ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 Case Study

Nghiên cứu điển hình

Nghiên cứu điển hình

 

Primech Holdings

 

tên khách hàng: PRIMECH HOLDINGS limited

Ngành công nghiệp: Vệ sinh và khử trùng

Hồ sơ công ty: Primech Holdings Limited và các công ty con đã chuyển đổi từ một công ty vệ sinh thành một nhà cung cấp dịch vụ trang thiết bị theo hướng công nghệ. Primech Holdings cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm khách sạn, du lịch, giáo dục và hơn thế nữa.

Thử thách kinh doanh: Primech Holdings cần đảm bảo tính nhất quán trong việc cung cấp dịch vụ trong bối cảnh cạnh tranh và chi phí hoạt động ngày càng tăng.

Giải pháp của chúng tôi: Hệ thống quản lý tích hợp về chất lượng, môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn (QEHS IMS) dựa trên ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 để thể hiện cam kết về sự xuất sắc, bền vững và đáng tin cậy.

Lợi ích cho doanh nghiệp: Chứng nhận QEHS IMS xác nhận việc triển khai hiệu quả các hệ thống quản lý, để cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất quán với tư cách là nhà cung cấp có trách nhiệm.

TẢI XUỐNG THÔNG TIN CHI TIẾT

Các dịch vụ liên quan: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí