Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Buổi chia sẻ trực tuyến: Tổng quan về Hệ thống Quản lý Cơ sở Vật chất ISO 41001:2018

THÔNG TIN

Ngày: Thứ 6, ngày 23/6/2020
Thời gian: 1.30 – 2.30pm ICT
Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh

Trong thị trường có mức độ cạnh tranh cao như hiện nay, các nhà quản lý cơ sở vật chất liên tục chịu áp lực cung cấp các dịch vụ nhằm cải thiện cả cơ sở hạ tầng và năng suất của hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, doanh nghiệp lại vừa muốn kéo dài tuổi thọ của tài sản nhưng phải tối thiểu hóa phí bảo trì, đặc biệt đối với các thiết bị có giá trị cao. Các tổ chức cũng đòi hỏi các tiêu chuẩn cao nhất, yêu cầu các nhà quản lý cơ sở vật chất cung cấp các dịch vụ hiệu quả mà đáp ứng được các tuân thủ theo luật định và quy định. 

Thông tin về ISO 41001:2018

ISO 41001: 2018 nhìn nhận sự tăng trưởng nhanh chóng và độ phức tạp gia tăng của thị trường quản lý cơ sở vật chất. Dựa trên thực tiễn tốt nhất trên thế giới, ISO 41001 được tạo ra để giúp các nhóm quản lý cơ sở vật chất tối ưu hóa hiệu quả trên một loạt các lĩnh vực như thu mua, vận hành và bảo trì. Dựa trên cách tiếp cận chiến lược, chiến thuật và vận hành, tiêu chuẩn này cung cấp một nền tảng chung - có thể được sử dụng trên tất cả các ngành và tổ chức.

Tầm quan trọng của ISO 41001:2018

Mặc dù quản lý cơ sở vật chất có chi phí cao, nhưng nó cũng có thể đóng góp đáng kể vào lợi nhuận sau cùng của tổ chức. Chứng nhận ISO 41001 chứng tỏ rằng các dịch vụ quản lý cơ sở vật chất có thể được cung cấp hiệu quả, cải thiện lợi nhuận-chi phí tổ chức và đáp ứng một cách nhất quán nhu cầu của các bên liên quan. Khung cấu trúc của ISO 41001 cũng cho thấy khả năng của chức năng quản lý cơ sở vật chất  có thể tận dụng các cơ hội trong tương lai và chỉ ra các thách thức mới một cách hiệu quả để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh của tổ chức.


Các kiến thức được chia sẻ thông qua buổi chia sẻ trực tuyến

Để giúp doanh nghiệp hiểu các yêu cầu đối với tiêu chuẩn ISO 41001: 2018, các chuyên gia của TÜV SÜD sẽ đề cập tất cả các khía cạnh chính của ISO 41001: 2018 qua buổi chia sẻ trực tuyến, hoàn toàn miễn phí.

Được diễn ra
Thời gian: 13.30 Thứ 3, ngày 23/6/2020
Thời lượng:
1 giờ
Diễn giả:
Chuyên gia của TÜV SÜD
Ngôn ngữ:
T
iếng Anh

Những điểm sẽ được đề cập

  • Tiêu chuẩn ISO 41001 là gì và tại sao?
  • Lợi ích & Giá trị của ISO 41001
  • Các khái niệm chính của ISO 41001
  • Quy trình chứng nhận ISO 41001: 2018
  • Phiên Hỏi và đáp

Ai nên tham dự

Buổi chia sẻ đặc biệt hữu ích và phù hợp với nhóm sau nhưng không giới hạn ở:

  • Các nhà quản lý cơ sở vật chất ở tất cả các loại hình và quy mô của các tổ chức, bao gồm các công ty cổ phần và tư nhân.

Lợi ích của ISO 41001: 2018 dành cho doanh nghiệp

  • Tăng cường năng suất, an toàn và sức khỏe của lực lượng lao động – thông qua việc xây dựng một môi trường làm việc chất lượng cao.
  • Tăng lợi nhuận - bằng cách cho phép tổ chức tập trung nỗ lực vào các chức năng kinh doanh tạo doanh thu cốt lõi.
  • Mang lại lợi ích đáng kể về chi phí-lợi nhuận - bằng cách cải thiện hiệu suất trong tổ chức và kéo dài tuổi thọ của tài sản.
  • Cải thiện khả năng tiếp thị của doanh nghiệp - chứng nhận ISO 41001 chứng tỏ rằng các hệ thống quản lý cơ sở vật chất sẵn sàng được áp dụng để đem đến dịch vụ nhất quán.

Khuyến nghị 

Doanh nghiệp nên thực hiện chứng nhận ISO 41001: 2018. Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý cơ sở vật chất sẽ cho phép tổ chức nâng cao hiệu suất quản lý cơ sở vật chất và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. 

Để biết thêm về Chứng nhận ISO 41001: 2018, vui lòng gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ [email protected].

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa