Thử nghiệm mỹ phẩm

Sách trắng

Sách trắng

LÀM THẾ NÀO ĐƯA SẢN PHẨM MỸ PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP RA THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU?

Thị trường mỹ phẩm tiếp tục phát triển, đặc biệt là ở các nền kinh tế mới nổi ở Châu Á và Khu vực Thái Bình Dương. Lựa chọn và thử nghiệm nguyên vật liệu môt cách nghiêm ngặt để sản phẩm hoạt động như mong đợi và bảo vệ người tiêu dùng.Các chương trình quản lý sản phẩm mỹ phẩm toàn cầu nói chung đang chuyển từ phê duyệt bắt buộc trước khi đưa ra thị trường sang các nỗ lực giám sát và thực thi sau thị trường, nhưng các yêu cầu tuân thủ phức tạp vẫn tồn tại ở Trung Quốc và các quốc gia khác. Sách trắng này cung cấp tổng quan về các loại thử nghiệm khác nhau cần thiết cho các sản phẩm mỹ phẩm và tóm tắt các yêu cầu phê duyệt đối với các sản phẩm mỹ phẩm ở một số quốc gia trên thế giới.


TẠI SAO CẦN TẢI SÁCH TRẮNG NÀY?

  • Hiểu các loại thử nghiệm sản phẩm mỹ phẩm
  • Tìm hiểu về các yêu cầu đối với các sản phẩm mỹ phẩm trên thị trường toàn cầu
  • Sở hữu bản tóm tắt các yêu cầu phê duyệt của quốc gia đối với các sản phẩm mỹ phẩm

Dịch vụ liên quan: Mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe

Bước tiếp theo

Chọn vị trí