Tìm hiểu các thay đổi chính và yêu cầu chuyển đổi đối với tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 sửa đổi

Hiểu rõ hơn về Hệ thống quản lý an ninh thông tin sửa đổi (ISMS)

Hiểu rõ hơn về Hệ thống quản lý an ninh thông tin sửa đổi (ISMS)

BUỔI CHIA SẺ TRỰC TUYẾN DIỄN RA VÀO NGÀY 23/2/2023

Lợi ích khi tham dự:

 • Khám phá tầm quan trọng của ISO/IEC 27001 trong chiến lược an ninh mạng cho tổ chức 
 • Tìm hiểu về cấu trúc và các yêu cầu của ISO/IEC 27001:2022
 • Nắm bắt thông tin chi tiết về tiến trình chuyển đổi cho tiêu chuẩn ISMS sửa đổi
 • Hiểu quy trình chứng nhận ISO/IEC 27001:2022

Buổi chia sẻ diễn ra:

Thời gian: 13:30, ngày 23/2/2023

Thời lượng: 1 giờ

Diễn giả: Chuyên gia của TÜV SÜD – Ông Noel Fernandes

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh

ĐĂNG KÝ NGAY

ISO/IEC 27001, một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS), là một phần thiết yếu trong quá trình bảo vệ tổ chức trước các cuộc tấn công mạng và vi phạm dữ liệu.

Với tốc độ phát triển các mối đe dọa an ninh mạng ngày nay, tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 được sửa đổi để đảm bảo các biện pháp kiểm soát đối với tình trạng công nghệ hiện tại được cập nhật. ISO/IEC 27001:2022 sửa đổi cung cấp một khuôn khổ thực tế để phát triển và triển khai ISMS hiệu quả. Chứng nhận ISO/IEC 27001 có thể giảm rủi ro bảo mật thông tin tổng thể, dễ dàng tuân thủ các quy định và yêu cầu bảo mật hiện hành, đồng thời giúp các tổ chức thúc đẩy sự phát triển của văn hóa bảo mật.

Buổi chia sẻ trực tuyến của chúng tôi sẽ giúp tổ chức hiểu những thay đổi chính và các yêu cầu chuyển đổi đối với tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 sửa đổi.

CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP

 • Giới thiệu      
  • ISMS là gì?
  • Các thuật ngữ và trụ cột chính của ISMS
 • Lợi ích của ISMS
  • Thay đổi chính (trong phiên bản mới)
  • Thay đổi trong điều khoản
  • Các thay đổi trong cấu trúc kiểm soát của Phụ lục A (4 chủ đề)
  • Các kiểm soát mới
 • Giai đoạn chuyển đổi
  • Lộ trình chuyển đổi
  • Những việc cần làm
 • Hỏi và đáp

ai nên tham dự

Buổi chia sẻ đặc biệt hữu ích và phù hợp cho

 • Nhân sự phụ trách an ninh thông tin, Người hành nghề an ninh thông tin, Chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý an ninh thông tin, Đại diện ban quản lý hệ thống an ninh thông tin và các thành viên nòng cốt chịu trách nhiệm thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến ISMS.

thông tin về diễn giả

Noel Fernandes

Ông Noel Fernandes
Chuyên gia ISO/IEC 27001

Noel Fernandes có hơn 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin trong Vòng đời phát triển phần mềm, Hệ thống quản lý (ISO 9001 QMS, ISO/IEC 27001 ISMS, ISO 22301 BCMS), Đào tạo và Đánh giá.  Ông có kinh nghiệm sâu rộng về Hệ thống Quản lý và Chất lượng bao gồm Đánh giá, Tài liệu hóa Hệ thống Quản lý tuân thủ tiêu chuẩn QMS ISO 9001 cho CNTT và Mua hàng cũng như thiết lập QMS trong bộ phận CNTT. Noel đã thực hiện hơn 5.700 giờ đào tạo về nhiều chủ đề khác nhau bao gồm Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001, Quản lý rủi ro ISO 31000, v.v. cho các ngành khác nhau.

ĐĂNG KÝ NGAY

Tìm hiểu thêm về chứng nhận ISO/IEC 27001 và các khóa học của chúng tôi.

Tham dự buổi chia sẻ

Tìm hiểu các thay đổi chính và yêu cầu chuyển đổi đối với tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 sửa đổi.

Đăng ký ngay