Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Mạng lưới chuyên gia và văn phòng trên toàn cầu của chúng tôi

00

Chứng nhận

00

Văn phòng toàn cầu

00

Nhân viên

Smart Manufacturing

CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHIỆP 4.0

Thúc đẩy quá trình chuyển đổi trong Cách mạng công nghiệp 4.0 thông qua Chỉ số Mức độ Sẵn sàng cho Sản xuất Công nghiệp Thông minh (SIRI)
Buổi chia sẻ trực tuyến

BUỔI CHIA SẺ TRỰC TUYẾN

Cập nhật những thông tin mới nhất từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
sự kiện

SỰ KIỆN SẮP TỚI

Theo dõi thường xuyên để tránh bỏ lỡ các sự kiện của chúng tôi

TIẾP TỤC

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa