Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Buổi chia sẻ trực tuyến: Cập nhật chính sách A-01 phiên bản 18 của adidas & các quy định mới của EU đối với hàng dệt may và da giày

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thời gian: 10 giờ, thứ 6, ngày 21/8/2020
Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

Các quy định về an toàn hóa chất trong hàng tiêu dùng nhóm dệt may và da giày vẫn chưa bao giờ ngừng phức tạp hơn. Luật EU REACH trong suốt 13 năm qua đã có tác động rất lớn tới toàn bộ chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị của ngành dệt may và da giày toàn cầu. Quy định bổ sung số (EU) 2018/1513 đối với các hóa chất gây ung thư, đột biến gen và độc sinh sản (CMR) trong quần áo, phụ kiện, hàng dệt may và da giày sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 sẽ tiếp tục nối dài chuỗi tác động này. Trong bối cảnh đó, riêng nhãn hàng adidas đã vừa mới cập nhật chính sách hạn chế hóa chất nguy hại của mình A-01 – phiên bản 18 từ tháng 8/2020.

CÁC ĐIỂM MỚI TRONG CHÍNH SÁCH HẠN CHẾ HÓA CHẤT NGUY HẠI CỦA ADIDAS A-01 2020

Phiên bản mới cập nhật các tiêu chuẩn thử nghiệm, giới hạn hạn cho phép (TLV), cũng như các thay đổi trong yêu cầu chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập. Các thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến từng chỉ tiêu thử nghiệm và tác động đến một số key code.

QUY ĐỊNH BỔ SUNG SỐ (EU) 2018/1513 ĐỐI VỚI CÁC HÓA CHẤT GÂY UNG THƯ, ĐỘT BIẾN GEN VÀ ĐỘC SINH SẢN (CMR)

Là quy định bổ sung phụ lục XVII của Luật REACH, Quy định số (EU) 2018/1513 nêu rõ về phạm vi áp dụng, các định nghĩa mới, cũng như danh mục các chất thuộc nhóm CMR cấm sử dụng trên hàng dệt may và da giày. Thông qua mô hình đánh giá rủi ro và hệ thống quản lý dữ liệu hóa chất (CDMS), TÜV SÜD sẽ hỗ trợ doanh nghiệp diễn giải nguồn gốc của các hóa chất nguy hại trong sản phẩm tạo dựng các tiêu chí trong hệ thống quản lý hóa chất cho doanh nghiệp mình và từ đó, đáp ứng yêu cầu khắt khe mới.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ BUỔI CHIA SẺ

Để giúp doanh nghiệp cập nhật chính sách A-01 phiên bản 18 – 2020 của adidas cũng như các quy định mới của EU dành cho sản phẩm dệt may và da giày, chuyên gia của TÜV SÜD sẽ trình bày các khía cạnh liên quan qua buổi chia sẻ trực tuyến:

Được diễn ra:

Thời gian: 10 giờ, thứ 6, ngày 21/8/2020
Thời lượng: 1.5 giờ
Diễn giả: Thạc Sĩ Nguyễn Minh Trúc – Trưởng phòng Thử nghiệm Hóa, Ngành hàng Tiêu dùng, TÜV SÜD Việt Nam
Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH SẼ ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Cập nhật chính sách A-01 phiên bản 18 – 2020 của adidas

  • Luật REACH - Những điểm chính cần nhớ
  • Quy định bổ sung (EU) 2018/1513 đối với các hóa chất CMR trên hàng dệt may và da giày
  • Hỏi và Đáp

AI NÊN THAM DỰ

  • Kỹ sư nghiên cứu phát triển
  • Phụ trách kinh doanh
  • Quản lý chất lượng, an toàn, sức khỏe và môi trường
  • Bộ phận thu mua
  • Quản lý cấp cao

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: [email protected]

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa