Mobility of the Future

The Future of Mobility

Electrification - Connectivity - Autonomy

Electrification - Connectivity - Autonomy

Driving change

"The automotive industry is under intense pressure to curb its role in the growing problem of global warming. The good news is that we are in possession of knowledge, as well as the technology, required to drive change. In the process, we might even create jobs, enable growth, enhance energy security, stabilise climate conditions and ensure cleaner air, to the benefit of us all."

Volker Blandow
Global Head of e-Mobility at TÜV SÜD

Friday, June 23, 2017


Infographic: The Future of Mobility

Transportation innovations such as autonomy, connectivity, electrification and shared mobility are already driving significant change in the automotive sector. The powerful combination of these mobility innovations will positively impact the quality of life for millions of people over the coming decades.

Click here to download the infographic

Infographic on the future of mobility

Explore

Automotive wireless connectivity
Câu chuyện

Giữ kết nối: Công nghệ không dây dành cho ô tô

Đảm bảo an toàn giao thông với khả năng kết nối ngày càng tăng.

Tìm hiểu thêm

Smart Nations
Câu chuyện

Quốc gia thông minh

Với các quan hệ đối tác phù hợp, chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra lối sống thông minh

Tìm hiểu thêm

Predicting the unpredictable: Are driverless cars ready for real-world complexity?
Câu chuyện

Dự đoán điều không thể đoán trước

Những chiếc xe không người lái đã sẵn sàng cho sự phức tạp trong thế giới thực chưa?

Tìm hiểu thêm

Automotive Essentials
E-ssentials

Bản tin E-ssentials cho ngành ô tô

Chuẩn bị cho sự an toàn và thành công trong ngành ô tô và vận tải.

Tìm hiểu thêm

Cyber security threats of autonomous and connected vehicles
Câu chuyện

Mối đe dọa an ninh mạng của các phương tiện được kết nối

Hậu quả và giải pháp an toàn

Tìm hiểu thêm

View all stories

Bước tiếp theo

Chọn vị trí