Thử nghiệm hiệu suất đóng gói tại TÜV SÜD Việt Nam

Buổi chia sẻ trực tuyến

Buổi chia sẻ trực tuyến

Buổi chia sẻ trực tuyến: Thử nghiệm hiệu suất đóng gói tại TÜV SÜD Việt Nam

Buổi chia sẻ đề cập đến một trong những tiêu chuẩn thử nghiệm được sử dụng nhiều nhất để thử nghiệm đóng gói, đó là ASTM D4169 và tập trung chủ yếu vào vòng tròn phân phối 13 (DC13). Các chuyên gia của chúng tôi sẽ trình bày về tầm quan trọng của việc thử nghiệm bao bì, các thiết bị và quy trình thử nghiệm phổ biến để thử nghiệm hiệu suất đóng gói và lợi ích của việc thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM D4169 DC13.

Với tầm quan trọng của các sáng kiến bền vững, chuyên gia của chúng tôi cũng sẽ cập nhật các tiêu chuẩn đóng gói bền vững và yêu cầu đánh giá để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn và không chất thải. Ngoài ra, buổi chia sẻ cung cấp thêm thông tin chi tiết về phòng thử nghiệm tại Việt Nam của chúng tôi, cũng như cách thức TÜV SÜD có thể hỗ trợ nhu cầu thử nghiệm và chứng nhận của doanh nghiệp đối với bao bì, đóng gói.

ĐƯỢC DIỄN RA

 • Thời gian: 13:30 (Giờ Việt Nam)
 • Ngày: Thứ 3, ngày 15/11/2022
 • Thời lượng: 1 giờ 30 phút
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt

Chủ đề được đề cập

 • Tổng quan và cập nhật ASTM D4169-22 DC-13
 • Thông tin về quy trình thử nghiệm và các yếu tố thử nghiệm
 • Kinh tế tuần hoàn: Đóng gói & đánh giá tuyên bố bền vững
 • Năng lực thử nghiệm của TÜV SÜD Việt Nam
 • Hỏi & Đáp

Ai nên tham dự

 • Nhân sự làm việc trong ngành công nghiệp bao bì và phòng thử nghiệm
 • Thành viên của các đơn vị xử lý các thử nghiệm bao bì/đóng gói
 • QA/QC

Diễn giả

Ông Vincent Teo, Trưởng phòng, TÜV SÜD PSB

Ông Vincent là chuyên gia về bao bì/đóng gói và thử nghiệm UN trong 25 năm qua. Ông là thành viên của Ủy ban ISTA. Ông có kinh nghiệm trong các chủ đề liên quan đến bao bì & thử nghiệm ở khu vực Châu Á, và đã thực hiện các khóa đào tạo và hội thảo liên quan trong 10 năm qua.

Bà Bhavana Gupta, Trưởng nhóm Phát triển Kinh doanh, Dịch vụ Bền vững (ASEAN), TÜV SÜD

Bà Bhavana là kỹ sư chính và trưởng nhóm phát triển kinh doanh về dịch vụ bền vững trong TÜV SÜD ASEAN. Bà có 18 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ môi trường. Với vai trò hiện tại, bà phát triển các giải pháp dịch vụ bền vững liên quan đến sản phẩm của TÜV SÜD để tạo ra giá trị cho khách hàng và thúc đẩy việc thực hiện kinh tế tuần hoàn trong các sản phẩm.

Bà Trần Thị Liên, Trưởng phòng Thử nghiệm, Hardline, TÜV SÜD Việt Nam

Bà Trần Thị Liên hiện la Trưởng phòng Thử nghiệm của Hardline (ngành hàng cứng) tại TÜV SÜD Việt Nam với hơn 18 năm kinh nghiệm.

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Thử nghiệm hiệu năng của sản phẩm

Thử nghiệm đóng gói bao bì theo ISTA

Chứng nhận cho bao bì phân hủy sinh học


Complimentary Webinar: Performance Testing of Packaging in TÜV SÜD Vietnam

Covering one of the most used test standards for packaging testing, this webinar will discuss about ASTM D4169 and focus primarily on the distribution circle 13 (DC13). Hear from our experts on the importance of packaging testing, the common equipment and test protocols for testing packaging performance and the benefits of testing to ASTM D4169 DC13 in this webinar.

With the importance on sustainability initiatives, learn about the sustainable packaging standards and claim assessments to enable your business in a reliable transition towards a circular economy and zero waste management. This session will further provide an insight into our Vietnam labs and facilities, and how TÜV SÜD can support your testing and certification needs for packaging.

SCHEDULED ON

 • Time: 1:30pm ICT | 2.30pm SGT
 • Date: Tuesday, Nov 15th, 2022
 • Duration: 1 hour 30 minutes
 • Language: English and Vietnamese

Agenda

 • Overview and updates on ASTM D4169-22 DC-13
 • Information on Test Flow and Test Elements
 • Circular Economy: Sustainability Packaging & Claim Assessment
 • TÜV SÜD Vietnam’s lab capabilities
 • Q&A Session

Who should attend

 • Professionals working in the Packaging industries and laboratories
 • Members of the organizations handling Packaging tests
 • Quality Assurance / Quality Controller

Speakers

Mr. Vincent Teo, Manager, TÜV SÜD PSB

Mr. Vincent is an expert in Packaging and UN Testing for the past 25 years. He is a member of the ISTA Committee. He is experienced in topics related to Packaging & Testing in the Asia region, and has conducted related training and seminars for the past 10 years.

Ms. Bhavana Gupta, Business Development Lead, Sustainability (ASEAN), TÜV SÜD

Ms. Bhavana is a Principal Engineer and Business Development Lead for Sustainability in TÜV SÜD ASEAN. With 18 years of experience in the Environmental services industry. In her current role, she develops TÜV SÜD’s product-related sustainability services solutions to create value for our customer and drive the execution of circular economy in products.

Ms. Thi Lien Tran, Laboratory Manager, Hardline, TÜV SÜD Vietnam

Ms. Lien Tran is a Hardline laboratory manager with more than 18 years of experience.

Relative services

Product performance testing

Packaging testing ISTA

Biodegradable packaging certification

Tham gia buổi chia sẻ

Cập nhật tiêu chuẩn thử nghiệm đóng gói theo ASTM D4169 và tìm hiểu năng lực phòng thử nghiệm TUV SUD cho các yêu cầu thử nghiệm & chứng nhận bao bì, đóng gói.

Đăng ký ngay