Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Buổi chia sẻ trực tuyến: Những quy định mới nhất dành cho sản phẩm điện điện tử vào thị trường Châu Âu, Mỹ và Canada

Buổi chia sẻ trực tuyến

THÔNG TIN CHI TIẾT

Ngày: 17/6/2020, Thứ 4
Thời gian: 15.30 – 17.00 (1,5 giờ)
Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh & Tiếng Việt

Hầu hết các sản phẩm vào thị trường Mỹ, Canada và Châu Âu phải đáp ứng các yêu cầu liên quan của cơ quan chức năng tùy thuộc vào phạm vi sản phẩm. Trong bối cảnh hiện tại do ảnh hưởng của COVID-19 và tác động của EVFTA vừa được thông qua, điều quan trọng là nhà sản xuất phải hiểu rõ các thay đổi và các cập nhật trước khi thiết kế, thực hiện việc tuân thủ và ra mắt sản phẩm.

TÌM HIỂU VỀ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU (GMA) VÀO MỸ, CANADA VÀ CHÂU ÂU

Các nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu muốn bán sản phẩm tại Mỹ, Canada và Châu Âu cần phải hiểu các yêu cầu liên quan của các cơ quan chức năng (ví dụ: FCC, DOE, FDA, Ủy ban Châu Âu) cho các loại sản phẩm khác nhau, ví dụ như Thiết bị công nghệ thông tin, Thiết bị nghe nhìn, Thiết bị gia dụng và thương mại, Thiết bị sưởi ấm, Thông gió và điều hòa không khí, Sản phẩm chiếu sáng, Pin, Nguồn điện và Linh kiện. 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG MỸ, CANADA VÀ CHÂU ÂU

 • Thích ứng với các thay đổi – tối thiểu hóa rủi ro bằng cách đảm bảo các sản phẩm của doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu địa phương của các quốc gia này.
 • Nâng cao hiệu quả mở rộng thị trường - bằng cách sử dụng mạng lưới trên toàn thế giới và chuyên gia và sự hiểu biết của TÜV SÜD để giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường trọng điểm một cách hiệu quả.
 • Có được lợi thế cạnh tranh - bằng cách áp dụng kiến thức cơ bản của doanh nghiệp để thâm nhập vào 3 thị trường trên với những hỗ trợ tại địa phương để đăng ký chứng nhận.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ BUỔI CHIA SẺ TRỰC TUYẾN

Để giúp doanh nghiệp hiểu các khái niệm chínH, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) và TÜV SÜD sẽ chia sẻ chi tiết về tất cả các yếu tố quan trọng liên quan đến Thâm nhập thị trường toàn cầu (GMA) vào Mỹ, Canada và Châu Âu bao gồm các thủ tục và quy định mà doanh nghiệp cần biết.

Được diễn ra:

Ngày: 17/6/2020, Thứ 4
Thời gian: 15.30 – 17.00 (1,5 giờ)
Diễn giả: Chuyên gia của TÜV SÜD
Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh & Tiếng Việt

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ĐỀ CẬP

 • Tổng quan về thâm nhập thị trường toàn cầu
 • Tổng quan về các yêu cầu về tuân thủ cho thị trường Mỹ, Canada và Châu Âu
 • Cập nhật và thách thức dưới tác động của COVID-19 & EVFTA

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Bộ phận Tuân thủ của doanh nghiệp
 • Bộ phận Chất lượng doanh nghiệp
 • Nhà mua hàng
 • Nhà nhập khẩu
 • Nhà sản xuất
 • Đơn vị thương mại

Để biết thêm về các dịch vụ của chúng tôi về GMA, vui lòng gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ: [email protected].

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa