Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Resource Centre

Safety First Podcast
Podcast

Safety First Podcast

Browse through our library of podcasts featuring experts in various fields on topics relevant to you.

Đọc thêm

Công nghiệp 4.0 là động lực của sự phát triển bền vững

Công nghiệp 4.0 là động lực của sự phát triển bền vững

Vai trò của Công nghiệp 4.0 trong việc thúc đẩy phát triển bền vững.

Đọc thêm

Tối ưu hóa quá trình sản xuất với máy học và công nghiệp 4.0
Webinar

Tối ưu hóa quá trình sản xuất với máy học và công nghiệp 4.0

Xác định các điểm tiềm năng có thể tối ưu hóa trong các quy trình sản xuất và các tiện ích với Máy Học.

Đọc thêm

Fast track mask testing for export
Stories

Fast track mask testing for export

Ensuring quick turnaround times during the pandemic

Đọc thêm

Nâng cao năng lực quản lý hóa chất trong doanh nghiệp dệt may – da giày
Webinar

Nâng cao năng lực quản lý hóa chất trong doanh nghiệp dệt may – da giày

Tìm hiểu các hóa chất nguy hại và một số hệ thống quản lý hóa chất hiện nay

Đọc thêm

Diversity in the working world

Diversity in the working world

An interview with Prof. Dr. -Ing. Dr. Axel Stepken, CEO

Đọc thêm

Sự đa dạng về giới và hòa nhập - Trao đổi giữa Liz Fendt với Niranjan Nadkarni

Sự đa dạng về giới và hòa nhập - Trao đổi giữa Liz Fendt với Niranjan Nadkarni

Tiếp sức tương lai với Podcast của TÜV SÜD - Tập 3

Đọc thêm

IEC 62443 Industrial security
White Paper

IEC 62443 Industrial security

Take action to strengthen industrial cyber security.

Đọc thêm

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa