Resource Centre

Yêu cầu thử nghiệm an toàn bắt buộc mới đối với pin xe điện theo R100
Sách trắng

Yêu cầu thử nghiệm an toàn bắt buộc mới đối với pin xe điện theo R100

Các yêu cầu mới theo bản sửa đổi lần 2 của UNECE R100

Đọc thêm

Q3 2023 Product Recall Trends for Hardlines
Đồ họa

Q3 2023 Product Recall Trends for Hardlines

Understanding hardline risks may help you bring safer products to market and protect consumers

Đọc thêm

Q3 2023 Product Recall Trends for Softlines
Đồ họa

Q3 2023 Product Recall Trends for Softlines

Understanding softlines risk may help you bring safer products to market and protect consumers

Đọc thêm

Q3 2023 Product Recall Trends for Children Products
Đồ họa

Q3 2023 Product Recall Trends for Children Products

Understanding children's products risks may help you bring safer products to market and protect consumers

Đọc thêm

Q3 2023 Product Recall Trends for Toys
Đồ họa

Q3 2023 Product Recall Trends for Toys

Understanding toy risks may help you bring safer products to market and protect cosumers

Đọc thêm

An toàn trong ADAS/AD - SOTIF, một cách tiếp cận dựa trên rủi ro
Sách trắng

An toàn trong ADAS/AD - SOTIF, một cách tiếp cận dựa trên rủi ro

Lập luận về SOTIF dựa trên phân tích rủi ro xác suất và nguyên tắc chấp nhận rủi ro đã được thiết lập.

Đọc thêm

Ngừng hoạt động mạng 2G/3G: Điều này có ý nghĩa đối với chứng nhận sản phẩm không dây
Câu chuyện

Ngừng hoạt động mạng 2G/3G: Điều này có ý nghĩa đối với chứng nhận sản phẩm không dây

Hãy chuẩn bị cho kỷ nguyên kết nối tiếp theo khi mạng 2G và 3G ngừng hoạt động

Đọc thêm

Bước tiếp theo

Chọn vị trí