Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Tiêu chuẩn quốc tế cho chuyển đổi công nghiệp 4.0 – Chỉ số mức độ sẵn sàng cho sản xuất công nghiệp thông minh (SIRI)

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

tiêu chuẩn quốc tế về chuyển đổi công nghiệp 4.0 & các bước thực hiện công nghiệp 4.0 dành cho doanh nghiệp  

Các điểm chính:

 • Quan hệ đối tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), để thúc đẩy việc áp dụng SIRI trên toàn cầu như một tiêu chuẩn quốc tế
 • Tìm hiểu cách bắt đầu, mở rộng quy mô và duy trì hành trình Chuyển đổi Công nghiệp 4.0 cho tổ chức
 • Các nghiên cứu điển hình về việc triển khai công nghiệp 4.0

Để tăng tốc chuyển đổi công nghiệp 4.0 đối với các doanh nghiệp trong ngành sản xuất, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Ban Phát triển Kinh tế (EDB) của Singapore cùng TÜV SÜD và các đối tác đã cùng nhau thực hiện một dự án nhằm tăng cường áp dụng SIRI trên toàn cầu như một khuôn khổ được quốc tế công nhận.

Cùng xem lại buổi chia sẻ của TÜV SÜD để hiểu thêm về mối quan hệ hợp tác, chỉ số SIRI cũng như cách mà doanh nghiệp bắt đầu, mở rộng và duy trì hành trình chuyển đổi số của mình. Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng điền vào mẫu. 


CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐỀ CẬP ĐẾN

 • Mối quan hệ với WEF cho tiêu chuẩn chuyển đổi công nghiệp 4.0
 • Giới thiệu về chương trình thực hiện chuyển đổi công nghiệp 4.0 – Dựa trên chỉ số SIRI
 • Các nghiên cứu điển hình trong việc thực hiện công nghiệp 4.0 
 • Làm thế nào để bắt đầu hành trình chuyển đổi số 4.0
 • Hỏi và Đáp

LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNHTHỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHIỆP 4.0

 • Cho phép tổ chức thực hiện công nghiệp I4.0: Hiệu quả của việc chuyển đổi sẽ có tác động đén tổ chức, quy trình và công nghệ
 • Gia tăng kiến thức và thiết lập các diễn giải cụ thể của nhà máy về các nguyên tắc, khái niệm và công nghệ chính của công nghiệp 4.0
 • Thấu hiểu về mức độ sẵn sàng cho công nghiệp 4.0 của nhà máy và cách để cải tiến có cấu trúc và hệ thống
 • Hiểu rõ hơn về mức độ sẵn sàng của các ngành
 • Chia sẻ thực tiễn tốt để xác định các điểm yếu và các việc ưu tiên cần làm
 • Thống nhất ngôn ngữ chung giữa các bên bên trong và bên ngoài nhà máy

Nhấp vào đây để biết thêm về chương trình thực hiện chuyển đổi công nghiệp 4.0.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa