Bạn cung cấp thực phẩm an toàn đến mức độ nào?

Xem lại buổi chia sẻ

Xem lại buổi chia sẻ

CÁC BƯỚC MÀ NGÀNH NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN NÊN BIẾT ĐỂ ĐẢM BẢO THỰC HÀNH VỆ SINH TỐT THEO PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Vấn đề vệ sinh là một thách thức hàng ngày đối với các nhà cung cấp dịch vụ ăn uống, khách sạn và nhà hàng vì họ phải đảm bảo thực phẩm mà họ phục vụ là an toàn và phù hợp với các quy định vệ sinh. Trong buổi chia sẻ, chúng tôi cung cấp tổng quan về luật pháp của EU liên quan đến vấn đề vệ sinh, HACCP, các CP và CCPs điển hình trong quy trình phục vụ và cách kiểm soát chúng.

Chúng tôi cũng đề cập đến tầm quan trọng của các cuộc đánh giá thường xuyên có thể hỗ trợ doanh nghiệp xác minh sự phù hợp với các yêu cầu vệ sinh và an toàn thực phẩm như thế nào. Đánh giá và giám sát vi sinh là những phương pháp cần thiết và thích hợp để đảm bảo tuân thủ và an toàn thực phẩm.


CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC ĐỀ CẬP

  • Tìm hiểu tổng quan về các luật của Liên minh Châu Âu về vấn đề vệ sinh

  • Các phần chính của quá trình cung cấp dịch vụ cần sự chú ý đặc biệt

  • Tìm hiểu cách thức các cuộc đánh giá được thực hiện thường xuyên có thể hỗ trợ các mục tiêu vệ sinh và an toàn thực phẩm của doanh nghiệp như thế nào?


DIỄN GIẢ

horsten Steinhübel

Ông Thorsten Steinhübel
Giám đốc Ngành hàng Kinh doanh về Đánh giá & Chứng nhận cho Thực phẩm, Sức khỏe và Sắc đẹp, TÜV SÜD

Thorsten Steinhübel có hơn 10 năm kinh nghiệm đánh giá trong lĩnh vực vệ sinh, an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò đánh giá viên ngành thực phẩm tại LSG-Hygiene Institute GmbH (công ty con của LSG Sky Chefs) trước khi đảm nhận vai trò Giám đốc Kinh doanh Quốc gia chịu trách nhiệm dịch vụ đánh giá và tư vấn. Sau đó, ông chuyển sang làm Giám đốc Kỹ thuật của Viện An toàn Thực phẩm TÜV SÜD GmbH. Ở vị trí hiện tại là Giám đốc Ngành hàng Kinh doanh Toàn cầu về Đánh giá và Chứng nhận Thực phẩm, Sức khỏe & Sắc đẹp tại TÜV SÜD, ông điều phối dịch vụ đánh giá trên toàn cầu và chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh và tuân thủ sản phẩm.

Ông Steinhübel lấy bằng Nhà khoa học dinh dưỡng (bằng tốt nghiệp. Oecotrophologe) từ Đại học Khoa học Ứng dụng ở Mönchengladbach.


Dịch vụ liên quanĐánh giá điều kiện vệ sinh, Thử nghiệm vi sinh, Thử nghiệm và chứng nhận cho vật liệu tiếp xúc thực phẩm

Bước tiếp theo

Chọn vị trí