Khóa đào tạo đánh giá viên/ đánh giá viên trưởng hệ thống quản lý ISO 14001:2015 (CQI IRCA)

Khóa đào tạo đánh giá viên/ đánh giá viên trưởng hệ thống quản lý ISO 14001:2015 (CQI IRCA)

Hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu đánh giá EMS

Hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu đánh giá EMS

GIỚI THIỆU KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG EMS ISO 14001:2015

Sự thành công của một tổ chức - trong việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ trên thị trường, các thủ tục nội bộ hiệu quả và tình hình kinh doanh tốt - phụ thuộc chủ yếu vào việc chất lượng có thể được đảm bảo, duy trì và cải tiến một cách nhất quán như thế nào. Việc đánh giá hiệu quả sẽ hỗ trợ tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng tốt và mang đến thành công cho tổ chức.

Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo đánh giá viên trưởng cho tất cả các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý. Khóa đào tạo được hướng dẫn bởi đội ngũ đánh giá viên trưởng giàu kinh nghiệm của chúng tôi, những người đã thực hiện đánh giá nhiều tổ chức thuộc nhiều ngành khác nhau.

Khóa đào tạo chuyên sâu này là yêu cầu then chốt để trở thành đánh giá viên/ đánh giá viên trưởng đã được đăng ký. Các nghiên cứu điển hình, đóng vai và kinh nghiệm đánh giá thực tế của các doanh nghiệp sẽ được sử dụng trong khóa đào tạo này. Ngoài ra, khóa còn cung cấp các yêu cầu, kiến thức và kỹ năng cần thiết của ISO14001 để đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

Năng lực của đánh giá viên rất quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của bất kỳ đội ngũ đánh giá nào của doanh nghiệp và cuối cùng là sự thành công của hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Khóa học trong 5 ngày sẽ cung cấp chương trình đào tạo thực hành để đảm bảo rằng đánh giá viên hiểu rõ vai trò và có được kiến thức chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá hiệu quả. Những người tham gia hoàn thành khóa đào tạo sẽ được cấp chứng nhận từ TÜV SÜD và được CQI và IRCA công nhận.

Thời lượng:  5 ngày
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG EMS ISO 14001 2015?

 

 • Sau khóa đào tạo, bạn sẽ

  • Hiểu biết chính xác và liên quan đến các nguyên tắc của hệ thống quản lý môi trường và loạt tiêu chuẩn ISO 14000.
  • Giải thích các yêu cầu của ISO 14001 trong bối cảnh đánh giá.
  • Xác định những thiếu sót trong hệ thống quản lý môi trường hiện tại so với các yêu cầu được quy định trong ISO 14001:2015.
  • Có thể đào tạo nhân sự của tổ chức để triển khai và đánh giá EMS một cách hiệu quả.
  • Vai trò và trách nhiệm của đánh giá viên và đánh giá viên trưởng.
  • Lập kế hoạch, tiến hành và báo cáo cuộc đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 19011
  • Có khả năng thực hiện đánh giá của bên thứ ba
  • Học thông qua các nghiên cứu điển hình và bài tập

 • Mục tiêu khóa đào tạo

  Mục tiêu chính là đào tạo người tham gia đáp ứng yêu cầu chính để trở thành đánh giá viên/ đánh giá viên trưởng được đăng ký. Khóa đào tạo cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu, kiến thức và kỹ năng cần thiết của ISO 14001 để đánh giá hệ thống quản lý môi trường của một tổ chức.

 • Nội dung khóa đào tạo

  1. Giới thiệu và các khái niệm về EMS
  • Mục đích và lợi ích của hệ thống quản lý môi trường bao gồm hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của EMS
  • Nền tảng của loạt tiêu chuẩn ISO 14000
  • Cấu trúc cấp cao
  • Các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường dựa trên ISO 14001
  • Tính bền vững và trụ cột chính cho vấn đề môi trường
  • Khía cạnh/ hiểu biết về tác động
  • Tài liệu về môi trường

  2. Nguyên tắc đánh giá
  • Mục tiêu đánh giá
  • Các loại hình đánh giá
  • Cách tiếp cận theo quy trình

  3. Vai trò và trách nhiệm của đánh giá viên
  • Trách nhiệm của đánh giá viên trưởng
  • Trách nhiệm của bên được đánh giá
  • Trình độ chuyên môn và chứng nhận của đánh giá viên

  4. Lập kế hoạch đánh giá
  • Lập kế hoạch trước đánh giá
  • Xem xét tài liệu
  • Xây dựng kế hoạch đánh giá
  • Chuẩn bị danh sách kiểm tra hoặc tài liệu làm việc
  • Yếu tố liên quan đến truyền thông/ giao tiếp

  5. Tiến hành đánh giá
  • Cuộc họp khai mạc
  • Thu thập bằng chứng đánh giá
  • Kỹ thuật phỏng vấn hiệu quả
  • Xác định và ghi lại những điểm không phù hợp
  • Chuẩn bị cho cuộc họp kết thúc

  6. Báo cáo kết quả đánh giá
  • Tiến hành cuộc họp tổng kết
  • Lập báo cáo đánh giá
  • Phát hành báo cáo đánh giá

  7. Hành động khắc phục
  • Trách nhiệm hành động khắc phục
  • Lập kế hoạch theo dõi
  • Giám sát hành động khắc phục

  8. Đăng ký ISO 14001
  • Quy trình đăng ký
  • Đánh giá giám sát

  9. Bài tập/Đóng vai vai (50% thời gian của khóa học)

  10. Kiểm tra viết

 

PHƯƠNG PHÁP CỦA KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG ISO 14001 EMS LÀ GÌ?

Sự đánh giá:

Học viên sẽ được đánh giá trong suốt khóa đào tạo

1. Đánh giá liên tục: Đúng giờ, kỹ năng thuyết trình, cách thức tương tác, sự tham gia, đóng vai,
kiểm tra hàng ngày,…
2. Kiểm tra viết: (Không sử dụng tài liệu) khi kết thúc khóa đào tạo.

*Tài liệu học tập và các tài liệu khác sẽ không được phép sử dụng tham khảo trong kỳ thi.
Tổng số điểm thi: 90 (Điểm đậu – 63)

Cấp giấy chứng nhận:

Những người tham gia đạt điểm 70% trở lên sẽ được trao giấy chứng nhận thành tích. Những người tham gia khác không đạt được 70% trở lên sẽ được cấp giấy chứng nhận tham dự. Các ứng viên phải tham gia đào tạo cả 5 ngày để được cấp chứng nhận.

AI NÊN THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG ISO 14001 NÀY?

Khóa đào tạo này được thiết kế đặc biệt dành cho:

• Chuyên gia môi trường có kinh nghiệm triển khai và đánh giá hệ thống quản lý môi trường
• Đại diện ban quản lý và các thành viên nhóm nòng cốt chịu trách nhiệm thiết lập, thực hiện, duy trì, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý môi trường.
• Giám đốc điều hành từ các tổ chức sẵn sàng thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015

Điều kiện tiên quyết: Những người tham gia khóa đào tạo này phải có kiến thức đầy đủ về bộ tiêu chuẩn ISO 14001 và một số kiến thức trước đó về đánh giá EMS. Có thể việc không có kiến thức trước đó sẽ dẫn đến việc không hoàn thành khóa đào tạo và những lỗ hổng kiến thức này có thể không được khắc phục trong khóa này.

AI LÀ CỐ VẤN KHÓA HỌC CHO KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG ISO 14001 EMS?

Nội dung và cấu trúc khóa đào tạo được thiết kế bởi các chuyên gia của TÜV SÜD.

Với kinh nghiệm và kiến thức dày dặn về các tiêu chuẩn liên quan, đội ngũ chuyên gia sản phẩm và chuyên gia kỹ thuật tại TÜV SÜD của chúng tôi đã phát triển nội dung khóa đào tạo dựa trên bối cảnh kinh doanh hiện tại và yêu cầu của thị trường.

 • Lợi ích của việc đăng ký khóa đào tạo này là gì?
  • Đào tạo đẳng cấp thế giới – được hướng dẫn bởi các chuyên gia trong ngành của TÜV SÜD và chuyên gia đào tạo 
  • Học tập tương tác – thông quan bài giảng, hình minh họa và mô phỏng

  • Cơ hội kết nối – với người hướng dẫn và các bạn học cùng khóa

  • Nâng cao năng lực bản thân – bằng cách được đào tạo bởi các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực an toàn, an ninh và bền vững

 

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bước tiếp theo

Chọn vị trí