Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Buổi chia sẻ trực tuyến: Tìm hiểu về Hệ thống Quản lý Thông tin Riêng tư ISO 27701:2019 – Phần mở rộng của ISO 27001

THÔNG TIN CHI TIẾT

Ngày: Thứ 4, 27/5/2020
Thời gian: 1.30 – 2.30pm ICT
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trong thế giới ngày càng liên kết với nhau hiện nay, nhiều tổ chức đang sử dụng các công nghệ mới để mang lại các trải nghiệm được cá nhân hóa cho người dùng. Điều này đã dẫn đến việc thu thập, sử dụng và chuyển đổi các dữ liệu cá nhân trở nên phổ biến hơn, gây lo ngại cho người tiêu dùng rằng các dữ liệu được thu thập có thể được sử dụng lại với mục đích khác.

Chính vì vậy, những luật định về quyền riêng tư như European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR) và Personal Data Protection Act (PDPA) được nhiều chính phủ ban hành nhằm đảm bảo trách nhiệm đối với việc sử dụng dữ liệu & thông tin định danh cá nhân (PII) để bảo vệ người tiêu dùng.


Thông tin về ISO 27701:2019

Hệ thống Quản lý Thông tin Riêng tư ISO 27701 (PIMS), phần mở rộng quyền riêng tư của Hệ thống Quản lý Bảo mật Thông tin ISO 27001 (ISMS), có thể hỗ trợ nhiều tổ chức đáp ứng các yêu cầu quy định và quản lý rủi ro về quyền riêng tư liên quan đến Thông tin Định danh Cá nhân (PII).

Tầm quan trọng của ISO 27701:2019

Các nhà lập pháp và cơ quan quản lý trên toàn cầu đã và đang đưa ra nhiều luật mới về việc sử dụng PII. Điều này bao gồm việc ban hành GDPR dẫn đến việc nhiều tổ chức phải đối mặt với những thách thức trong việc tuân thủ GDPR. Thậm chí còn khó khăn hơn đối với các doanh nghiệp phải tuân thủ đồng thời nhiều quy định liên quan cùng lúc. Tiêu chuẩn ISO 27701:2019 sẽ cung cấp cho các tổ chức này chương trình khung hài hòa để ra quyết định, lập kế hoạch, thực hiện và tài liệu hóa cách tiếp cận của nó để đạt được sự tuân thủ các quy định về quyền riêng tư dữ liệu giữa các quốc gia.


Thông tin chi tiết về buổi chia sẻ trực tuyến

Để giúp doanh nghiệp hiểu được cấu trúc của ISO 27701: 2019 & các cân nhắc chính khi mở rộng ISMS cho doanh nghiệp của mình nhằm đáp ứng các yêu cầu của ISO 27701, các chuyên gia của TÜV SÜD sẽ thảo luận về tất cả các khía cạnh chính của ISO 27701: 2019 trong buổi chia sẻ trực tuyến. Buổi chia sẻ sẽ đề cập đến tầm quan trọng của ISO 27701 như là một chương trình khung để điều chỉnh và tối đa hóa các kiểm soát ISMS đã thiết lập để tuân thủ EU GDPR và các yêu cầu về quyền riêng tư của dữ liệu tại địa phương.

Được diễn ra:

Thời gian: 13:30, ngày 27/5/2020
Thời lượng:
1 giờ
Diễn giả:
Chuyên gia của TÜV SÜD
Ngôn ngữ trình bày:
Tiếng Anh

Những chủ đề chính sẽ đề cập:

 • Tiêu chuẩn ISO 27701 là gì?
 • Những lợi ích và giá trị của ISO 27701
 • Những khái niệm chính của ISO 27701
 • ISO 27001:2013 mở rộng thành ISO 27701:2019
 • Quy trình chứng nhận ISO 27701:2019
 • Hỏi & Đáp

Nhấp vào đây, để biết thông tin về ISO 27701:2019.

Ai nên tham dự buổi chia sẻ?

Buổi chia sẻ đặc biệt hữu ích và phù hợp với:

 • Bộ phận Quản lý Bảo mật Thông tin, cán bộ Bảo vệ Dữ liệu (DPO) và trưởng bộ phận về quyền riêng tư trong các tổ chức ở mọi loại hình và quy mô, bao gồm các công ty cổ phần và tư nhân, các tổ chức chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận.

Những lợi ích của ISO 27701:2019

 • Hỗ trợ tuân thủ các quy định về quyền riêng tư - chẳng hạn như European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR) và luật về quyền riêng tư địa phương như Personal Data Protection Act (PDPA) tại Singapore.
 • Tạo niềm tin cho các bên liên quan và khách hàng - rằng doanh nghiệp đang duy trì các tiêu chuẩn cao nhất trong việc quản lý rủi ro quyền riêng tư liên quan đến PII.
 • Làm rõ vai trò & trách nhiệm - đối với người kiểm soát và người xử lý PII có trách nhiệm và giải trình cho việc xử lý PII.
 • Tối thiểu hóa rủi ro – của việc gián đoạn các quá trình quan trọng và tổn thất tài chính liên quan đến lỗ hổng bảo mật.

Khuyến nghị

Chúng tôi thực sự khuyến nghị tổ chức và doanh nghiệp thực hiện chứng nhận ISO 27701:2019. Sở hữu tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Thông tin Riêng tư sẽ cho phép các tổ chức, doanh nghiệp minh chứng sự tuân thủ các quy định về quyền riêng tư trên toàn thế giới và tạo dựng niềm tin trong việc quản lý thông tin cá nhân của khách hàng.

Để biết thêm về chứng nhận ISO 27701:2019, vui lòng gửi thư cho chúng tôi: [email protected].

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa