Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Giấy chứng nhận kèm mã QR

ĐẶC ĐIỂM RIÊNG CỦA CHỨNG NHẬN TÜV SÜD

TÜV SÜD đang tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, xử lý tình trạng giả mạo chứng nhận. TÜV SÜD đã đưa ra một gói bảo mật toàn diện sử dụng mã QR để chống gian lận và làm giả chứng nhận.

Certificates with QR codeMÃ QR - CÔNG CỤ BẢO VỆ NHỜ ĐẢM BẢO TÍNH MINH BẠCH

Mã QR giúp truy cập nhanh chóng và dễ dàng tất cả thông tin về chứng nhận có trong trong cơ sở dữ liệu trung tâm của TÜV SÜD. Thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu bao gồm tên của người được cấp chứng nhận, tên của sản phẩm được chứng nhận, loại chứng chỉ, các tiêu chuẩn và quy định pháp lý liên quan đến chứng nhận và thời hạn hiệu lực của chứng nhận.

Với mã QR, nhân viên hải quan, cơ quan giám sát thị trường, nhân viên đấu thầu và người dùng chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để xác minh nhanh chóng, dễ dàng tính xác thực cũng như thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận.

Do đó, các gói giải pháp bảo mật toàn diện của TÜV SÜD giúp nâng cao giá trị cho các chứng chỉ TÜV SÜD, áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật mới nhất để phòng chống giả mạo và bảo vệ tối đa lợi ích của người được cấp chứng nhận.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa