Báo chí và truyền thông TUV SUD Việt Nam

TÜV SÜD Vietnam and Ho Chi Minh City University of Science agreed on MoU

TÜV SÜD Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Tư nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau ký kết một biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm thiết lập sự gắn kết giữa hai bên để thực hiện các khóa đào tạo, thực tập và thu hút nhân tài chuyên ngành công nghệ hóa học và thực phẩm .

Lễ ký kết có sự tham gia của PGS. TS Trần Minh Triết, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh và ông Đinh Công Minh, Trưởng phòng Nhân sự của TÜV SÜD Việt Nam và có hiệu lực từ tháng 9 năm 2019.

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí