Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Buổi chia sẻ trực tuyến: Hiểu rõ về Chương trình Đóng gói mới của Amazon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thời gian: 15:00, Thứ 3, ngày 12/5/2020
Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

Vào thời điểm cuối năm 2019, tập đoàn Amazon đã đưa ra giải pháp đột phá để giảm thiểu rác thải của vật liệu đóng gói và lộ trình để nhà cung cấp có thể đạt được yêu cầu này với ba cấp độ chứng nhận như sau:

  • Bậc 1: Chương trình đóng gói không thất vọng cho người mua hàng (FFP)
  • Bậc 2: Đóng gói với thể tích tối thiểu mà vẫn bảo đảm an toàn (SIOC)
  • Bậc 3: Đóng gói kiểu truyền thống (PFP)

Nếu tuân thủ các yêu cầu chứng nhận này, các nhà cung cấp sẽ tiết kiệm chi phí đóng gói và ngăn ngừa phí phạt phát sinh từ Amazon.

Song song với việc này, Amazon còn chia sẻ mạng lưới về dịch vụ hỗ trợ đóng gói (APASS) của họ để giúp các nhà cung cấp và người bán hàng trong việc thử nghiệm và chứng nhận đóng gói theo yêu cầu. Phòng thử nghiệm TÜV SÜD được công nhận bởi ISTA và được chấp thuận bởi Amazon để thử nghiệm và chứng nhận đóng gói sản phẩm trong chương trình FFP, SIOC và PFP cho các nhà cung cấp.

THÔNG TIN VỀ BUỔI CHIA SẺ TRỰC TUYẾN

Để các nhà máy sản xuất, các đơn vị đóng gói hiểu rõ về yêu cầu đóng gói mới dành cho các sản phẩm được bán trên nền tảng Amazon, chuyên gia của TÜV SÜD sẽ đề cập trong buổi chia sẻ trực tuyến:

Được diễn ra:

Thời gian: 15:00, Thứ 3, ngày 12/5/2020
Thời lượng: 1 giờ
Diễn giả: Ông Nguyễn Minh Sơn, Trưởng Phòng Thử Nghiệm - Ngành hàng tiêu dùng của TÜV SÜD Việt Nam
Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

NỘI DUNG CHÍNH SẼ ĐỀ CẬP

  • Tổng quan về Chương trình đóng gói sản phẩm không làm thất vọng người mua hàng của Amazon
  • Quy trình chứng nhận sản phẩm của Amazon
  • Hỏi đáp
  • Đăng ký ngay

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Bộ phận đóng gói, thu mua, bán hàng của các doanh nghiệp đang sản xuất và/ hoặc kinh doanh trên Amazon.

Để tìm hiểu thêm về chương trình APASS, doanh nghiệp có thể gửi thư cho chúng tôi qua địa chỉ: [email protected].

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa