Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Yêu cầu sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm độc lập để nâng cao mức độ bảo đảm

Yêu cầu đối với các sản phẩm xây dựng thuộc Cục An toàn Phòng cháy và Chữa cháy.

Cục Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF) luôn quan tâm đến việc lựa chọn sản phẩm xây dựng để đảm bảo an toàn cháy nổ của các tòa nhà. Đây có thể là các sản phẩm tách rời như cửa chống cháy và bình chữa cháy, hoặc có thể là các sản phẩm không sử dụng riêng biệt, ví dụ như vách ngăn phòng cháy và vách ngăn bằng khối kính.

Việc lựa chọn và lắp đặt phù hợp các sản phẩm này sẽ đảm bảo thực hiện được mục tiêu của phương án phòng cháy chữa cháy đã được phê duyệt, cụ thể là trong tình huống cháy, người sử dụng tòa nhà có thể sơ tán đến nơi an toàn nhanh chóng, khói và tình trạng cháy lan được kiểm soát, hệ thống phòng cháy hoạt động bình thường và SCDF có thể tiến hành các hoạt động cứu hộ và chữa cháy.

Do đó, SCDF tập trung thời gian, công sức để đảm bảo rằng mức độ kiểm soát phù hợp đối với các sản phẩm được sử dụng khi xây dựng một tòa nhà. SCDF đã phối hợp cùng với TÜV SÜD để thực hiện PLS, coi đó là công cụ đánh giá để cấp phép sử dụng một sản phẩm xây dựng trên quan điểm an toàn cháy nổ. Vai trò mới của SCDF trong quá trình cấp phép này sẽ là một trong những yêu cầu cần phải được thực thi. Việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, chẳng hạn như thử nghiệm kiểu loại, thử nghiệm theo lô, đánh giá nhà máy, giám sát thị trường và nhà máy, ghi nhãn, chứng nhận và công bố danh sách chứng nhận sẽ được TÜV SÜD thực hiện theo Chương trình Chứng nhận Sản phẩm PSB.

Danh sách các sản phẩm đảm bảo an toàn cháy nổ theo quy định của SCDF

Thông qua thực hiện PLS, người có thẩm quyền (QP) cần lựa chọn các sản phẩm đảm bảo an toàn cháy nổ được chứng nhận theo chương trình PLS để đáp ứng yêu cầu của Bộ luật Phòng cháy chữa cháy. Sản phẩm phải được sản xuất phù hợp với mẫu thử nghiệm. Vật liệu được sử dụng phải giống với hoạt động xây dựng thử nghiệm. Việc sử dụng các sản phẩm được liệt kê cần tuân thủ Quy tắc Thực hành của SCDF về Phòng chống cháy nổ trong Tòa nhà.
Thiết kế mẫu sẽ không được phép điều chỉnh. Trong trường hợp bắt buộc phải điều chỉnh do hạn chế về địa điểm xây dựng hoặc các lý do khác, báo cáo đánh giá/thử nghiệm đạt yêu cầu phải được gửi cho TÜV SÜD để xem xét, xác minh và cấp phép điều chỉnh. Danh sách các sản phẩm đảm bảo an toàn cháy nổ và các yêu cầu kèm theo được thể hiện trong bảng dưới đây.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa