Thúc đẩy sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp 

Để thúc đẩy tiến bộ trong phát triển bền vững, chúng tôi hợp tác với khách hàng của mình để thực hiện cam kết của họ với nhân viên, khách hàng và môi trường thông qua danh mục các dịch vụ bền vững toàn diện của doanh nghiệp. Với các dịch vụ của mình, chúng tôi mong muốn khơi dậy niềm tin vào sự an toàn của các công nghệ bền vững và nâng cao uy tín của các quy trình, sản phẩm và hệ thống. Nếu doanh nghiệp đang tìm kiếm một dịch vụ cụ thể hiện mà chưa được liệt kê, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

 

Tải brochure 1 trang về dịch vụ phát triển bền vững của chúng tôi

Năng lượng bền vững

Năng lượng bền vững

Các dịch vụ liên quan đến sản xuất, lưu trữ và phân phối năng lượng tái tạo hỗ trợ trung hòa cacbon của doanh nghiệp.

Tìm hiểu

công nghệ di động mới

Công nghệ di động mới

Các dịch vụ đảm bảo sự an toàn và chất lượng của các công nghệ di động mới bền vững như di động điện tử, phương tiện và cơ sở hạ tầng H2.

Tìm hiểu

Tòa nhà và cơ sở hạ tầng xanh

Tòa nhà và cơ sở hạ tầng xanh

Các dịch vụ cung cấp tài cho các tòa nhà và cơ sở hạ tầng hiệu quả tài nguyên.

Tìm hiểu

sustainable products

Sản phẩm bền vững

Dịch vụ giúp tạo ra các sản phẩm bền vững mang lại lợi ích về môi trường, kinh tế và xã hội.

Tìm hiểu

Thực hành kinh doanh có trách nhiệm

Thực hành kinh doanh có trách nhiệm

Các thực hành kinh doanh có trách nhiệm của TÜV SÜD cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ quản trị bền vững.

Tìm hiểu

Dịch vụ quản lý cacbon

Quản lý cacbon

Dịch vụ xác nhận và xác minh cho quá trình khử cacbon trong ngành.

Tìm hiểu

Nền kinh tế tuần hoàn

Giải pháp nền kinh tế tuần hoàn

Dịch vụ bền vững cho các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn kinh tế tuần hoàn mới.

Tìm hiểu
sustainability

DỊCH VỤ BỀN VỮNG - BẢN ĐỒ UN SDG

Bền vững là cơ hội chúng ta có thể cùng nhau giải quyết.

Tìm hiểu

 

KHI LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI, DOANH NGHIỆP SẼ TIẾP CẬN ĐƯỢC:

Sustainability icon 

Chuyên môn toàn diện và đa ngành cụ thể cho từng tình huống cụ thể

TÜV SÜD có chuyên môn sâu trong nhiều ngành và khu vực liên quan đến phát triển bền vững. Các chuyên gia của chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp cho từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi hướng dẫn khách hàng về các chủ đề bền vững nhờ vào kiến thức chuyên môn của chúng tôi và xác nhận cam kết của doanh nghiệp về tính bền vững một cách độc lập thông qua các dịch vụ thử nghiệm, giám định, đánh giá và chứng nhận.

 

Sustainability icon

Các thực hành tiếp theo về phát triển bền vững

Các tiêu chuẩn về tính bền vững tạo ra một chuẩn mực chung để đo lường và xác nhận tác động của các nỗ lực phát triển bền vững. Với kinh nghiệm về tính bền vững, các chuyên gia của chúng tôi được mời tham gia vào các ủy ban thiết lập tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế để định hình sự phát triển của các tiêu chuẩn này. Bằng cách hợp tác với chúng tôi, doanh nghiệp có quyền tiếp cận thông tin có giá trị cho đến các thực hành tiếp theo về tính bền vững.

 

sustainability icons

Hiện diện toàn cầu

TÜV SÜD có hệ thống văn phòng, phòng thí nghiệm và chuyên gia ở hơn 1.000 địa điểm trên toàn cầu. Bằng cách tham gia tích cực với tư cách là thành viên sáng lập trong các sáng kiến bền vững ở các quốc gia khác nhau, chúng tôi là một phần của hệ sinh thái và mạng lưới toàn cầu hiện thực hóa tính bền vững. Mạng lưới toàn cầu này cho phép chúng tôi hợp tác với khách hàng của mình ở bất kỳ đâu, đồng thời duy trì sự độc lập và công bằng.

 

 

 

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Kể từ năm 1866, tính bền vững đã là nguyên tắc chỉ đạo cốt lõi của TÜV SÜD. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một hệ sinh thái an toàn và bền vững hơn cho con người, môi trường và các công ty. Chúng tôi giúp xã hội giải quyết những rủi ro vốn có đối với sự phát triển công nghệ, bao gồm cả nhu cầu để trở nên bền vững hơn. Các dịch vụ của chúng tôi gắn liền với tính bền vững, giúp thiết lập niềm tin và đảm bảo an toàn cho sự phát triển bền vững của ngày hôm nay và mai sau.

 

Biến đổi khí hậu là thách thức quan trọng nhất để đạt được phát triển bền vững trong những thập kỷ tới.

Trong Hội nghị thượng đỉnh về Hành động vì Khí hậu của Liên hợp quốc (LHQ) vào tháng 6 năm 2019, các nhà Lãnh đạo LHQ đã thông báo về tính cấp thiết của việc hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu lên 1,5°C nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Để hiện thực hóa điều này, Liên hợp quốc kêu gọi thế giới hướng tới trung hòa cac bon trước năm 2050.

Các quốc gia trên toàn cầu đang cam kết thực hiện mục tiêu này bằng cách lập biểu đồ các chuyển động quốc gia. Ở cấp độ doanh nghiệp, các công ty đang vượt qua thách thức bằng cách cam kết thực hiện các biện pháp phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc. Tính bền vững được kỳ vọng sẽ thúc đẩy câu chuyện kinh doanh và xã hội trong những thập kỷ tới.

Các xã hội và chế độ chính trị đang thực hiện các công việc và quy định khung mới nhằm đạt được các mục tiêu giảm thiểu khí nhà kính của quốc gia và quốc tế, trong khi các công ty cam kết tận dụng các mục tiêu giảm thiểu tham vọng hơn nữa trong chuỗi giá trị cụ thể của mình. Điều này không những bao gồm các quy trình và cơ sở sản xuất của riêng họ mà còn bao gồm các nhà cung cấp bên ngoài.

Để thúc đẩy tiến bộ trong sự phát triển bền vững, chúng tôi hợp tác với khách hàng của mình để thực hiện cam kết của họ với nhân viên, khách hàng và môi trường thông qua danh mục các dịch vụ bền vững cho doanh nghiệp.

 

Thông qua các dịch vụ của mình, chúng tôi mong muốn khơi dậy niềm tin vào sự an toàn của các công nghệ bền vững và nâng cao uy tín của các quy trình, sản phẩm và hệ thống. 

 

Cùng với các đối tác của mình, chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp bền vững phù hợp cho khách hàng theo các quy định hiện hành và sắp áp dụng, đồng thời chia sẻ các thực hành tốt nhất để tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi hiệu quả nhất và có tác động lâu dài. Điều này tạo ra sự chắc chắn, khả năng truy xuất nguồn gốc và do đó, sự minh bạch độc lập là rất cần thiết đối với các cơ quan quản lý, nhà quản lý nội bộ và cuối cùng là đối với công chúng.

 

TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG BỀN VỮNG CỦA RIÊNG CHÚNG TÔI. LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ GỬI YÊU CẦU.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí