Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Buổi chia sẻ: Hệ thống Quản lý Hóa chất - Thực hành tốt cho Ngành sản xuất và Chuỗi cung ứng

Hệ thống Quản lý Hóa chất - Thực hành tốt cho Ngành sản xuất và Chuỗi cung ứng

Hóa chất đang đóng một vai trò thiết yếu trong việc sản xuất các sản phẩm. Hóa chất cũng gây rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe con người, sự an toàn của người lao động và môi trường. Cho nên, luật pháp quốc tế và của từng quốc gia càng trở nên phức tạp hơn và chặt chẽ hơn để quản lý hóa chất hiệu quả.

Quản lý hóa chất liên quan đến việc thiết lập một hệ thống tài liệu chất lượng nhằm đảm bảo các hóa chất được quản lý trong toàn bộ vòng đời của chúng; và công nhân cũng như môi trường xung quanh được bảo vệ khỏi mọi rủi ro không cần thiết. 

Để xem lại buổi chia sẻ trực tuyến của chúng tôi, vui lòng điền vào mẫu biểu.


buổi chia sẻ tập trung các điểm sau

  • Chính sách và thủ tục quản lý hóa chất
  • Lập danh sách hóa chất
  • Phát triển hệ thống kiểm kê hóa chất
  • Tiếp xúc và kiểm soát hóa chất
  • Hệ thống Quản lý Dữ liệu Hóa chất của TÜV SÜD (CDMS)
  • Thử nghiệm SVHC với đánh giá rủi ro
  • Hỏi và Đáp

LỢI ÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ HÓA CHẤT MANG LẠI CHO DOANH NGHIỆP

  • Duy trì danh tiếng - Các doanh nghiệp bị phát hiện sử dụng các chất không an toàn ở bất cứ đâu trong chuỗi cung ứng đều có nguy cơ thiệt hại về mặt uy tín.
  • Tránh phạt tiền - Nhiều quy định đi kèm với các khoản tiền phạt nặng.
  • Tiếp cận thị trường - Một số quốc gia có thẩm quyền nhất định đối với các sản phẩm có chứa chất cấm.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa