Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Buổi chia sẻ trực tuyến: Tiếp cận thị trường toàn cầu vào Thái Lan

WEBINAR DETAILS

Date: 29th April 2020, Wednesday
Time: 3pm SGT
Language: English

Hầu hết các sản phẩm vào thị trường Thái Lan phải đáp ứng các yêu cầu liên quan của cơ quan chức năng tùy thuộc vào phạm vi sản phẩm. Các yêu cầu và quy định an toàn sản phẩm được đưa ra để giảm thiểu rủi ro, cải thiện chất lượng cuộc sống và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, các quy định và yêu cầu tuân thủ này có thể đặt ra thách thức cho các công ty đang muốn khám phá thị trường mới ở Thái Lan.


Thông tin về Tiếp cận Thị trường Toàn cầu (GMA) vào Thái Lan

Các sản phẩm điện thâm nhập vào thị trường Thái Lan sẽ phải đáp ứng các yêu cầu liên quan của cơ quan chức năng và các cơ quan quản lý khác nhau như Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI), Bộ Công nghiệp và Ủy ban Viễn Thông & Phát thanh truyền hình Quốc gia (NBTC). Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan là tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của Thái Lan, được thành lập trực thuộc Bộ Công nghiệp. TISI có Hội đồng Sản phẩm Công nghiệp - nơi mà kiểm soát chính sách của mình, thiết lập ưu tiên cho các tiêu chuẩn cần chuẩn bị, đề nghị những người đủ điều kiện để Bộ trưởng bổ nhiệm vào ủy ban kỹ thuật của TISI, phân xử và cấp giấy phép theo chương trình chứng nhận. 

 

Tầm quan trọng của GMA đối với thị trường Thái Lan

Các nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu muốn bán sản phẩm tại Thái Lan cần phải xin giấy phép TISI nếu các sản phẩm đó theo tiêu chuẩn bắt buộc của TISI. Quá trình này yêu cầu kiểm định nhà máy và thử thử nghiệm. Những hoạt động này cần được thực hiện bởi các tổ chức kiểm định và phòng thí nghiệm được ủy quyền của TISI.


Thông tin về buổi chia sẻ trực tuyến

Để giúp doanh nghiệp hiểu các khái niệm chính, chuyên gia TÜV SÜD sẽ trình bày chi tiết về tất cả các yếu tố quan trọng liên quan đến Tiếp cận Thị trường Toàn cầu (GMA) vào Thái Lan, bao gồm các thủ tục và quy định mà doanh nghiệp cần biết.

Được diễn ra
Thời gian: 14:00, thứ 4, ngày 29/4/2020
Thời lượng:
1 giờ
Diễn giả:
Chuyên gia TÜV SÜD
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh

Những điểm chính được đề cập:

 • Phê duyệt của Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI)
 • Phê duyệt của Ủy ban Viễn thông và Phát Thanh Truyền hình Quốc gia (NBTC)
 • Hỏi đáp

 

Ai nên tham dự?

 • Kỹ sư
 • Nhân viên quản lý chất lượng
 • Nhà mua hàng
 • Nhà nhập khẩu
 • Nhà sản xuất
 • Nhà kinh doanh

Lợi ích cho doanh nghiệp với GMA vào thị trường Thái Lan

 • Nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp bằng cách sử dụng mạng lưới trên toàn thế giới, chuyên môn & kiến thức của chúng tôi để giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường trọng điểm một cách hiệu quả.
 • Giảm thiểu rủi ro - bằng cách đảm bảo rằng các sản phẩm của doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu của Thái Lan.
 • Có được lợi thế cạnh tranh - bằng cách ứng dụng kiến thức cơ bản của doanh nghiệp về tiếp cận thị trường Thái Lan thông qua sự hỗ trợ ngay tại địa phương trong quá trình đăng ký chứng nhận.
 

Khuyến nghị

Chúng tôi thực sự khuyến nghị doanh nghiệp nên thực hiện GMA vào thị trường Thái Lan. TÜV SÜD sẽ giúp trả lời các câu hỏi và thách thức mà doanh nghiệp gặp phải liên quan đến các quy định và thủ tục cần thiết để nhập sản phẩm vào thị trường Thái Lan.

Để biết thêm về các dịch vụ của chúng tôi về GMA, vui lòng bấm vào đây hoặc gửi thư cho chúng tôi qua địa chỉ [email protected].

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa