Báo chí và truyền thông TUV SUD Việt Nam

Việt Nam: Lợi ích khi có nguồn nguyên liệu gỗ từ rừng được quản lý bền vững

Việt Nam: Lợi ích khi có nguồn nguyên liệu gỗ từ rừng được quản lý bền vững

Chứng chỉ quản lý rừng bền vững chứng minh công tác quản lý rừng có trách nhiệm, và là yếu tố quyết định để các công ty lâm nghiệp có thể tham gia vào chuỗi cung ứng bắt đầu từ khâu trồng rừng, chế biến đến thương mại gỗ và sản phẩm gỗ sử dụng nguồn nguyên liệu được sản xuất bền vững.

Chứng chỉ quản lý rừng bền vững không chỉ giới hạn đến cửa rừng là yêu cầu xuyên suốt chuỗi cung ứng của các công ty thu mua nguyên liệu khi cam kết dùng sản phẩm có chứng chỉ. Sử dụng nguyên liệu gỗ có chứng chỉ giúp các công ty này có nhiều cơ hội tiếp cận các thị trường quốc tế hơn bởi những thị trường đó chuộng sử dụng sản phẩm từ gỗ có chứng chỉ hơn.

Đây là một trong những nội dung chính của Hội thảo “Chương trình Chứng nhận Quản lý Rừng Việt Nam PEFC/VFCS: Cơ hội và hành động cho ngành gỗ và lâm sản", được tổ chức vào tháng 8/2019 tại Bình Dương, Việt Nam.

“Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm mạnh mẽ đến những dịch vụ mà hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia Việt Nam cung cấp tới các công ty lâm nghiệp và chế biến gỗ, và chúng tôi mong có cơ hội hợp tác với các bên quan tâm đó nhằm phát triển hệ thống chứng chỉ rừng tại Việt Nam trong những tháng tới,” ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Giám đốc văn phòng chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCO) nói.

Hơn 90 đại biểu công tác trong ngành lâm nghiệp, với thành phần gồm có các chủ rừng, tổ chức cấp chứng chỉ, đại diện các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty sản xuất đồ gỗ và các công ty sản xuất đồ gỗ sử dụng nguyên liệu gỗ cao su, đã cùng thảo luận về những lợi ích thương mại mà hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam sẽ đem lại.

"Đây là một niềm tự hào dân tộc. Tất cả các bên tham gia đều cần chung tay để xây dựng được hệ thống chứng chỉ của Việt Nam," ông Lương Chí Hùng, giám đốc công ty tư vấn Lương chia sẻ.

“Chúng tôi tin tưởng rằng xây dựng Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam / thành viên của chương trình phê duyệt các hệ thống chứng chỉ rừng PEFC (VFCS/PEFC) là cách tiếp cận phù hợp nhất với ngành lâm nghiệp Việt Nam để chứng minh công tác quản lý rừng bền vững, giúp truy xuất được nguồn gỗ gỗ trong chuỗi cung ứng", ông Trần Minh Tài đại diện công ty TÜV SÜD Việt Nam bày tỏ.

Hội thảo do công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Lương và công ty TÜV SÜD Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của Hệ thống cấp chứng chỉ quản lý rừng Việt Nam (VFCS), thành viên quốc gia của Việt Nam và chương trình phê duyệt các hệ thống chứng chỉ rừng (PEFC).

Chặng đường phía trước còn nhiều thách thức đối với VFCS/PEFC. Song từ hội thảo tiềm năng hợp tác giữa các nhà hoạch định chính sách, các cơ sở cung cấp dịch vụ, các chủ rừng và doanh nghiệp tư nhân đã bộc lộ.

"Thật tuyệt vời khi được gặp gỡ tại đây các chủ thể trong chuỗi cung ứng và các tổ chức cam kết tham gia phát triển hệ thống” là lời kết luận của ông Richard Laity, Đại diện của PEEFC Đông Nam Châu Á.

Nguồn: PEFC

Bước tiếp theo

Chọn vị trí