Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Lên kế hoạch và chuẩn bị cho chứng nhận MDR - Từ góc nhìn của Tổ chức Chứng nhận

Xem lại buổi chia sẻ

LUẬT ĐỊNH VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (MDR)

Chứng nhận MDR đã có hiệu lực từ tháng 5 năm 2020. Tất cả doanh nghiệp đăng ký dấu CE cho Trang thiết bị y tế cần lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng để tuân thủ Luật định mới về Thiết bị y tế. So với MDD trước đó, MDR có nhiều thay đổi. Một trong những khía cạnh quan trọng là Tài liệu Kỹ thuật và yêu cầu tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng (QMS). 

Cùng xem lại buổi chia sẻ của TÜV SÜD Việt Nam để nắm bắt những thông tin mới về MDR. Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng điền vào mẫu.


CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐỀ CẬP ĐẾN

  • Phân loại sản phẩm Trang thiết bị Y tế
  • Nghĩa vụ của các nhà sản xuất Trang thiết bị Y tế
  • Những mốc thời gian quan trọng cho chứng nhận MDR

THÔNG TIN VỀ DIỄN GIẢ

Nguyen Manh Duc      NGUYỄN MẠNH ĐỨC

      Đánh giá viên Bộ phận Thiết bị Y tế, TÜV SÜD Vietnam

      Kinh nghiệm 5 năm làm việc trong lĩnh vực thiết bị y tế.
      Cử nhân công nghệ sinh học của Đại học Quốc tế Tp.HCM.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa