Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ hệ thống bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2022

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ hệ thống bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2022

Nâng cao kỹ năng đánh giá khả năng quản lý ISMS của tổ chức

Nâng cao kỹ năng đánh giá khả năng quản lý ISMS của tổ chức

GIỚI THIỆU KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISMS

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý bảo mật thông tin hay ISMS đưa ra các yêu cầu để thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý bảo mật thông tin trong bối cảnh của tổ chức. Nó cũng bao gồm các yêu cầu đánh giá và xử lý rủi ro bảo mật thông tin phù hợp với nhu cầu của tổ chức.

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO/IEC 27001:2022 trong hai ngày sẽ bắt đầu với việc tìm hiểu các khái niệm quản lý bảo mật thông tin, các yêu cầu của tiêu chuẩn chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 và mối liên hệ của nó với loạt tiêu chuẩn ISO 27000 về quản lý bảo mật thông tin. Khóa học đánh giá viên nội bộ này dựa trên các nguyên tắc của ISO 19011:2011. Nó được thiết kế dành cho những người muốn hiểu và thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 và mối liên hệ của nó với loạt tiêu chuẩn ISO 27000 về quản lý bảo mật thông tin.

Thời lượng: 2 ngày

Khóa học bao gồm 2 phần sau:

 • Nhận thức về hệ thống quản lý  bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2022
 • Quy trình đánh giá hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2022

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 27001?

Kết thúc khóa học này, người tham gia sẽ có thể:

 • Hiểu rõ hơn về các yêu cầu của ISO/IEC 27001:2022
 • Chuẩn bị, tiến hành và theo dõi các hoạt động đánh giá ISO/IEC 27001:2022
 • Đạt được kỹ năng đánh giá năng lực quản lý ISMS của tổ chức
 • Viết báo cáo đánh giá thực tế

Lưu ý: Mục đích của khóa học đảm bảo chuyển giao kiến thức và hiểu biết toàn diện về quy trình đánh giá nội bộ theo yêu cầu ISO/IEC 27001:2022.

Các chủ đề sẽ được đề cập trong khóa học này bao gồm:

 • Giới thiệu về hệ thống quản lý bảo mật thông tin
 • Những thay đổi chính trong ISO 27001:2013 so với ISO 27001:2022
 • Mục tiêu và lợi ích của ISMS
 • Các nguyên tắc và khái niệm chính của ISMS
 • Quy tắc thực hành ISO/IEC 27001:2022
 • Đặc điểm chứng nhận ISO/IEC 27001:2022
 • Chứng nhận ISO/IEC 27001:2022
 • Loạt tiêu chuẩn ISO 27000
 • Những điều cơ bản của tiêu chuẩn
 • Lập kế hoạch đánh giá ISMS
 • Chuẩn bị đánh giá ISMS
 • Tiến hành đánh giá ISMS
 • Ghi lại kết quả
 • Xác định nguyên nhân gốc rễ
 • Trình bày báo cáo
 • Tiến hành theo dõi đánh giá

PHƯƠNG PHÁP KHÓA HỌC LÀ GÌ? 

Những người tham gia sẽ học thông qua các bài giảng, nghiên cứu trường hợp, bài tập nhóm và thảo luận.

AI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC CHỨNG NHẬN ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 27001 NÀY?

Khóa học này được thiết kế đặc biệt cho:

 • Người quản lý hoặc giám đốc điều hành chịu trách nhiệm về tính an ninh và bảo mật thông tin quan trọng trong kinh doanh của họ
 • Những người muốn hiểu và thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn chứng nhận ISO 27001:2022 và mối liên hệ của nó với loạt tiêu chuẩn ISO 27000 mới nổi về hệ thống bảo mật thông tin.

Điều kiện tiên quyết: Không có

NGƯỜI CỐ VẤN KHÓA HỌC LÀ AI?

Nội dung và cấu trúc khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 27001 được thiết kế bởi các chuyên gia của TÜV SÜD.

Với kinh nghiệm và kiến thức dày dặn về các tiêu chuẩn liên quan, đội ngũ chuyên gia sản phẩm và chuyên gia kỹ thuật tại TÜV SÜD của chúng tôi đã phát triển nội dung khóa học dựa trên bối cảnh kinh doanh hiện tại và yêu cầu của thị trường.

 

 • Lợi ích của việc đăng ký khóa học này là gì?
  • Đào tạo đẳng cấp thế giới – bằng cách học hỏi từ các chuyên gia trong ngành và chuyên gia đào tạo của TÜV SÜD

  • Phong cách học tập tương tác – với các hình thức tương tác như bài giảng, hình minh họa và mô phỏng được sử dụng

  • Cơ hội kết nối - nơi bạn có thể gặp gỡ và xây dựng mạng lưới với bạn cùng học và giảng viên hướng dẫn của chúng tôi

  • Nâng cao năng lực cạnh tranh – bằng cách được đào tạo bởi các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực an toàn, an ninh và bền vững

 

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bước tiếp theo

Chọn vị trí