Tiếp cận thị trường GCC

Xem lại buổi chia sẻ

Xem lại buổi chia sẻ

tìm hiểu cách thức tiếp cận thị trường gcc và tận dụng các cơ hội

Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), bao gồm bảy quốc gia thành viên ở Trung Đông, là một khu vực có rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các nhà sản xuất và xuất khẩu muốn thâm nhập thị trường này có thể không biết bắt đầu từ đâu vì những quy định phức tạp.

Buổi chia sẻ trực tuyến của TÜV SÜD sẽ trình bày mọi vấn đề mà doanh nghiệp cần biết để xuất khẩu các sản phẩm điện và điện tử sang các quốc gia thành viên GCC, bao gồm cách lấy “Dấu chứng nhận phù hợp vùng Vịnh” bắt buộc, đạt được sự tuân thủ Quy định Kỹ thuật vùng Vịnh và đáp ứng các yêu cầu khác. Để xem buổi chia sẻ, vui lòng điền vào biểu mẫu.


CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP:

  • Các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và các cơ quan chính phủ

  • Sản phẩm điện và điện tử và các yêu cầu liên quan

  • Yêu cầu đối với nhà sản xuất và nhập khẩu

  • Cách thức mà TÜV SÜD hỗ trợ doanh nghiệp thâm nhập vào các thị trường này


thông tin về diễn giả

Tan Swee Yin

Tan Swee Yin
Giám đốc Dự án Tiếp cận Thị trường Toàn cầu, TÜV SÜD


Bà Tan Swee Yin có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ và các quy định về an toàn sản phẩm. Bà đang quản lý hoạt động Tiếp cận Thị trường Toàn cầu ở ASEAN và cung cấp các dịch vụ toàn diện hơn cho những doanh nghiệp đang tìm kiếm sự chấp thuận trên toàn cầu.

 

Dịch vụ liên quan: Tiếp cận thị trường toàn cầu | Điện - Điện tử | Hội đồng Hợp tác Vùng vịnh GCC

Bước tiếp theo

Chọn vị trí