Sự kết hợp của công nghệ và quy trình trong sản xuất dược phẩm, tối ưu hóa hiệu suất và chất lượng thông qua Công Nghiệp 4.0

Giải quyết các thách thức trong sản xuất dược phẩm thông qua Công nghiệp 4.0

Xem lại buổi chia sẻ

Xem lại buổi chia sẻ

Giải quyết các thách thức trong sản xuất dược phẩm thông qua Công nghiệp 4.0

Các nhà sản xuất dược phẩm phải đối mặt với những thách thức đặc biệt do các quy định cao của ngành. Trong bối cảnh ngành chăm sóc sức khỏe đang phát triển và sự gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch COVID-19 đang thúc đẩy những thay đổi đổi mới trên toàn bộ chuỗi giá trị. Cho nên, việc tăng tốc các hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu đã trở thành một chiến lược quan trọng. Nhận thức này, các nhà sản xuất đang xác định các lĩnh vực trọng tâm và áp dụng cách tiếp cận Công nghiệp 4.0. Các nhà sản xuất dược phẩm có thể cải thiện chất lượng, năng suất, tốc độ và tính linh hoạt để đạt được mức độ tích hợp cao hơn trong chuỗi giá trị và trên toàn bộ vòng đời sản phẩm.


CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC ĐỀ CẬP:

  • Tổng quan về Công nghiệp 4.0

  • Những thách thức đối với nhà sản xuất dược phẩm

  • Áp dụng Công nghiệp 4.0 trong ngành dược phẩm

  • Câu chuyện thành công về việc áp dụng Công nghiệp 4.0 trong sản xuất dược phẩm

  • Chuyển đổi Công nghiệp 4.0 với TÜV SÜD


THÔNG TIN VỀ DIỄN GIẢ

Tiến sĩ Antonio Feraco

Phó Chủ tịch, Dịch vụ số TÜV SÜD

Tiến sĩ Antonio Feraco là Cố vấn Quản lý cho Công nghiệp 4.0 và Phó Chủ tịch Dịch vụ số tại TÜV SÜD. Ông chịu trách nhiệm hỗ trợ lĩnh vực sản xuất áp dụng các công nghệ trong không gian IIOT và Công nghiệp 4.0 để cho phép tích hợp từ đầu đến cuối, cải thiện HSE và tối ưu hóa hiệu quả. Với bằng tiến sĩ về trí tuệ nhân tạo, bằng thạc sĩ kỹ sư công nghiệp và PMP®, Tiến sĩ Antonio đã điều hành các dự án thành công trong lĩnh vực Dầu khí, Khai thác mỏ và Dược phẩm, đồng thời là một phần của một số sáng kiến quốc tế và lớn ở EU và ASEAN, với tư cách là chuyên gia về Số hóa và Công nghiệp 4.0.

 

 

Pushkar Yashvant PendseTiến sĩ Pushkar Pendse

Tư vấn chính, Công nghiệp 4.0, Dịch vụ số TÜV SÜD

Tiến sĩ Pushkar Pendse là Tư vấn chính về Sản xuất Tiên tiến tại TÜV SÜD. Ông có gần 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học đời sống từ thiết kế, phát triển thuốc đến công nghệ sản xuất tiên tiến. Ông đã dẫn dắt thành công nhiều dự án về phân tích nâng cao và xử lý các bản sao số trong suốt vòng đời sản phẩm dược phẩm. Trước khi gia nhập ngành công nghiệp này, ông đã lấy bằng Tiến sĩ về kỹ thuật hóa học tại Đại học Maryland College Park, Hoa Kỳ với chuyên ngành tính toán hiệu suất cao của các hệ thống sinh học.

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí