Dịch vụ xác minh hàm lượng tái chế

Xác minh hàm lượng tái chế

Gia tăng giá trị với danh mục dịch vụ của chúng tôi

Gia tăng giá trị với danh mục dịch vụ của chúng tôi

xác minh hàm lượng tái chế là gì?

Các nhà sản xuất đang phải đối mặt với những thách thức to lớn trong bối cảnh phát triển bền vững toàn cầu. Tái chế chất thải là một thành phần cấp thiết và thiết yếu của phát triển bền vững để giảm áp lực môi trường và đạt được nền kinh tế tuần hoàn. Các vật liệu tái chế để tái sản xuất có thể giảm xả thải, phát thải carbon và ô nhiễm môi trường. Đây là những hành động tích cực nhằm bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững và thể hiện cam kết của các nhà sản xuất đối với sản xuất xanh và trách nhiệm xã hội đối với các nhà cung cấp và người tiêu dùng.

Xác minh hàm lượng tái chế giúp doanh nghiệp xác thực tuyên bố về nội dung tái chế của sản phẩm hoặc vật liệu. 

Tại sao cần xác minh hàm lượng tái chế

Người tiêu dùng ngày nay đã biết rõ việc các quảng cáo xanh (greenwashing) và cảnh giác với những tuyên bố về tính bền vững và tuyên bố về sinh thái gây hiểu lầm được in trên các sản phẩm và bao bì. Chương trình xác minh hàm lượng tái chế giúp các nhà sản xuất và nhà cung cấp xác nhận và thông báo các tuyên bố về nội dung tái chế.

hỗ trợ doanh nghiệp từ TÜV SÜD

TÜV SÜD tiến hành xác minh tại nhà máy và tại công ty của chúng tôi đối với các sản phẩm sau khi nhận được yêu cầu xác minh hàm lượng tái chế. Điều này tập trung vào việc kiểm soát nguyên liệu đầu vào, kiểm soát quá trình sản xuất và kiểm soát đảm bảo chất lượng để xác định sự tồn tại và tỷ lệ thành phần tái chế trong sản phẩm. Nếu quá trình xác minh được thông qua, TÜV SÜD sẽ đưa ra tuyên bố xác minh chính thức. Sau khi được sự đồng ý và cho phép của khách hàng, TÜV SÜD sẽ công bố thông tin về các sản phẩm đã được xác minh trên nền tảng truy xuất nguồn gốc của mình. Bằng cách này, các sản phẩm sử dụng nguyên liệu tái chế có thể được truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Gửi yêu cầu ngay

Khám phá

thách thức quản lý cac bon bền vững
Blog

Thách thức quản lý cac bon

Tác giả: Niranjan Nadkarni, CEO của TÜV SÜD Khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông & Châu Phi

Đọc thêm

Năng lượng xanh thúc đẩy một tương lai bền vững
Blog

Năng lượng xanh thúc đẩy một tương lai bền vững

Tác giả: Ông Niranjan Nadkarni, CEO của TÜV SÜD Khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông & Châu Phi

Đọc thêm

Blog

Công nghiệp 4.0 là động lực của sự phát triển bền vững

Vai trò của Công nghiệp 4.0 trong việc thúc đẩy phát triển bền vững.

Đọc ngay

 VAI TRÒ CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG CHẤT LƯỢNG TRONG VIỆC GIÚP DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGS)
Blog

Vai trò của cơ sở hạ tầng chất lượng để đạt SDGs

Chìa khóa để đạt SDGs là hệ thống các thử nghiệm, giám định, chứng nhận, đánh giá và đào tạo.

Đọc ngay

Các thông tin liên quan khác

Bước tiếp theo

Chọn vị trí