Chuỗi buổi chia sẻ về ISO 10993: Thử nghiệm khả năng tương thích máu của thiết bị y tế (Phần 6/7)

Xem lại buổi chia sẻ

Xem lại buổi chia sẻ

TÌM HIỂU NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH MÁU CỦA THIẾT BỊ Y TẾ

Buổi chia sẻ trực tuyến trình bày chi tiết về tầm quan trọng của việc thử nghiệm khả năng tương thích máu của các thiết bị y tế thông qua các nội dung liên quan đến giải thích dữ liệu, lựa chọn loại máu, chống đông máu cũng như các thử nghiệm trực tiếp và gián tiếp. Các tiêu chuẩn cơ bản như ISO 10993-1 và ISO 10993-4 sẽ được giải thích.

Ngoài ra, chủ đề về các nguyên tắc cơ bản của hệ thống đông máu trong bối cảnh thử nghiệm khả năng tương thích máu cũng được thảo luận. Tất cả những nội dung này giúp những người tham gia có thể áp dụng và thích ứng với khái niệm về thử nghiệm khả năng tương thích máu.


CHỦ ĐỀ CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP

  • Các khía cạnh chính của 10993-4
  • Các loại máu
  • Thuốc chống đông máu
  • Chi tiết hệ thống đông tụ
  • Lựa chọn các thử nghiệm
  • Diễn giải về dữ liệu
  • Hỏi & Đáp

THÔNG TIN VỀ DIỄN GIẢ

Ông Jan Herzer

Chuyên gia Sản phẩm, Tập đoàn TÜV SÜD

Ông Jan Herzer tốt nghiệp năm 2013 ngành Công nghệ sinh học tại Đại học Muenster và là thành viên của Tập đoàn TÜV SÜD được hai năm.

Ông Jan bắt đầu sự nghiệp của mình tại Đại học Munich với tư cách là một y tá tại khoa chăm sóc đặc biệt và sau đó tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học. Sau đó, ông làm việc trong lĩnh vực sinh học phân tử, tập trung vào các tương tác bề mặt chức năng và nghiên cứu Màng sinh học tại Viện Công nghệ Karlsruhe. Trước khi gia nhập TÜV SÜD, Jan đã làm việc cho một phòng thử nghiệm, với vai trò là quản lý một nhóm nghiên cứu về sự tương thích máu.

Ông Jan có kinh nghiệm thực tiễn về thiết bị y tế cũng như kiến thức sâu rộng về thử nghiệm thiết bị y tế theo ISO / GLP và từ góc độ cá nhân cũng như góc độ khoa học.


CHUỖI BUỔI CHIA SẺ VỀ ISO 10993, VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí