustiği

Mimarlara, planlama sorumlularına ve proje geliştiricilerine bina ve oda akustiğiyle ilgili planlar oluşturup geliştirmelerinde dünya çapında destek sağlamaktayız. Oda içinde konuşmanın anlaşılırlığı konusunda uzman raporları sunmaktayız.

Daha fazlası

Konumunuzu seçin