Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Chứng nhận hợp quy trực tuyến cho chương trình CPS

Certificate of Conformity for Singapore Consumer Protection (Safety Requirements) Registration Scheme “CPS Scheme”

Chào mừng đến với hệ thống cấp Chứng nhận Hợp quy trực tuyến mới

Giờ đây, doanh nghiệp có thể gửi đơn đăng ký trực tuyến, xem thông tin liên quan đến các đơn đăng ký cấp Dấu An toàn và Giấy chứng nhận hợp quy (CoC) cho Hàng hóa bị Kiểm soát theo SChương trình Đăng ký Sản phẩm để bảo vệ Người tiêu dùng Singapore (Yêu cầu an toàn), còn được gọi là Chương trình CPS".

Với hệ thống cấp Chứng nhận Hợp quy trực tuyến mới của chúng tôi, doanh nghiệp có thể dễ dàng đăng ký thử nghiệm, xác minh và đăng ký sản phẩm của mình! Dưới đây là một số lợi ích của hệ thống này:

  • Nộp đơn dễ dàng - thông qua nền tảng trực tuyến của chúng tôi.
  • Nhận thông tin cập nhật theo thời gian thực - về trạng thái đơn đăng ký bắt đầu từ khi doanh nghiệp gửi trực tuyến cho đến khi được phê duyệt.
  • Dễ dàng truy cập - doanh nghiệp có thể xem và tải thông tin liên quan đến đơn đăng ký của mình mọi lúc, mọi nơi.
  • Hồ sơ toàn diện - các đơn đăng ký & chứng nhận trước đây được lưu trữ trong hệ thống trong thời gian 10 năm sau khi giấy Chứng nhận Hợp quy hết hiệu lực theo các yêu cầu pháp lý.
  • Gia hạn giấy Chứng nhận Hợp quy của doanh nghiệp vào đúng thời điểm - kèm email cảnh báo từ hệ thống trước khi giấy Chứng nhận Hợp quy hết hạn.

Đối với khách hàng mới: Doanh nghiệp có thể đăng ký tài khoản bằng cách gửi thông tin theo biểu mẫu tại trang này. Chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ với doanh nghiệp trong vòng 2-3 ngày làm việc để hiểu rõ các yêu cầu thử nghiệm của doanh nghiệp. Chúng tôi sau đó sẽ tạo tài khoản người dùng và gửi doanh nghiệp các thông tin đăng nhập chi tiết qua email.

Đối với khách hàng hiện tại: Doanh nghiệp đã nhận được thông tin chi tiết về tài khoản của mình qua email từ [email protected]sud.com 

Đối với các đơn đăng ký khẩn cấp, vui lòng liên hệ: Ông Desmond Soh theo số điện thoại +65 6885 1268 hoặc email - [email protected]sud.com

 

Vui lòng nhấp vào đây để đăng nhập hệ thống Chứng nhận Hợp quy trực tuyến

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa