Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Buổi chia sẻ trực tuyến: Giới thiệu về tiêu chuẩn amfori BSCI và những lưu ý trong quá trình đánh giá

Buổi chia sẻ trực tuyến

THÔNG TIN CHI TIẾT

Ngày: Thứ 6, ngày 4/9/2020
Giờ: 14.00 ICT
Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

Để đáp ứng mối quan tâm ngày càng gia tăng từ người tiêu dùng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với toàn bộ chuỗi cung ứng sản phẩm, các nhà bán lẻ, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và đơn vị thương mại hiện nay đang chú trọng hơn đến quy trình quản lý rủi ro tại nơi làm việc xuyên suốt chuỗi cung ứng. Vậy làm thế nào quy trình này được hỗ trợ tối ưu nhất, để giúp cho doanh nghiệp thực hiện và duy trì việc tuân thủ trách nhiệm xã hội cũng như nâng cao hình ảnh thương hiệu của mình? Đó cũng là mục đích của việc Đánh giá tuân thủ Trách nhiệm xã hội BSCI.

THÔNG TIN VỀ amfori BSCI

Sáng kiến Tuân thủ Trách nhiệm Xã hội trong kinh doanh, amfori BSCI, là bộ tiêu chuẩn dùng để đánh giá việc tuân thủ trách nhiệm xã hội tại nơi làm việc, đảm bảo được nền tảng cốt lõi mà các tổ chức, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng phải đáp ứng và tuân thủ. Bộ tiêu chuẩn amfori BSCI từ khi ra đời đã nhanh chóng được các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, các nhà nhập khẩu, nhà sản xuất, các công ty bán lẻ trên thế giới đánh giá cao và áp dụng, nhằm mục đích cuối cùng là cải thiện điều kiện làm việc của người lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ÁP DỤNG amfori BSCI

 • Đảm bảo người lao động trong toàn bộ chuỗi cung ứng được đối xử có đạo đức và các quyền của họ được tôn trọng.
 • Tăng năng suất lao động, giảm chi phí, cải thiện điều kiện làm việc và sức khỏe của người lao động, ổn định nhân sự.
 • Thay đổi tốt hơn kết quả kinh doanh cũng như chất lượng sản phẩm.Cải thiện khả năng phục hồi của doanh nghiệp trước những thay đổi của ngành và thị trường.
 • Tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, nâng cao danh tiếng của doanh nghiệp bằng cách đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và các bên liên quan.
 • Chứng minh mối quan hệ lành mạnh giữa sử dụng lao động và người lao động.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ BUỔI CHIA SẺ

Để giúp doanh nghiệp hiểu các khái niệm chính, chuyên gia của TÜV SÜD sẽ trình bày chi tiết về tiêu chuẩn và tầm quan trọng của amfori BSCI; mức độ ảnh hưởng của từng loại kết quả xếp hạng đối với doanh nghiệp cũng như cách thức đăng ký đánh giá với Tổ chức chứng nhận. Chi tiết buổi chia sẻ trực tuyến như sau:

Được diễn ra:

Ngày: Thứ 6, ngày 4/9/2020
Giờ: 14.00 ICT
Thời lượng: 1 giờ
Diễn giả: Chuyên gia của TÜV SÜD
Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH SẼ ĐƯỢC ĐỀ CẬP

 • Giới thiệu về tiêu chuẩn amfori BSCI và những lợi ích của việc đánh giá amfori BSCI đối với doanh nghiệp
 • Các loại hình đánh giá và kết quả xếp loại
 • Những yêu cầu trong từng nội dung chính của một cuộc đánh giá amfori BSCI
 • Các biểu mẫu, tài liệu của amfori BSCI trong việc đăng ký đánh giá

AI NÊN THAM DỰ

 • Giám đốc nhân sự
 • Đại diện quản lý
 • Bộ phận Tuân thủ
 • Bộ phận Hành chính
 • Bộ phận về phúc lợi lao động
 • Bộ phận về sức khỏe và an toàn

KHUYẾN NGHỊ

Chúng tôi thực sự khuyên doanh nghiệp nên tham gia vào buổi chia sẻ trực tuyến: Giới thiệu về tiêu chuẩn amfori BSCI và những lưu ý trong quá trình đánh giá. TÜV SÜD sẽ giúp trả lời các câu hỏi và thách thức mà doanh nghiệp gặp phải trong việc triển khai và đánh giá amfori BSCI, cũng như cách mà tiêu chuẩn này có thể hỗ trợ việc kinh doanh và danh tiếng của doanh nghiệp trên thị trường.

Nếu có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: [email protected].

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa