DẤU CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CỦA TÜV SÜD LÀ GÌ VÀ DẤU CHỨNG NHẬN NÀY GIA TĂNG GIÁ TRỊ CHO DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

Dấu chứng nhận và chứng chỉ của TÜV SÜD là chứng thực bên thứ ba của một tổ chức uy tín toàn cầu. Đây là dấu hiệu phân biệt được sử dụng như một công cụ tiếp thị hiệu quả, nâng cao giá trị thương hiệu của doanh nghiệp đồng thời củng cố niềm tin cho các đối tác kinh doanh và người dùng cuối. Logo TÜV SÜD được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới, là biểu tượng đáng tin cậy về chất lượng, an toàn và bền vững.

Đội ngũ lãnh đạo của TÜV SÜD hiểu rõ tầm quan trọng của tính công bằng trong hoạt động chứng nhận sản phẩm. TÜV SÜD sẽ nỗ lực quản lý tất cả các xung đột lợi ích có thể xảy ra đồng thời đảm bảo tính chất khách quan của dịch vụ chứng nhận.

 

 • KHIẾU KIỆN VÀ PHẢN HỒI

  Bước 1
  Nếu có ý kiến phản hồi, khiếu kiện và khiếu nại liên quan đến chứng nhận hệ thống quản lý của TÜV SÜD Việt Nam, vui lòng gửi thư tới Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam, Lô III-26, đường 19/5A, Nhóm Công Nghiệp III, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM, Việt Nam

  Bước 2
  Sau khi nhận được đơn khiếu kiện/khiếu nại, TÜV SÜD Việt Nam sẽ gửi xác nhận cho người khiếu kiện/khiếu nại.

  Bước 3
  Phòng Chứng nhận, cùng với các bên liên quan, sẽ tiến hành đánh giá và điều tra đơn khiếu kiện/khiếu nại nhận được.

  Bước 4
  Người khiếu kiện/khiếu nại sẽ nhận được thông báo về kết quả đánh giá và điều tra.

  Bước 5
  TÜV SÜD Việt Nam, cùng với các bên liên quan, sẽ thực hiện những hành động cần thiết để giải quyết khiếu kiện/khiếu nại.

  Bước 6
  Nếu các hành động cần thực hiện kéo dài hơn 2 tháng kể từ ngày nhận được đơn khiếu kiện/khiếu nại, người khiếu kiện/khiếu nại sẽ được cập nhật tạm thời về tiến độ.

  Bước 7
  Sau khi hoàn thành hành động cần thực hiện, TÜV SÜD Việt Nam sẽ thông báo kết quả hành động cho người khiếu kiện/khiếu nại.

 • CÔNG BẰNG

  Ban lãnh đạo hiểu rõ tầm quan trọng của tính công bằng trong chứng nhận sản phẩm. Chúng tôi cam kết thực hiện 'Quy tắc đạo đức', sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để quản lý tất cả các xung đột lợi ích có thể xảy ra và đảm bảo tính khách quan của các dịch vụ chứng nhận của chúng tôi.

KHÁM PHÁ

Product recalls
Câu chuyện

Thu hồi sản phẩm

Chi phí an toàn so với rủi ro thu hồi

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí