Buổi đào tạo Đánh Giá Viên và Đánh Giá Trưởng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2015 (CQI IRCA) dành cho doanh nghiệp

ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN/ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 (CQI IRCA)

Làm quen về các yêu cầu ISO 9001 với khóa học đánh giá

Làm quen về các yêu cầu ISO 9001 với khóa học đánh giá

LỊCH HỌC

 • Ngày 22-26/6/2024 (5 ngày)
 • Hình thức học: Trực tuyến với giảng viên
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Để đăng ký khóa học, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu.

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG CQI IRCA ISO 9001

Sự thành công của một doanh nghiệp, sự thâm nhập của các sản phẩm và dịch vụ trên thị trường, các quy trình nội bộ hiệu quả và tình trạng kinh tế lành mạnh phụ thuộc chủ yếu vào cách các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) được đảm bảo, duy trì và cải tiến một cách nhất quán.

Đánh giá hiệu quả giúp doanh nghiệp triển khai QMS theo tinh thần này. Phản hồi từ khách hàng đã khuyến khích chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo Đánh giá viên trưởng cho hầu hết các tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý. Khóa học sẽ được thực hiện bởi Đánh giá viên trưởng giàu kinh nghiệm của chúng tôi, người đã đánh giá nhiều tổ chức thuộc nhiều ngành khác nhau.

Khóa học chuyên sâu này là yêu cầu quan trọng để trở thành Đánh giá viên/Đánh giá trưởng được đăng ký. Đây là một khóa học sử dụng các nghiên cứu điển hình, hoạt động đóng vai và bài tập. Khóa học được thiết kế để cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu QMS (ISO 9001:2015), kiến thức và kỹ năng cần thiết để đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp.

Những người học hoàn thành khóa đào tạo sẽ được cấp 'Chứng nhận hoàn thành’ đã đăng ký của CQI-IRCA (Đăng ký quốc tế về đánh giá viên được chứng nhận).

Thời lượng: 5 ngày

Hình thức: Học trực tuyến với giảng viên

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG ISO 9001:2015?

Năng lực của đánh giá viên rất quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và cuối cùng là sự thành công của hệ thống quản lý. Khóa học toàn diện này cung cấp đào tạo thực hành để đảm bảo rằng đánh giá viên hiểu rõ vai trò và có kiến thức chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá một cách hiệu quả. 

 

 • Mục tiêu khóa học

  • Mô tả mục đích và lợi ích của QMS
  • Mô tả mục đích, nội dung và mối quan hệ của ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 và ISO 19011.
  • Giải thích thuật ngữ được sử dụng trong ISO 9001.
  • Giải thích bảy nguyên tắc quản lý chất lượng
  • Giải thích cấu trúc cấp cao với PDCA
  • Giải thích từ Điều 1 đến Điều 10 kèm ví dụ.
  • Giải thích lợi ích của việc chứng nhận QMS bởi bên thứ ba đối với các tổ chức và các bên liên quan.
  • Có kiến thức về việc phát triển và áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000.
  • Giải thích vai trò của đánh giá viên trong việc đánh giá khả năng của doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, luật định và quy định áp dụng cho sản phẩm cũng như các yêu cầu của chính tổ chức
  • Học thông qua các nghiên cứu điển hình và bài tập

 • Nội dung khóa học

  1. Giới thiệu QMS và cách tiếp cận quy trình
  • Mục đích và lợi ích của QMS bao gồm hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của QMS
  • Điều khoản, nguyên tắc cơ bản và nguyên tắc
  • Sự phát triển của bộ tiêu chuẩn ISO 9000
  • Phương pháp tiếp cận quy trình với PDCA
  • Yêu cầu QMS (Điều 1 đến 10)

  2. Auditing Principle
  • Mục tiêu đánh giá
  • Các loại đánh giá
  • Chu kỳ đánh giá
  • Thuật ngữ và định nghĩa
  • Nguyên tắc đánh giá
  • Phụ lục A – Hướng dẫn của đánh giá viên

  3. Vai trò và trách nhiệm của đánh giá viên
  • Mục tiêu của chương trình đánh giá 
  • Trách nhiệm của đối tượng được đánh giá
  • Trách nhiệm của đánh giá viên trưởng
  • Trình độ chuyên môn và chứng chỉ của đánh giá viên

  4. Lập kế hoạch Đánh giá
  • Lập kế hoạch trước đánh giá
  • Xem xét tài liệu
  • Xây dựng kế hoạch đánh giá
  • Chuẩn bị danh sách đánh giá hoặc tài liệu làm việc
  • Yếu tố giao tiếp

  5. Tiến hành đánh giá
  • Cuộc họp mở đầu
  • Thu thập bằng chứng khách quan/đánh giá
  • Kỹ thuật phỏng vấn hiệu quả
  • Xác định và ghi lại sự không phù hợp
  • Chuẩn bị cho cuộc họp kết thúc

  6. Báo cáo kết quả đánh giá
  • Tiến hành cuộc họp kết thúc
  • Chuẩn bị báo cáo đánh giá
  • Phát hành báo cáo đánh giá

  7. Hành động khắc phục

  • Trách nhiệm hành động khắc phục
  • Lên lịch theo dõi
  • Theo dõi hành động khắc phục

  8. Đăng ký ISO 9001:2015
  • Quy trình đăng ký
  • Theo dõi đánh giá

  9. Bài tập/ Hoạt động đóng vai (50 % thời lượng khóa học)

  10. Kiểm tra viết

 

 

PHƯƠNG PHÁP HỌC LÀ GÌ?

Đánh giá:

Học viên sẽ được đánh giá trong suốt khóa học

1. Đánh giá liên tục: Đúng giờ, kỹ năng thuyết trình, cách thức tương tác, sự tham gia, hoạt động tình huống, bài kiểm tra hàng ngày, v.v.
2. Kiểm tra viết: (không sử dụng tài liệu) vào cuối khóa học.

*Tài liệu học tập và các tài liệu khác sẽ không được phép sử dụng trong kỳ thi để tham khảo.
Tổng điểm thi: 90 (Điểm đậu – 63)

Cấp chứng nhận:

Những người học hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng nhận của TÜV SÜD cùng với dấu chứng nhận CQI/IRCA nổi tiếng và được công nhận trên toàn thế giới. Khóa học Đánh giá viên trưởng được thiết kế theo các hướng dẫn và đăng ký quốc tế.

Những học viên đạt điểm 70% trở lên trong cả bài đánh giá liên tục và bài kiểm tra viết sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành, những người còn lại sẽ được cấp giấy chứng nhận tham dự.

AI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC?

Khóa học này được thiết kế đặc biệt dành cho:

• Chuyên gia / Tư vấn chất lượng
• Đại diện quản lý / Quản lý / Chủ quy trình
• Điều phối viên ISO
• Đánh giá viên / Đánh giá trưởng
• Đánh giá viên nội bộ của QMS và các Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Khác

Điều kiện tiên quyết: Người tham gia khóa học này phải có kiến thức đầy đủ về bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và một số kiến thức trước đó về đánh giá QMS. Nếu không có kiến thức trước đó có thể dẫn đến không hoàn thành khóa học này và những lỗ hổng kiến thức này có thể không được đề cập trong khóa học này.

NGƯỜI TƯ VẤN KHÓA HỌC LÀ AI?

Nội dung và cấu trúc khóa học được thiết kế bởi các chuyên gia từ TÜV SÜD.

Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về các tiêu chuẩn liên quan, đội ngũ chuyên gia về sản phẩm và kỹ thuật của TÜV SÜD đã phát triển nội dung khóa học dựa trên dựa trên tình hình kinh doanh và yêu cầu thị trường hiện tại.

 • Lợi ích của việc đăng ký khóa học này là gì?
  • Khóa học hàng đầu thế giới – Được học từ chuyên gia trong ngành của TÜV SÜD và các chuyên gia về đào tạo.

  • Phong cách học tương tác – với các hình thức tương tác như bài giảng, hình minh họa và mô phỏng

  • Cơ hội kết nối – nơi bạn thể gặp gỡ và kết nối với những người cùng chung chí hướng tại các khóa học của chúng tôi

  • Tạo lợi thế cạnh tranh – bằng cách được đào tạo bởi những chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực an toàn, bảo mật và bền vững

 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí